Krāsainā vasara

Reģ Nr. 1-08/172/2015

Projekta mērķis

Veicināt 25 bērnu ar īpašām vajadzībām (t.sk. invalīdiem) personības attīstību vides izglītības un audzināšanas jomā

Projekta uzdevumi

Viena no Latvijas Bērnu fonda (LBF) darbības mērķa grupām ir bērni ar īpašām vajadzībām. Lielākoties šīs ir nepilnas ģimenes, kuras skar dažādas finansiālas un saimnieciskas grūtības. Šādos apstākļos šiem bērniem praktiski nav iespēju piedalīties kādā no vasaras atpūtas nometnēm. Esam pārliecinājušies, ka šis ir nozīmīgs palīdzības sniegšanas veids šiem bērniem viņu personības attīstības veicināšanā. LBF rīkotās nometnes ir bez maksas un bieži ir arī vienīgā reize gadā, kad bērnam ir iespēja iepazīties ar citiem bērniem. Šāda veida nometnes ir viens no izglītības, vispārējās rehabilitācijas un audzināšanas veidiem, lai veicinātu bērnu savstarpējo sociālo integrāciju, kā arī sociālo iemaņu veidošanu un attīstību. Visas nometnes pēc iespējas rīkojam skaistās atpūtas vietās pie dabas, kur bērni var ne tikai baudīt saules, gaisa un ūdens peldes, bet arī iepazīt apkārtējo dabu, vidi un savu vietu tajā. Tieši dabas un vides izglītībai vienmēr esam pievērsuši lielu uzmanību gatavojot nometņu programmas, plānojot nometņu ekskursijas. Regulārs visu mūsu nometņu viesis jau vairākus gadus ir aktīvists par tīru vidi Cūkmens, kas atraktīvā veidā ar savu komandu māca bērnus kā rūpēties par apkārtējo vidi. Latvijas Bērnu fonda darba pieredze rāda, ka parasti īpašo bērnu ģimenēs viens no vecākiem nevar strādāt algotu darbu, bieži tās turklāt ir nepilnas ģimenes. Šie bērni prasa īpašu un nepārtrauktu uzmanību, tādēļ šādas nometnes ir arī iespēja vecākiem 10 dienas atpūsties, veltīt laiku sev, viens otram un veselajiem bērniem ģimenē. Nometņu organizēšanā esam pārliecinājušies, ka šis ir ģimenēm ir ļoti vajadzīgs un gaidīts notikums. Kopumā Latvijā ir vairāk kā astoņi tūkstoši bērnu ar speciālajām vajadzībām un pieprasījums pēc šīm nometnēm tieši no šādu bērnu ģimenēm ir ļoti augsts. Šādas nometnes nepieciešamas ne tikai lai nodrošinātu rehabilitācijas un atpūtas iespēju bērniem ar speciālām vajadzībām, bet arī lai veicinātu šo bērnu personības attīstību, izglītojot par apkārtējās vides un dabas jautājumiem un veicinot viņu izpratni par sevi kā daļu no dabas. Tādējādi šīs nometnes uzdevums būs nodrošināt 25 bērniem ar speciālām vajadzībām iespēju piedalīties bezmaksas vasaras nometnē, izglītojot viņus par dažādiem ar apkārtējo dabu un vidi saistītiem jautājumiem un cilvēka lomu dabā. Nometnē piedalīsies bērni no dažādiem Latvijas reģioniem.

Projekta rezultāti

Projekta rezultāti īstermiņā: 1. Noorganizēta 1 nometne 25 bērniem ar īpašām vajadzībām (t.sk. invalīdiem) ar mērķi veicināt viņu vides izglītību un audzināšanu; 2. Noslēgti 6 darba līgumi par nometnes darbiniekiem. Rezultāti ilgtermiņā: 1. Ilgtermiņā veicināta cilvēku ar īpašām vajadzībām sociālā integrācija pārējā sabiedrībā.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs Latvijas Bērnu fonds, Nodibinājums
Rīga, Brīvības gatve 310-75, LV-1039
Projekta kopējās izmaksas 8 181.53 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 545.22 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 545.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.