Četras dabas stihijas

Reģ Nr. 1-08/194/2015

Projekta mērķis

Projekta bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām vasaras diennakts nometne „Četras dabas stihijas” mērķis ir veicināt 12 bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām izpratni par apkārtējo vidi un dabu, tās problēmām un motivēt aktīvai darbībai vides un dabas aizsardzībā un resursu taupīšanā.

Projekta uzdevumi

- veicinās izpratni par vidi un dabu, tās problēmām, - -sekmēs motivācijas veidošanos un izpratni, lai iekļautos vides un dabas aizsardzībā, - -pilnveidos sadarbības, komunikācijas, tolerances praksi jautājumos, kas saistīti ar dažādiem viedokļiem par vidi, dabu un ekoloģiju. - stiprinās bērnu veselību –imunitāti, fizisko izturību, psihisko noturību. Projektā ir plānota mērķgrupas pavadošā persona- vecāki ( kuru iesaistei nav pieprasīts finansējums projektā) viņu līdzdalība ir nepieciešama bērnu un jaunieši fizisko un garīgo īpatnību dēļ. Pavadošā persona arī tiks informēta par vides un dabas problēmām mūsdienās un ņems līdzdalību visos pasākumos.

Projekta rezultāti

Projekta ietvaros tiks sniegts atbalsts 12 bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām un viņu vecākiem zināšanu un prasmju pilnveidē par vides un dabas jautājumiem, ekoloģiju. Nometnes laikā plānotajās aktivitātēs mērķgrupa gūs zināšanas un pieredzi par vidi un dabu, par pieejamiem dabas materiāliem, dabas krājumiem, ražošanu, apstrādi, atkritumiem, to šķirošanu praksē. Visu pasākumi laikā mērķa grupai tiks sniegta informācija , veidota prakse –radošās darbnīcas, ( izstādes- no māla pagatavotie darbi, kolāžas no žariņiem, fotogrāfijas) un diskusijas par dabu un vidi, par saudzīgu attieksmi izmantojot dabas resursus.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs Enģeļi ar mums
, ,
Projekta kopējās izmaksas 3 249.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 265.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 500.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.