ŪDEŅI STĀSTA

Reģ Nr. 1-08/216/2015

Projekta mērķis

Veidojot inovatīvu laikmetīgās mākslas un zinātnes sintēzes notikumu – akciju, pievērst uzmanību vides un ūdens resursu kvalitātes problēmai, kā arī veicināt sabiedrības vides apziņu, izglītību un “zaļā” dzīvesveida izpratni, rosinot diskusijas starp jomas speciālistiem un sabiedrību.

Projekta uzdevumi

Sadarbojoties māksliniekiem un zinātniekiem, izveidot, apkārtējās vides un ūdens resursu kvalitātes problēmai veltītu, inovatīvu laikmetīgās mākslas objektu “Ūdeņi stāsta” pilsētvidē. Ar mākslas objekta palīdzību veidot akciju, kuras uzdevums ir pievērst sabiedrības uzmanību ūdens resursu kvalitātes un aizsardzības problēmai, kā arī rosināt izpratni par “zaļo” dzīvesveidu. Rosināt kvalitatīvas diskusijas starp vides profesionāļiem, zinātniekiem un speciālistiem par pilsētas ūdens resursu kvalitātes problēmām un iespējām tās samazināt un novērst, sniedzot zināšanas un iespēju iesaistīties apkārtējai sabiedrībai. Stimulēt jaunu zinātnisko un vides pētījumu veikšanu vides kvalitātes, īpaši ūdens resursu jautājumos, veicinot izpratni par esošo situāciju un rodot risinājumus tās uzlabošanā. Popularizēt Rīgu kā mūsdienīgu, izglītotu un iedzīvotājiem, videi draudzīgu pilsētu.

Projekta rezultāti

Tiek izveidots 21.gadsimtam atbilstošs laikmetīgās mākslas un zinātnes objekts pilsētvidē, sniedzot sabiedrībai atraktīvā veidā iespēju iegūt kvalitatīvas zināšanas par vides problēmām pilsētā. Vides aizsardzības problemātikas un zaļā dzīvesveida popularizēšanai tiek piesaistīta jauna, ar vides aizsardzību ikdienā nesaistīta publika. Īpaša uzmanība tiek veltīta jauniešu piesaistei un to izglītošanai. Ar mākslas darba palīdzību tiek iegūti ūdens kvalitātes rādījumi, radot plašas diskusijas starp vides profesionāļiem, zinātniekiem un speciālistiem. Realizēti plaši publicitātes pasākumi, ar kuru palīdzību sasniegta plaša lokālā un starptautiskā sabiedrības daļa, īpašu uzmanību pievēršot jauniešiem. Rīga starptautiskā līmenī tiek popularizēta kā mūsdienīga, izglītota un videi draudzīga pilsēta.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.10.2015
Īstenotājs NOAA
Rīga, A.Kalniņa iela 8-12, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 45 600.58 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 33 342.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.