• Sākums >
  • Vides nometne “Ūdens pēdas”

Vides nometne “Ūdens pēdas”

Reģ Nr. 1-08/202/2015

Projekta mērķis

Veicināt vispārizglītojošo skolu audzēkņiem un skolēniem ar īpašām vajadzībām izpratni par vidi un dabu, tās problēmu apzināšanā un risināšanā. Radīt bērnos vēlmi un spēju būt sociāli atbildīgiem par savas apkārtnes nākotni, ļaut lietderīgi pavadīt brīvo laiku un attīstīt viņu sociālās saskarsmes prasmes. Vienā projektā sadarbojoties vispārizglītojošo klašu audzēkņiem un bērniem ar īpašām vajadzībām, radīt tolerantāku sabiedrību.

Projekta uzdevumi

1. Organizēt diennakts iekļaujošās atpūtas un vides izpētes nometni „Ūdens pēdas”. 2. Ar kopīgām aktivitātēm veicināt bērnu ar īpašām vajadzībām un vispārizglītojošo klašu audzēkņu sadarbību un komunikāciju. 3. Attīstīt bērnu spējas darboties kolektīvā, saglabājot un pilnveidojot savu individualitāti. 4. Pētīt dažādas ūdenstilpnes, radot skolēnos izpratni par ezeru, upi un jūru, to līdzību un atšķirībām. Ar dažādiem eksperimentiem pētīt ūdens īpašības. 5. Izzinošās nodarbībās un ekskursijās iepazīties ar esošo situāciju pie dažādām ūdenstilpnēm, veicināt audzēkņos vēlmi un izpratni, ko ikviens no mums var darīt, lai saglabātu ūdenstilpņu apkārtnes tīrību. 6. Iepazīties ar drošības pasākumiem un noteikumiem, atrodoties pie ūdenstilpnēm. 7. Iemācīt nometnes dalībniekiem, ka radošas idejas var īstenot arī ar dabas materiāliem. 8. Sagatavot atskaiti par projektā veiktajiem pasākumiem un izlietotajiem finanšu līdzekļiem.

Projekta rezultāti

2015. gada vasarā no 3.-6.augustam Upesgrīvā būs notikusi diennakts vides izglītības un dabas izpētes nometne „Ūdens pēdas”. Tajā būs piedalījušies 30 Talsu novada sākumskolas vecuma bērni, no kuriem 15 bērni būs ar speciālām vajadzībām. Būs strādājusi nometnes vadītāja un 3 grupu vadītāji, nometnē būs viesojušies vieslektori. Audzēkņi būs iepazinušies ar drošības noteikumiem, atpūšoties pie ūdens un peldoties. Nometnes laikā audzēkņi būs pētījuši, eksperimentējuši, apzinājuši dabas norises, būs iesaistīti vides problēmu apzināšanā un izpratnē. Nometnes dalībnieki būs uzzinājuši, ka dabas resursi nav izmantojami bezgalīgi, ka tie ir jāsaudzē. Par to viņi būs pārliecinājušies, veicot dažādus eksperimentus un uzklausot dažādu lektoru stāstus. Vērojot un pētot ūdeni ezerā, upē, jūrā, audzēkņi būs mācījušies salīdzināt to, vēros to kopējās un atšķirīgās pazīmes. Mācīsies saprast, ka jūras krasts aizaug, ūdens resursi kļūst mazāk, tie jāsaudzē. Audzēkņi būs kļuvuši sociāli atbildīgāki pret apkārtējo vidi, būs sapratuši, ka jebkura nomestā plastmasas vai stikla pudele nodara lielu kaitējumu apkārtējai videi. Mākslas nodarbībās audzēkņi būs apgleznojuši T- kreklus ar dabas motīviem, gleznojuši augus un kukaiņus dabā, krāsojuši smiltis, veidojuši mandalas jūras krastā, apguvuši jaunu zīmēšanas tehniku uz ūdens bāzes, tādējādi papildinot jau esošās radošās prasmes. Diennakts nometnes priekšrocība būs izmantota, veidojot interesantas jaukas vakara nodarbes – nakts trasīti ar aizraujošiem ūdens piedzīvojumiem “Reāls piedzīvojums”, vakara ballīti, vakara kino seansu. Arī šīs nodarbes būs aizvadītas saistībā ar dabas motīvu. Nometnes dalībnieki būs kvalitatīvi paaugstinājuši savas kompetences dabas zinībās, vides un sociālajā mācībā. Tās ļoti labi noderēs bērniem ar un bez speciālām vajadzībām jaunajā mācību gadā. Gan skolēni ar speciālām vajadzībām, gan vispārizglītojošo klašu audzēkņi būs lietderīgi kopā pavadījuši 4 vasaras brīvdienas neierastā vidē, viņi būs kopā apguvuši jaunas zināšanas, izpratni par norisēm dabā, kopā būs interesanti atpūtušies brīvajā laikā, būs attīstījusies viņu saskarsmes prasmes.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs Talsu novada fonds
Talsi, Kr.Valdemāra iela 17a, LV-3201
Projekta kopējās izmaksas 6 637.79 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 555.29 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 555.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.