• Sākums >
  • Datu ieguve un vadlīniju izstrādāšana triju invazīvo, abiniekiem letālo, svešzemju organismu sugu ierobežošanas pasākumu veikšanai Dienvidaustrumu Latvijā

Datu ieguve un vadlīniju izstrādāšana triju invazīvo, abiniekiem letālo, svešzemju organismu sugu ierobežošanas pasākumu veikšanai Dienvidaustrumu Latvijā

Reģ Nr. 1-08/153/2017

Projekta mērķis

Ievākt datus un izstrādāt vadlīnijas pārvaldības pasākumu veikšanai abiniekiem bīstamākām trijām invazīvām svešzemju sugām: zivs sugai - rotanam (Percottus glenni) un, pilotprojekta veidā, diviem abinieku letālas slimības hitrīdomikozes svešzemju izraisītājiem - Batrachochytrium dendrobatidis un B.salamandrovirans, trijos svarīgākos šo invazīvo sugu ierobežošanai Latvijā administratīvajos novados – Daugavpils, Ilūkstes un Krāslavas.

Projekta uzdevumi

1.Veikt rotana Perccottus glenii izplatības noteikšanu, izmantojot vietējo iedzīvotāju (makšķernieku) aptaujas, BIOR datu bāzē pieejamos datus un 60 lauka uzskaites abinieku nārstošanas ūdenstilpēs ar ķeramtīkliņu. 2. Veikt 300 dabā noķertu abinieku īpatņu epitēlija paraugu ņemšanu Batrachochytrium dendrobatidis un B.salamandrivorans DNS analīzēm. 3. Veikt 300 paraugu invazīvo sēnīšu sugu B.dendrobatidis un B.salamandrivorans DNS ģenētisko analīzi laboratorijā, izmantojot PCR metodes. 4. Veikt iegūto datu apkopojumu, izveidot invazīvo organismu datu bāzi Excel formātā, un iesniegt to Dabas aizsardzības pārvaldei (turpmāk DAP), ievietošanai tās datu bāzei “Ozols”. 5. Analizēt iegūtos datus, noteikt invazīvo organismu izplatīšanās veicinošus faktorus un sagatavot vadlīnijas to pārvaldības pasākumu veikšanai.

Projekta rezultāti

1.Izveidota rotana Perccottus glenii atradņu, t.sk. abinieku nārstošanas ūdenstilpēs, datu bāze Excel formātā (datu bāzes papildināšanai nepieciešamajā formātā) trijiem Latvijas administratīvajiem novadiem un iesniegta DAP. 2.Izveidota Batrachochytrium dendrobatidis un B. salamandrivorans reģistrētu novērojumu (un atradņu, kur analīžu rezultāti ir bijuši negatīvi) datu bāze Excel formātā trijiem Latvijas administratīvajiem novadiem, un iesniegta DAP. Tiks iesniegta informācija gan par vietām, kur analīzes ir bijušas pozitīvas, gan par negatīvu analīžu ņemšanas vietām. 3.Papildināti ne mazāk kā par 300 atradnēm abinieku izplatības dati DAP datu bāzē „Ozols” (Excel tabula DAP datu bāzes papildināšanai pieņemtajā formā). 4.Sagatavotas vadlīnijas pārvaldības pasākumu veikšanai trijām invazīvo svešzemju organismu sugām trijiem DA Latvijas administratīvajiem novadiem, kurās sniegto informāciju un priekšlikumus invazīvo organismu ierobežošanai var izmantot kā paraugu visai Latvijas teritorijai.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2018
Īstenotājs Daugavpils Universitāte
Daugavpils, Vienības 13, LV-5400
Projekta kopējās izmaksas 20 500.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 20 500.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 20 500.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.