• Sākums >
  • Poniju skola 2015: Garās Pupas ceļojums

Poniju skola 2015: Garās Pupas ceļojums

Reģ Nr. 1-08/195/2015

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir noorganizēt dienas nometni 20 Liepājas un Kurzemes reģiona bērniem ar invaliditāti (tai skaitā – bērniem īpašām vajadzībām), lai nodrošinātu bērniem saturīgu un veselīgu laika pavadīšanu vasaras periodā un veicinātu vispusīgu bērnu personības attīstību – tostarp veidojot bērnos izpratni par dabu, vidi un tās aizsardzības jautājumiem.

Projekta uzdevumi

1) veicināt mērķauditorijas iesaistīšanos, līdzdarbošanos dažādās radošās un veselību veicinošās aktivitātēs; 2) iepazīstināt mērķauditoriju ar vidi un dabu (ar dažādiem dabas materiāliem, ar dabu kā tādu); 3) izglītot mērķauditoriju par dabas un vides aizsardzības nepieciešamību (vides kvalitātes saglabāšanu, atkritumu šķirošanu, dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu u.c.).

Projekta rezultāti

1) 20 bērniem nodrošināta 7 dienu vasaras dienas nometne (pārbaudāmie rādītāji: nometnes dalībnieku reģistrācijas lapas, nodarbību plāns, pasniedzēju reģistrācijas žurnāla kopija, fotogrāfijas); 2) Līgumi ar nometnes personālu un brīvprātīgā darba veicējiem (pārbaudāmie rādītāji: 10 līgumi, brīvprātīgā darba veicējiem darba laika uzskaites tabeles); 3) Nodrošināta nometnes dalībnieku ēdināšana 2x dienā (pārbaudāmie rādītāji: līgums, PNA, pavadzīme, MU); 4) Nodrošināt nometnes dalībnieku, speciālistu un brīvprātīgā darba veicēju nogādāšana uz nometnes norises vietu (pārbaudāmie rezultāti rēķins, MU); 5) Vides elementa „Tunelis” izveidošana nometnes teritorijā (pārbaudāmie rādītāji: līgums par tuneļu izveidi, PNA, rēķins, MU, vides elementa foto); 6) Materiālu iegādes, saskaņā ar projekta tāmi (pārbaudāmie rādītāji: pavadzīmes vai rēķini un MU, vai čeki ar rekvizītiem); 7) Nodrošināta projekta publicitāte (pārbaudāmie rādītāji: izdrukas no interneta vietnes).

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.07.2015
Īstenotājs Dižvanagi
Liepāja, J.Janševska iela 7/9-29,
Projekta kopējās izmaksas 7 943.28 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 982.64 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 755.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.