• Sākums >
  • Esi „zaļš” Gulbenes novadā”

Esi „zaļš” Gulbenes novadā”

Reģ Nr. 1-08/199/2015

Projekta mērķis

Veicināt bērnu un jauniešu izpratni, līdzdalību bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un ekosistēmu aizsardzībā.

Projekta uzdevumi

Uzdevumi:  noorganizēt vides nometni;  iepazīstināt sabiedrību ar nometnes laikā gūtajām atziņām, publicējot tās masu medijos;  izdot un izplatīt „Zaļo avīzi”;  izgatavot un uzstādīt uzskates materiālus bioloģijas kabinetā;  izveidot „zaļo klasi” speciālās programmas skolēniem; 2  sagatavot un demonstrēt video materiālu par nometnes gaitu;  noorganizēt nometnes noslēguma pasākumu dalībniekiem, vecākiem, sabiedrībai;  veikt nometnes izvērtējumu, apkopotos materiālus izmantot skolēnu pētniecisko darbu veidošanā, nodrošinot ilgtspēju.

Projekta rezultāti

Projekta dalībnieki 40 bērni un jaunieši, iesaistītie skolotāji gūst jaunas zināšanas, kopā darbojoties desmit dienu nometnē. Vides nodarbības, akcijas, ekspedīcijas, ekskursijas darbnīcas dod iespēju kopā dažādām paaudzēm ekoloģiski izglītoties un iedziļināties dabas norisēs, papildināt pieredzi, izstrādāt savas attiecības ar dabu, lai rūpētos par ilgtspējīgu vides attīstību, globālu ietekmi un veicinātu vides saudzēšanu. Skolēniem un pieaugušajiem ir labi jāpazīst daba, lai to saudzētu. Nometnes dalībnieki apmeklē ekskursiju Rīgā, kuras laikā iepazīst bioloģisko daudzveidību botāniskajos dārzos, zoodārzā un dabas muzejā, kas kalpo par pamatu novada dabas resursu pētīšanai un apzināšanai. Noorganizēta vides nometne, publikācijas masu medijos, izdota un izplatīta „Zaļo avīze”, izgatavoti un uzstādīti uzskates materiāli bioloģijas kabinetā, izveidota „zaļā klase” speciālās programmas skolēniem, sagatavots un demonstrēts video materiāls par nometnes gaitu, noorganizēts nometnes noslēguma pasākums dalībniekiem, vecākiem, sabiedrībai, veikts nometnes izvērtējums, apkopoti materiāli, lai izmantotu skolēnu pētniecisko darbu veidošanā. Nometnes dalībnieki kļuvuši zaļāki, jo desmit dienas iedziļinājušies dabas norisēs, kas pilnveido katra dalībnieka dvēseli, piedalījušies ekspedīcijās novada dabas objektos, apliecinājusī iegūtās zināšanas.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 20.07.2015
Īstenotājs Gulbenes 2.vidusskola
Gulbene, Ābeļu iela 8, LV-4401
Projekta kopējās izmaksas 6 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 100.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.