• Sākums >
  • Dabai un biotopiem saudzīgas infrastruktūras atjaunošana un izveide Abavas senlejas dabas parkā.

Dabai un biotopiem saudzīgas infrastruktūras atjaunošana un izveide Abavas senlejas dabas parkā.

Reģ Nr. 1-08/165/2014

Projekta mērķis

Dabai un biotopiem saudzīgas infrastruktūras atjaunošana Drubazu botānikas takā un jaunas infrastruktūras izvietošana takās gar Abavas un Imulas upēm pie nozīmīgiem dabas objektiem.

Projekta uzdevumi

Kāpņu atjaunošana Drubazu botānikas takā – tas ietver veco pakāpienu un betona pamatņu demontāžu, jaunu betona pamatu izveidošanu, koka pakāpienu izgatavošanu, impregnēšanu un izvietošanu. Žoga atjaunošana Drubazu botānikas takā, lai norobežotu savvaļas govis no apmeklētājiem, paredz betona stabu ierakšanu un dzeloņdrāšu žoga izveidi. Stendu izgatavošana un atjaunošana Drubazu botānikas takā ietver veco stendu demontāžu, jaunu koka stendu izgatavošanu un uzstādīšanu, informācijas sagatavošanu un izvietošanu uz planšetēm. Stendu izgatavošana un uzstādīšana Zirgu ceļa takā un Imulas takā ietver stendu un planšešu izgatavošanu atbilstoši ĪADT vienotajam stilam, informācijas apkopošanu par teritoriju, tekstu sagatavošanu, tulkošanu, fotogrāfiju apstrādi. Apaļkoka soliņu izgatavošana un uzstādīšana pie Abavas upes Zirgu ceļa takā. Sanitārās celtnes izgatavošana un uzstādīšana Imulas takas galapunktā pie Buses pilskalna ietver veco sanitāro celtņu demontāžu un jaunas izveidošanu. Projektā veicamās aktivitātes pirms to veikšanas tiks precizētas un saskaņotas ar Dabas aizsardzības pārvaldi un zemju īpašniekiem. Projekta norises uzraudzību veiks sugu un biotopu eksperts.

Projekta rezultāti

Drubazu botānikas takā:  Atjaunotas kāpnes 70 m kopgarumā,  atjaunots žogs 250m kopgarumā,  atjaunoti un uzstādīti divi lielie informatīvie stendi un atjaunota informācija uz tiem. Zirgu ceļa takā:  Izgatavoti un uzstādīti trīs divdaļīgie stendi ar informāciju par dabas parku un tā vērtībām.  Izgatavoti un izvietoti trīs apaļkoka soliņi. Imulas takā:  Izgatavota un uzstādīta sanitārā celtne,  Izgatavoti un uzstādīti četri divdaļīgie stendi ar informāciju par taku un divi viendaļīgie stendi pie nozīmīgākajiem dabas un ģeoloģijas objektiem. Izveidotās infrastruktūras uzturēšanu un apsaimniekošanu turpmāk veiks zemju īpašnieki un biedrības „Abavas ielejas attīstības centrs” biedri.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 20.12.2014
Īstenotājs Abavas ielejas attīstības centrs
Kandava, Kandavas novads, Kūrorta iela 1b, LV-3120
Projekta kopējās izmaksas 17 317.68 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 13 769.68 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 13 676.94 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.