• Sākums >
  • Datu ieguve par invazīvo sugu Spānijas kailgliemezi (Arion lusitanicus) Latvijā

Datu ieguve par invazīvo sugu Spānijas kailgliemezi (Arion lusitanicus) Latvijā

Reģ Nr. 1-08/173/2017

Projekta mērķis

Datu ievākšana Spānijas kailgliemeža izplatības un skaita ierobežošanas rīcības plāna un rekomendāciju izstrādei.

Projekta uzdevumi

1. Apsekot zināmās un nepārbaudītās Spānijas kailgliemeža atradnes. 2. Visās atradnēs veikt populācijas un invāzijas novērtējumu un veikt sugas izplatības kartēšanu konkrētajā atradnē. 3. Novērtēt invāzijas pakāpi un potenciālos invāzijas riskus sugas atradnēm tuvumā esošajās ĪADT un dabiskajos biotopos, kā arī ietekmi uz lauksaimniecības kultūrām. 4. Veikt pašvaldību un vietējo iedzīvotāju anketēšanu. 5. Organizēt izglītojoši praktiskus seminārus invāzijas visvairāk skartajās pašvaldībās un vismaz vienā teritorijā, kur suga sastopama ĪADT. 6. Izstrādāt rīcības plānu ar rekomendācijām sugas izplatības un skaita ierobežošanai.

Projekta rezultāti

1.Noskaidrota Spānijas kailgliemeža izplatība un invāzijas pakāpe Latvijā. 2.Nokartētas sugas atradnes un dati apkopoti ģeodatubāzes formātā. 3. Izstrādāts tālākais sugas izplatības koridoru tīkls. 4.Novērtēta sugas ietekme uz lauksaimniecības kultūrām. 5.Iegūta informācija par sugas izplatības ceļiem, apkarošanas metodēm un to efektivitāti, sabiedrības un pašvaldību iespējām iesaistīties sugas izplatības ierobežošanā. 6.Veikta sabiedrības izglītošana par nepieciešamajiem pasākumiem sugas izplatības un skaita ierobežošanai. 7. Pamatojoties uz atradņu apsekojumu, kā arī pašvaldību un vietējo iedzīvotāju anketēšanas rezultātiem, izstrādāts rīcības plāns un sagatavotas rekomendācijas sugas izplatības un skaita ierobežošanai. 8. Sagatavots informatīvs ziņojums par Spānijas kailgliemeža izplatību Latvijā. Rezultātu forma: informatīvs ziņojums; rīcības plāns; rekomendācijas, ģeodatubāze atbilstoši dabas datu pārvaldības sistēmas „Ozols” ģeodatubāzes formātam, izplatības koridoru tīkls.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2018
Īstenotājs Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Daugavpils, Vienības iela 13, LV-5401
Projekta kopējās izmaksas 16 331.01 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 16 331.01 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.