Daba bērnam

Reģ Nr. 1-08/200/2015

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir radīt iespēju Kandavas novadā dzīvojošajiem bērniem ar īpašām vajadzībām un bērniem no sociālajam riskam pakļautajām ģimenēm, apgūt vides un dabas daudzveidību, izpratni par dabas un vides aizsardzību un saudzēšanu. Projekta apakšmērķi: 1. Paplašināt bērnu redzes loku vides un dabas aizsardzības jomā. 2. Organizēt pasākumus savas apkārtnes iedzīvotājiem, lai iesaistītu un pievērstu uzmanību videi draudzīga dzīvesveida aspektiem ikdienas dzīvē. 3. Saturīgi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku. 4. Veicināt sabiedrības iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, kas sniedz ieguldījumu vietējā kopienā. 5. Veicināt bērnu ar īpašām vajadzībām sociālo integrāciju sabiedrībā.

Projekta uzdevumi

 Nometnes organizēšana ( ģimeņu un bērnu apzināšana un bērnu nokomplektēšana, laika plānošana, aktivitāšu organizēšana, koordinēšana, dokumentācijas sagatavošana, finanšu pārvaldība )  Ekskursiju, pārgājienu plānošana un organizēšana, koordinēšana  Radošo darbnīcu sagatavošana un organizēšana, koordinēšana  lektoru piesaistīšana

Projekta rezultāti

Kā viens no svarīgākajiem kvalitatīvajiem nometnes rezultātiem būs bērnu iegūtās emocijas un jaunas zināšanas par vidi, kurā mēs dzīvojam un cik svarīgi mums ir rūpēties par dabu, jo mēs esam tie, kas ir atbildīgi par dabas un zemes nākotni. Kvantitatīvie nometnes rezultāti būs bērnu dienasgrāmatas, kurās bērni trīs dienu garumā būs rakstījuši savas sajūtas, domas un jaunās zināšanas, kas iegūtas nometnes aktivitāšu laikā. Projekta rezultātus uzrādīs bērnu aizpildītās anketas, par to, kas viņiem un kā vislabāk patika, ko viņi gribētu redzēt, darīt, uzzināt vēl, kā arī bērnu gatavotie putnu būri , putnu barotavas un rotas no dabas veltēm, kas tiks izgatavoti radošajās nodarbībās.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs Zantes ģimenes krīzes centrs
Zantes pag., Kandavas nov., Skolas ielā 4, LV-3134
Projekta kopējās izmaksas 1 367.20 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 801.64 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 801.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.