Fonda padomes sēdes Nr. 5 - 11.05.2015 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
Fonda finansiālais stāvoklis
Pieņemt zināšanai
Par projektu konkursa izsludināšanu aktivitātē "Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos izdevumos"
Pieņemt zināšanai
Par projektu konkursa izsludināšanu aktivitātē "Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu TV un radio raidījumos"
Pieņemt zināšanai
Par projektu konkursa izsludināšanu vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem” II kārta
Pieņemt zināšanai
Par projektu konkursa izsludināšanu vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas daudzveidības saglabāšanai” II kārta
Pieņemt zināšanai
Par projektu konkursa izsludināšanu vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Vietējās vides iniciatīvas”
Pieņemt zināšanai
Par projektu konkursa izsludināšanu vadlīnijs „Multisektoriālie projekti” aktivitātē "Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai"
Pieņemt zināšanai
2. Projektu konkursam finansējuma saņemšanai 2015.gadā no a/p "Vides aizsardzības projekti" vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē "Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti (t.sk. ar īpašām vajadzībām)" iesniegtie pr
Iekšiņa un āriņa
1-08/181/2015 Smiltenes Centra vidusskola
Piešķirt - 3 520.00 €
Mēs visi esam dabas bērni
1-08/186/2015 Mārtiņa Fonds
Piešķirt - 3 443.00 €
Latvju' daba
1-08/185/2015 Mārtiņa Fonds
Piešķirt - 3 443.00 €
Vides nometne „Mēs dabā, daba mums apkārt 2015!”
1-08/187/2015 Palīdzēsim.lv
Piešķirt - 5 957.00 €
Nometne „Dabas draugi”
1-08/176/2015 Kokneses internātpamatskola - attīstības centrs
Piešķirt - 2 907.00 €
Bērnu ar īpašām vajadzībām vasaras diennakts nometne „Dabas dziednieciskais spēks”
1-08/182/2015 Autisma atbalsta punkts Rēzeknē
Piešķirt - 1 225.00 €
Vasara "Cimdiņā" kā piedzīvojums
1-08/174/2015 Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām "Cimdiņš"
Piešķirt - 3 768.00 €
Dabas izzināšana bez šķēršļiem
1-08/184/2015 Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Piešķirt - 5 410.00 €
Vides nometne “Ūdens pēdas”
1-08/202/2015 Talsu novada fonds
Piešķirt - 5 555.00 €
Četras dabas stihijas
1-08/194/2015 Enģeļi ar mums
Piešķirt - 1 500.00 €
Cerības ceļojums laikā
1-08/177/2015 Palīdzības centrs Spēkavots
Piešķirt
DABAS BALSS KLUSUMĀ
1-08/175/2015 Tūristu klubs "Dinamo"
Piešķirt - 5 534.00 €
Vides nometne "Dzīvo zaļi un veselīgi"
1-08/196/2015 Pamūšas speciālā internātpamatskola
Piešķirt - 2 232.00 €
Uz Zaļā Zara!!!
1-08/183/2015 Lielplatones internātpamatskola
Piešķirt - 5 808.00 €
Iepazīsti savu teiksmaino Krimuldu
1-08/192/2015 Krimuldas vidusskola
Piešķirt - 801.00 €
Daba bērnam
1-08/200/2015 Zantes ģimenes krīzes centrs
Piešķirt - 801.00 €
Poniju skola 2015: Garās Pupas ceļojums
1-08/195/2015 Dižvanagi
Piešķirt - 6 755.00 €
Krāsainā vasara
1-08/172/2015 Latvijas Bērnu fonds, Nodibinājums
Piešķirt - 6 545.00 €
Nometne „Vides pētnieki”
1-08/173/2015 VALMIERAS SPORTA KLUBS
Piešķirt - 7 030.00 €
Vides izglītības nometnes organizēšana Priekules novada bērniem un jauniešiem
1-08/201/2015 Priekules vidusskola
Piešķirt - 3 735.00 €
Lillā pienene
1-08/178/2015 Sofija
Noraidīt
Vides izglītības nometne ES UN DABA
1-08/180/2015 Tērvetnieki
Noraidīt
Esi „zaļš” Gulbenes novadā”
1-08/199/2015 Gulbenes 2.vidusskola
Noraidīt
Vides izglītības nometne bērniem un jauniešiem ar invaliditāti “Es izgāju zaļu birzi, ne lapiņas nenorāvu...”.
1-08/198/2015 Ģimenes atbalsta centrs "atvērtība"
Noraidīt
Cilvēks un vide senāk un mūsdienās
1-08/191/2015 jūrmalas pilsētas internātpamatskola
Noraidīt
Skudriņa Tipa un citi
1-08/197/2015 Ģimenei un veselībai
Noraidīt
Zaļie un mīļie pirkstiņi
1-08/204/2015 Cerību krustceles
Noraidīt
Zaļo mošķu piedzīvojumi Geļenovas parka izzināšanā un Bicānu ezera ūdeņu un krasta līniju ekosistēmu izpētē.
1-08/203/2015 Sabiedriskais centrs "Līči"
Noraidīt
Padzīvosim zaļi!
1-08/188/2015 palsmanes internātpamatskola
Noraidīt
3. Projektu konkursam finansējuma saņemšanai 2015.gadā no apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē "Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana" II kārtā iesniegtie projektu iesniegumi
Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība meža apsaimniekošanā
1-08/232/2015 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 9 585.00 €
Mediju kampaņa aplikācijas „Inspektors Fakts” popularizēšanai
1-08/210/2015 Vides fakti
Piešķirt - 22 526.00 €
Atklāj putnu burvību rudenī!
1-08/224/2015 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 12 608.00 €
Vides mēnesis Latvijas Dabas muzejā. Pārtikas jautājumi vides kontekstā
1-08/211/2015 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Piešķirt - 4 800.00 €
Attīstības ritenis
1-08/236/2015 ERFOLG
Piešķirt - 4 069.00 €
Atkritumu samazināšanas un dzeramā ūdens lietošanas iespēju popularizēšana sabiedrībā rallija Ātruma festivāls – rallijs „Kurzeme 2015" laikā
1-08/226/2015 Liepājas rallija komanda
Piešķirt - 6 263.00 €
Kampaņa “Spoku tīkli”
1-08/233/2015 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 4 920.00 €
Vides akcija ģimenēm „Padzīvosim zaļi!”
1-08/207/2015 K.P.C.J.
Piešķirt - 7 575.00 €
Dabas izziņas pasākums "Piliens dabas"
1-08/230/2015 Jauniešu vētra
Piešķirt - 1 901.00 €
Kampaņa sociālajos medijos „Izvēlies zaļi!”
1-08/215/2015 Vides Vārds
Noraidīt
BEIDZ LIEKI TĒRĒT RESURSUS - IR EFEKTĪVĀKS VEIDS KĀ IEGŪT
1-08/238/2015 Latvijas Būvju informācijas modelēšanas biedrība
Noraidīt
Atbildīgā patēriņa izaicinājums –“4 no 4”
1-08/234/2015 Vides Izglītības fonds
Noraidīt
Mūsu Zaļās Mājas!
1-08/231/2015 Jauniešu izglītības centrs
Noraidīt
Apmīļo Latviju!
1-08/217/2015 Imanta Ziedoņa fonds "Viegli"
Noraidīt
Kopienu dārzi – vieta, kura audzēt kopīgus sapņus
1-08/227/2015 Latvijas permakultūras biedrība
Noraidīt
Vegānisms - ar atbildību pret vidi, cilvēku un dzīvniekiem
1-08/214/2015 homo ecos:
Noraidīt
Ieskrien mežā!
1-08/213/2015 Engures sportam
Noraidīt
Eko tūristi pilsētā jeb videi draudzīgs tūrisms
1-08/209/2015 Cita Rīga
Noraidīt
ŪDEŅI STĀSTA
Noraidīt
Dabas zupas
1-08/237/2015 Plan-Go
Noraidīt
ATBILDĪGS BIZNESS
1-08/220/2015 Dienas Nākotnes fonds
Noraidīt
ZAĻI DZĪVOJAM
1-08/218/2015 Dienas Nākotnes fonds
Noraidīt
ZAĻAIS DZĪVESVEIDS
1-08/221/2015 Dienas Nākotnes fonds
Noraidīt
VELO DIENA
1-08/219/2015 Dienas Nākotnes fonds
Noraidīt
Ūdens kā dzīvības pamats
1-08/212/2015 EUROPEAN YOGA HEALING FEDERATION
Noraidīt
4. Iesniegtie projektu pieteikumi finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai
FEE International programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2015.gadā
1-08/205/2015 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 7 042.00 €
Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas un plūdu riska pārvaldības plānu projektu 2016.-2021. gadam savstarpējās atbilstības novērtēšana un neprecizitāšu novēršana
1-08/206/2015 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Piešķirt - 3 850.00 €
5. Izmaiņas projektu īstenošanā
Kampaņa "Lokāla rīcība globālai attīstībai"
1-08/503/2014 homo ecos:
Apstiprināt izmaiņas
Dabas aizsardzības plāna atjaunošana dabas liegumam "Lielupes grīvas pļavas"
1-08/50/2015 Latvijas Dabas fonds
Apstiprināt izmaiņas
Vides izglītības nometne „Gribu un varu dzīvot zaļi”
1-08/137/2015 Pagasta attīstības grupa "Vireši"
Apstiprināt izmaiņas
Informatīvu materiālu izstrāde par ķīmisko vielu un maisījumu normatīvo aktu prasībām un to jaunumiem
1-08/472/2014 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Pieņemt zināšanai
Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana Abavas senlejas dabas parkā
1-08/164/2014 Abavas ielejas attīstības centrs
Pieņemt zināšanai
Dabai un biotopiem saudzīgas infrastruktūras atjaunošana un izveide Abavas senlejas dabas parkā.
1-08/165/2014 Abavas ielejas attīstības centrs
Atmaksāt fonda piešķirtos līdzekļus
6. Dažādi
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.