• Sākums >
  • Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība meža apsaimniekošanā

Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība meža apsaimniekošanā

Reģ Nr. 1-08/232/2015

Projekta mērķis

Videi draudzīga privātās mežsaimniecība attīstība, pilnveidojot zināšanas un izpratni meža īpašniekiem, meža apsaimniekotājiem, meža darbu veicējiem, meža īpašnieku konsultantiem un ar meža resursu izmantošanu saistīto mācību iestāžu audzēkņiem par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un nozīmi meža apsaimniekošanā, kā arī pakāpeniski attīstot sabiedrības izpratni par videi draudzīgu meža apsaimniekošanu.

Projekta uzdevumi

Veicināt mērķa grupu kā arī plašākas sabiedrības izpratni par meža bioloģiskas daudzveidības nozīmi un popularizēt ilgtspējīgas un videi draudzīgas meža apsaimniekošanas prakses. 2. Lekciju materiālu, informatīvo izdales materiālu sagatavošana vai pilnveidošana par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību meža apsaimniekošanā. 3. Lekciju, prezentāciju sniegšana dažādu Latvijas reģionu meža īpašniekiem, meža apsaimniekotajiem, meža īpašnieku konsultantiem, mežsaimniecības un mežizstrādes darbu veicējiem, ar meža resursu izmantošanu saistīto mācību iestāžu audzēkņiem par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību meža apsaimniekošanā. 4. Inovatīvu video grafisko animāciju sagatavošana par dabas struktūru saglabāšanu bioloģiskās daudzveidības nodrošinājumam mežā. 5. Sagatavoto video grafisko animāciju izmantošana lekcijās, prezentācijās, animāciju ievietošana brīvai pieejai interneta vidē. 6. Unikālas interneta vietnes izveidošana, kas apkopotu visaptverošu informāciju – informatīvos materiālus, animācijas, infografikas u.c. informāciju – un ļautu vienuviet iegūt pārskatu par videi draudzīgu mežniecības praksi un tās nepieciešamību. 7. Informatīvas kampaņas veidošana interneta vidē par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu mežā un ilgtspējīgas un videi draudzīgas meža apsaimniekošanas praksēm.

Projekta rezultāti

1. Sagatavotas un izmantotas prezentācijas, lekciju materiāli, informatīvie izdales materiāli (info grafikas, kopsavilkumi) par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību meža apsaimniekošanā lekcijās un prezentācijās meža īpašniekiem, meža apsaimniekotājiem, mežsaimniecības un mežizstrādes darbu veicējiem, meža īpašnieku konsultantiem, ar meža resursu izmantošanu saistīto mācību iestāžu audzēkņiem, pasniedzējiem. 2. Sniegtas vismaz četras lekcijas, prezentācijas Pasaules Dabas Fonda vai sadarbības partneru organizētos pasākumos dažādu Latvijas reģionu meža īpašniekiem, meža apsaimniekotājiem, mežsaimniecības un mežizstrādes darbu veicējiem, meža īpašnieku konsultantiem, ar meža resursu izmantošanu saistīto mācību iestāžu audzēkņiem par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību meža apsaimniekošanā. 3. Iniciētas vai sagatavotas vismaz četras publikācijas, intervijas, ziņas masu medijos par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību meža apsaimniekošanā. 4. Sagatavotas divas jaunas, inovatīvas video grafiskās animācijas par divām dabas struktūrām bioloģiskās daudzveidības nodrošinājumam. 5. Nodrošināta divu animāciju par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību demonstrēšana sabiedriskos kino seansos. 6. Izveidota interneta vietne, kurā vienuviet apkopoti bukleti, video grafikas, infografikas un jebkuri jaunākie materiāli par videi draudzīgu meža apsaimniekošanu. Vietni varēs izmantot gan mežu apsaimniekotāji, gan mācībspēki, kuriem tiks dota iespēja šos materiālus izmantot tālākai sabiedrības izglītošanai. 7. Īstenota informatīva kampaņa interneta vidē, izvietojot bannerus par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu mežā un ilgtspējīgas un videi draudzīgas meža apsaimniekošanas praksēm.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.10.2015
Īstenotājs Pasaules Dabas fonds
Rīga, Elizabetes iela 8-4, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 12 805.79 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 585.79 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 585.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.