• Sākums >
  • Zaļo mošķu piedzīvojumi Geļenovas parka izzināšanā un Bicānu ezera ūdeņu un krasta līniju ekosistēmu izpētē.

Zaļo mošķu piedzīvojumi Geļenovas parka izzināšanā un Bicānu ezera ūdeņu un krasta līniju ekosistēmu izpētē.

Reģ Nr. 1-08/203/2015

Projekta mērķis

Veidot izpratni par Latgales vides vērtībām, radīt interesi un iepazīstināt nometnes dalībniekus ar Ģeļenovas parka un Bicānu ezera ekosistēmu mijiedarbību un bioloģisko daudzveidību.

Projekta uzdevumi

1. Izpētīt Bicānu ezera floru, faunu, fitoplanktonu un to mijiedarbību ar apkārtējo vidi. 2. Apskatīt Jašas upes izteku un dažus upes posmus. 3.Veikt analīzi par bebru izveidoto aizsprostu ietekmi uz apkārtējo vidi. 4. Veikt pētniecisko darbu par aļģu daudzveidību, uzbūvi un ietekmi uz vidi. 5. Izpētīt koku sugas un veidot herbārijus. 6. Tikties ar vides aizsardzības speciālistiem – lekcija „Ekoloģiski tīras un sakoptas vides nozīme cilvēka dzīvē”. 7.Noteikt aizsargājamos kokus un augus Ģeļenovas parkā un Bicānu ezera krastā. 8.Iemācīties caur spēlēm un eksperimentiem veikt dabas parādību vērošanu un izpēti. 9. Apgūt iemaņas ārstniecības augu un dabas materiālu pielietojumam dzīvē.

Projekta rezultāti

1.Izpētīta Bicānu ezera flora, fauna, fitoplanktons un tā mijiedarbība ar apkārtējo vidi, pētījums atspoguļots katra bērna individuālajā dabas grāmatā. 2. Iepazīta un izpētīta Jašas upes izteka un upes posmi pētījums atspoguļots katra bērna individuālajā dabas grāmatā. 3. Veikta analīze par bebru izveidoto aizsprostu ietekmi uz apkārtējo vidi, pētījums ar bērna zīmējumiem atspoguļots katra bērna individuālajā dabas grāmatā . 4. Veikts pētnieciskais darbs par aļģu daudzveidību, uzbūvi un ietekmi uz vidi. Izveidots mācību uzskatāmais materiāls un apraksts ar fotogrāfijām , kurš tiks nodots divām Preiļu novada izglītības iestādēm. (Preiļu 1.pamatskolai un Preiļu 2.vidusskolai) 5. Izpētītas koku sugas un izveidots katram bērnam savs herbārijs, kuru bērns varēs izmantot stāstot par nometnes aktivitātēm mājās un skolā. 6. Pēc lekcijas ’’Ekoloģiski tīras un sakoptas vides nozīme cilvēka dzīvē” divdesmit bērniem radīta sapratne par vajadzību un nepieciešamību dzīvot sakoptā vidē, sekmēta nometnes dalībnieku vispusīga attīstība. 7.Noteikti aizsargājamie koki un augi Ģeļenovas parkā un Bicānu ezera krastā. Ģeļenovas parkā pie desmit kokiem izveidotas plāksnītes ar nosaukumiem. 8. Divdesmit bērni būs apguvuši piecas jaunas spēles par norisēm dabā un piecus eksperimentus ar ūdeni. Spēlēm un eksperimentiem būs informatīvie apraksti katra bērna individuālajā dabas grāmatā. 9. Bērni tiks iepazīstināti vismaz ar septiņiem dabā atrodamajiem ārstniecības augiem un to pielietojumu uzturā. 10. Praktiskajās nodarbībās bērni no dabas materiāliem-sūnām, klūgām, akmeņiem, lapām un citiem materiāliem iemācīsies izgatavot dažādas kolāžas, gleznas un citus radošus darbus.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs Sabiedriskais centrs "Līči"
Līči, Jaunatnes iela 1, LV-5301
Projekta kopējās izmaksas 6 091.85 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 475.85 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.