Latvju' daba

Reģ Nr. 1-08/185/2015

Projekta mērķis

Veicināt jauniešus ar invaliditāti un bērnus ar īpašām vajadzībām, iekļaušanu mūsdienu sabiedrības izpratnes veidošanā izmantojot biopsihosociālu pieeju un ņemot vērā vides izglītības nometnes pamatfunkciju, kas sekmētu personības attīstību, zināšanu un prasmju attīstību, kā arī motivētu aktīvai darbībai vides aizsardzībā un resursu taupīšanā. Apkārtējai videi un tās ietekmei ir ļoti svarīga loma arī bērna ar speciālām vajadzībām pašapziņas attīstības procesa veiksmīgā norisē. Apkārtējās vides attieksme, vienaudži palīdz bērnam ar speciālajām vajadzībām apzināties sevi šajā vidē. No tā, kāda attieksme pret sevi ir izveidojusies - pozitīva, vai negatīva, atkarīga jauniešu attieksme pret savu darbību, pret savām kļūdām, veiksmēm, tālākajiem mērķiem. Bērni ar speciālajām vajadzībām, atrodoties speciālā izolētā vidē, iemācās būt citādi un to veicina gan sabiedrības stereotipi, gan arī pašu vecāku attieksme. Projekta mērķis ir jauniešiem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, izmantojot vides un ekoloģijas mācību pamatus veidot sapratni, informēšanu, apstākļu maiņu, izpratni par jauniešu bez īpašām vajadzībām nozīmīgumu būt blakus, novērošanu un izzināšanas spēju attīstību.

Projekta uzdevumi

Nometnē tiks sniegtas zināšanas un veikta apmācība ikdienā īstenojamu un vides aizsardzību sekmējošu prasmju apguvei sekojošās jomās, īstenojot šo ekoloģisko izglītošanu, apmācību un izpratnes veidošanu caur nometnes „specializācijas” (ievirzes, jauniešu interešu) prizmu: 1. Atkritumi (zināšanas par faktoriem, kas sekmē sadzīves un bīstamo atkritumu daudzuma pieaugumu, „zaļā” pieeja iepakojuma problēmai, atkritumu šķirošanas prasmes, atpūtniekiem raksturīgas uzvedības novērošana peldvietās/citās ļaužu apmeklētās vietās un „zaļās” policijas funkciju īstenošana, talka piemēslotu teritoriju tīrīšanā, rūpnieciskā piesārņojuma rašanās un attīrīšanas iekārtu novērošana dabā). Atkritumi seno latviešu dzīvesziņā. Sakārtota vide kā vērtība un apliecinājums sakārtotai personībai, un tās apliecinājums latviešu tautas tradīcijās un rituālos. 2. Bioloģiskā daudzveidība (zināšanas par vietējām aizsargājamām dabas teritorijām, vērtīgiem zālājiem un mežaudzēm, lauku putnu populāciju un šo faktoru novērošana dabā, aprakstīšana/zīmēšana, kā arī saruna ar vietējās pašvaldības pārstāvjiem/mežziņiem par to, kādi pasākumi būtu reāli jāveic/tiek veikti bioloģiskās daudzveidības sekmēšanai nometnes vietai tuvā reģionā; pēc analoģijas nometnes dalībniekus aicina pārdomāt tās teritorijas bioloģisko daudzveidību, kur viņi dzīvo). Bioloģiskā daudzveidība kā vērtība latviešu dzīvesziņā un tās izpausmes. 3. Gaisa piesārņojums, izmeši un klimata pārmaiņas (tai skaitā – gāzu emisiju un to veidojošiem faktoriem, atjaunojamiem energoresursiem, nokrišņu daudzumu, gaisa temperatūru, vēja ātrumu; nometnes dalībnieki mācās aprēķināt savu ekoloģisko pēdu, Risina uzdevumu par to, kā samazināt savu ekoloģisko pēdu. Saule (kā galvenā vērtība, spēka avots), zvaigznes un debesis latviešu tautasdziesmās, maģiskajās zīmēs, ornamentos, ticējumos. 4. Ūdeņi (dzeramā ūdens resursi, notekūdeņi, peldvietas, ūdens kā dzīvībai nepieciešams resurss un rekreācijas līdzeklis. Ūdens latviešu dzīvesziņā, Daugavas tēls, ar ūdeni saistītie ticējumi, tradīcijas, maģiskās zīmes, ornamenti. Vienlaikus nometnē jāiemāca tās dalībniekiem vērtēt dabu, īpaši – sakoptu, nepiesārņotu dabu, vidi, kas nav degradēta, kā nozīmīgu, nosacīti lētu, visiem sabiedrības locekļiem, tai skaitā – invalīdiem, pieejamu resursu, ko ikdienā iespējams izmantot fiziskās un garīgās veselības saglabāšanai un nostiprināšanai, pirms tam psihologa vadībā apgūstot vienkāršus paņēmienus, kas balstīti uz veselības psiholoģijas, pozitīvās psiholoģijas un mākslas terapijas pieejām un paredzēti psiholoģiskās pašregulācijas sekmēšanai un sekmīgākai spējai pārvarēt hroniskas slimības un invaliditātes radītās problēmas.

Projekta rezultāti

Zināšanas • Faktori, kas sekmē sadzīves un bīstamo atkritumu daudzuma pieaugumu; • „Zaļā” pieeja iepakojuma problēmai; • Zināšanas par tīru ūdeni un tā resursiem; • Zināšanas, ka ir iespējams pavadīt laiku bez elektroierīcēm (telefons, dators, televizors); • Zināšanas par faktoriem, kas sekmē fizisko un garīgo veselību (optimisms; dzīvesspēks; veselīgs dzīvesveids). • Zināšanas par to, ka jaunieši ar īpašām vajadzībām ir tādi paši kā visa sabiedrība. Zināšanas par to, kā dabas norises un parādības atspoguļojas latviešu dzīvesziņā (tautasdziesmās, ticējumos, sakāmvārdos, tradīcijās, rituālos, spēka zīmēs) Prasmes • Atkritumu šķirošanas prasmes • Prasme samazināt iepirkuma maisiņu patēriņu ikdienā • Prasme saskatīt bioloģisko daudzveidību savā dzīves vietā un to aprakstīt; • Prasme aprēķināt ekoloģisko pēdu; • Prasme paust savas jūtas un pieņemt otru cilvēku tāds kāds viņš ir. • Prasme lietderīgi pavadīt laiku bez elektroierīcēm (telefons, dators, televizors); • Prasme sadarboties ar dažādiem jauniešiem, tostarp jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Prasme izmantot/ transformēt latviešu dzīvesziņu šodienas dzīvē, paradumos, tradīcijās, gūstot no tās spēku savu mērķu īstenošanai.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs Mārtiņa Fonds
Rīga, Merķeļa iela 13, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 4 523.68 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 443.68 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 443.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.