• Sākums >
  • Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana Abavas senlejas dabas parkā

Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana Abavas senlejas dabas parkā

Reģ Nr. 1-08/164/2014

Projekta mērķis

Paplašināt atbilstoši apsaimniekotu Eiropas Savienības (ES) nozīmes zālāju un krūmāju biotopu platības dabas parkā "Abavas senleja”.

Projekta uzdevumi

Lai paplašinātu apsaimniekoto ES nozīmes zālāju biotopu un kadiķu pļavu platības, Abavas senlejas dabas parka saimniecībās “Ķempju kutes”, “Drubazas”, “Piltiņi” un “Lejasrājumi” 6.4 ha platībā tiks veikta krūmu ciršana, 2 ha platībā – pirmreizējā pļaušana un 1 ha platībā – krūmu sakņu smalcināšana. Visi zālāju biotopu atjaunošanas darbi tiks veikti ar krūmiem aizaugušās lauksaimniecības zemēs, līdz ar to, īpašas atļaujas šo darbu veikšanai nav nepieciešamas. Biotopu atjaunošanas darbus veiks konkrēto zemes gabalu īpašnieki. Gatavību projekta realizācijā iesaistīties un to līdzfinansēt, zemes īpašnieki ir apliecinājuši parakstot projekta pieteikumam pievienoto vienošanos. Lai neietekmētu Abavas senlejas pļavās un krūmājos ligzdojošos putnus, biotopu atjaunošanas darbi tiks veikti pēc 1. augusta. Visi zemes īpašnieki, kuri projekta realizācijā plāno iesaistīties ir biedrības “Abavas ielejas attīstības centrs” biedri. Projekta ietvaros plānoto pasākumu nepieciešamība ir pamatota 2005. gadā izstrādātajā dabas parka dabas aizsardzības plānā. Pirms apsaimniekošanas darbu uzsākšanas, tiks veikta detāla apsaimniekošanas darbu plānošana, norādot izcērtamos un saglabājamos kokus un krūmus, precizējot pirmreizējās pļaujas un krūmu sakņu smalcināšanas vietas, nosakot biotopu aizaugumu klases un diferencējot darbu izmaksas, kā arī nosakot citas prasības, kas jāievēro apsaimniekošanas darbu veikšanas laikā, ja tas būs nepieciešams. Teritorijas izpēti un apsaimniekošanas darbu plānošanu veiks biedrības biedra – Latvijas Dabas fonda – darbinieks, sugu un biotopu jomā sertificēts eksperts. Projekta sugu un biotopu eksperts pārraudzīs arī darbu veikšanas gaitu un novērtēs darbu rezultātus. Informācija par veiktajām aktivitātēm tiks atspoguļota gan Abavas senlejas, gan Sabiles un Kandavas novada mājās lapās, kā arī novadu avīzēs.

Projekta rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā dabas parka saimniecībās “Ķempju kutes”, “Drubazas”, “Piltiņi” un “Lejasrājumi” tiks veikta ES nozīmes zālāju un krūmāju biotopu atjaunošana, 6.4 ha platībā izcērtot kokus un krūmus (tā lai krūmu ciršanas vietās turpmākos gadus būtu iespējama mehanizēta pļaušana) un nodrošinot to sadedzināšanu vai izvākšanu, 2 ha platībā – veicot pirmreizējo pļaušanu ar rokām, sienu no pļavām izvācot, un 1 ha platībā – veicot krūmu sakņu iznīcināšanu tās mehāniski smalcinot ar augsnes frēzi vai diskiem. Tas radīs iespēju atsākt šo pļavu regulāru apsaimniekošanu (pļaušanu), kas ir kritiski svarīgo to saglabāšanai.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.11.2014
Īstenotājs Abavas ielejas attīstības centrs
Kandava, Kandavas novads, Kūrorta iela 1b, LV-3120
Projekta kopējās izmaksas 6 866.31 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 487.11 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 487.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.