Cerības ceļojums laikā

Reģ Nr. 1-08/177/2015

Projekta mērķis

Veicināt nometnes dalībnieku (bērnu un pusaudžu ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenes locekļu) izpratni un atbildību par vidē notiekošo procesu saistību ar cilvēka uzvedību, konkrētu dzīvesveidu un vērtībām: • Pilnveidot bērnu un pusaudžu uztveri par to, kā un kāpēc tiek izmantoti dabas resursi cilvēku vajadzību apmierināšanai, ražojot preces un nodrošinot pakalpojumus. • Iepazīstināt un izskaidrot nometnes dalībniekiem terminu „ Ekoloģiskā pēda”. • Mudināt nometnes dalībniekus izvērtēt, kā un cik dabas resursu katrs pats individuāli patērē un kā iespējams šo patēriņu samazināt, mainot ikdienas paradumus un attieksmi.

Projekta uzdevumi

1. Organizēt 7 dienu nometni 50 bērniem un pusaudžiem ar īpašām vajadzībām un 20 viņu atbalsta personām Pelčos, Kuldīgas novadā. 2. Izstrādāt detalizētu nometnes programmu atbilstoši projekta mērķiem. 3. Iesaistīt nometnē dalībniekus (bērnus un pusaudžus ar īpašām vajadzībām) no dažādiem reģioniem Latvijā, dodot viņiem iespēju paplašināt redzesloku un ikdienas pieredzi. 4. Nodrošināt nepieciešamo skaitu darbinieku un speciālistu (t.sk. brīvprātīgo) dalībnieku aprūpei un kvalitatīvu nodarbību organizēšanai. 5. Nodrošināt izglītojošo un radošo aktivitāšu realizēšanai nepieciešamos materiālus. 6. Nodarbībās pilnveidot dalībnieku uztveri un praktiskās iemaņas, iesaistot viņus tematiskajās aktivitātēs telpās un dabā. 7. Rosināt dalībniekus atbilstoši katra funkcionālajām spējām apņemties mainīt ikdienas paradumus, izprotot, ka šāds, arī mazs, solis, palīdz būt atbildīgam pret vidi un dabas resursiem. 8. Veikt nometnes dalībnieku aptauju nometnes sākumā un noslēgumā, lai varētu salīdzināt, kā vides izglītības nometnē gūtās zināšanas, ir mainījušas izpratni un attieksmi par atbildīgu dzīvesveidu.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāta detalizēta nometnes programma, kas atbilst projekta mērķim un turpmāk ir lietojama kā metodiskais materiāls nometņu sagatavošanas periodā. 2. Notikusi 7 dienu nometne 50 bērniem un pusaudžiem ar īpašām vajadzībām un 20 viņu atbalsta personām Pelčos, Kuldīgas novadā. 3. Realizētas visas plānotās vides izglītības nodarbības un citas aktivitātes, kas fiksētas nometnes foto un atsauksmju dienasgrāmatā. 4. Sabiedrība ir informēta par projekta un nometnes gaitu. 5. Palielinājusies nometnes dalībnieku izpratne par vidē notiekošo procesu saistību ar cilvēka uzvedību, kas fiksējas noslēguma aptaujas anketā, kurā dalībnieki izvēlas apņemties mainīt tos ikdienas paradumus, kas nav videi draudzīgi.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.07.2015
Īstenotājs Palīdzības centrs Spēkavots
Ventspils, Graudu iela 6a, LV-3601
Projekta kopējās izmaksas 9 928.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 808.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.