• Sākums >
  • Vides nometne "Dzīvo zaļi un veselīgi"

Vides nometne "Dzīvo zaļi un veselīgi"

Reģ Nr. 1-08/196/2015

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir noorganizēt vides nometni “Dzīvo zaļi un veselīgi”, veicināt Bauskas novada bērniem un jauniešiem ar invaliditāti (t.sk. ar īpašām vajadzībām) vides izglītību un audzināšanu, veidot izpratni par vides procesu un visu dzīvo radību savstarpējo saistību, problēmām, kā arī veidot izpratni par dabas vērtībām un to aizsardzību un motivēt aktīvai darbībai vides aizsardzībā.

Projekta uzdevumi

1. Noorganizēt piecu dienu vides nometni “Dzīvo zaļi un veselīgi” 16 bērniem un jauniešiem ar invaliditāti (t.sk. ar īpašām vajadzībām). No tiem 11 dalībnieki ar garīgās attīstības traucējumiem un 5 dalībnieki ar smagiem garīgās attīstības vai vairākiem attīstības traucējumiem. 2. Izglītot nometnes dalībniekus par vides tēmām: atkritumi, enerģija, ūdens, veselīgs dzīvesveids, apkārtne, mežs. 3. Veidot izpratni par vissīkāko organismu nozīmi apkārtējā vidē un cilvēka dzīvē. 4. Attīstīt bērnos novērošanas spējas un prasmi rīkoties ar mikroskopu. Mācīt domāt, spriest un secināt. 5. Mācīt būt atbildīgam par apkārtējo vidi (videi draudzīgas darbības: atkritumu šķirošana, lietu otrā dzīve, materiālu otrreizēja izmantošana, taupīga dažādu materiālu lietošana nodarbībās). 6. Attīstīt nometnes dalībnieku talantus un spējas, apgūstot praktiskā darba iemaņas ar dabas materiāliem, mālu, koku, papīru, audumu. 7. Veicināt sadarbības prasmes komandā. 8. Veicināt radošu domāšanu, drosmi, vēlmi izmēģināt jaunas idejas un apgūt jaunas zināšanas par vidi un tās aizsardzību, kā arī motivēt aktīvai darbībai vides aizsardzībā.

Projekta rezultāti

1. Noorganizēta piecu dienu vides nometne “Dzīvo zaļi un veselīgi” 16 bērniem un jauniešiem ar invaliditāti (t.sk. ar īpašām vajadzībām). No tiem 11 dalībnieki ar garīgās attīstības traucējumiem un 5 dalībnieki ar smagiem garīgās attīstības vai vairākiem attīstības traucējumiem. 2. Iegādāti materiāli, mazvērtīgais inventārs un izejvielas projekta specifisko aktivitāšu īstenošanai un nometnes darbības nodrošināšanai. 3. Izglītoti nometnes dalībnieki par vides tēmām: atkritumi, enerģija, ūdens, veselīgs dzīvesveids, apkārtne, mežs. 4. Noorganizēts pārgājiens uz z/s „Vaidelotes” – sarunas ar zemnieci Dairu Jātnieci, nodarbība par zāļu tējām – to vākšanu un nozīmi. 5. Noorganizēta mācību ekskursija uz Valguma pasauli – „Baskāju taku” un Baltijas jūras piekrasti. 6. Radošajās darbnīcās izveidoti mākslas darbiņi, izmantojot dabas materiālus un otrreizējās izejvielas. 7. Nodrošināta iespēja 16 Bauskas novada bērniem un jauniešiem ar invaliditāti (t.sk. ar īpašām vajadzībām) izglītojoši, lietderīgi un radoši pavadīt brīvo laiku vides nometnē, kā arī apgūt jaunas zināšanas par vidi un tās aizsardzību.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs Pamūšas speciālā internātpamatskola
bauskas novads, Gailīšu pagasts, LV-3931
Projekta kopējās izmaksas 2 791.26 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 232.84 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 232.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.