Iekšiņa un āriņa

Reģ Nr. 1-08/181/2015

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir iesaistīt skolas vecuma bērnus, kuri mācās 3.-6.klasē, saturīgās un lietderīgās brīvā laika aktivitātēs, kuru laikā tiktu attīstīta viņu izpratne un interese par vidi, veselību un ekoloģiju, kā arī veicināta sociālā iekļaušana bērniem ar invaliditāti (t.sk. īpašām vajadzībām).

Projekta uzdevumi

1) bērnu izglītības līmeņa celšana saistībā ar vides, veselības un ekoloģijas jautājumiem; 2) bērnu intereses raisīšana par tematiem, kas saistās ar veselīgu dzīvesveidu, vidi un ekoloģiju nākotnes perspektīvā; 3) bērnu radošuma veicināšana un prasme it kā nevajadzīgās lietās ieraudzīt resursu kaut kam jaunam; 4) sociālā iekļaušana; 5) sadarbības veicināšana starp skolu un nevalstiskajām organizācijām (īpaši “invalīdu biedrību”).

Projekta rezultāti

Risinot iepriekš minēto problēmu un veicot konkrētus uzdevumus mērķa sasniegšanai, ir sagaidāmi šādi rezultāti: 1) bērni ieguvuši jaunas zināšanas par vides, veselības un ekoloģijas jautājumiem; 2) bērniem ir interese iesaistīties vides izziņas u.tml. aktivitātēs arī pēc projekta; 3) izveidoti jauni sadzīves priekšmeti un dāvanas no otrreiz pārstrādātām lietām, bērni var nosaukt idejas, ko vēl varētu izveidot un kur tas varētu noderēt; 4) bērnu sajūtas projekta laikā vērtējamas kā pozitīvas, piemēram, draudzība, interese, līdzdalība, izpalīdzība; 5) īstenots projekts, sadarbojoties skolai un NVO, iezīmētas turpmākas sadarbības iespējas.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 19.06.2015
Īstenotājs Smiltenes Centra vidusskola
Smiltene, Dārza iela 17, LV-4729
Projekta kopējās izmaksas 4 403.06 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 520.54 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 520.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.