Apmīļo Latviju!

Reģ Nr. 1-08/217/2015

Projekta mērķis

Ziedoņa muzeja* vides un radošuma programmas ietvaros izveidot sociālu kampaņu par videi draudzīgu dzīvesveidu un resursu pārradi, apvienojot vides izziņas, radošuma un aktīvā tūrisma elementus, lai iedvesmotu cilvēkus būt atbildīgiem par savu dzīvesveidu un apkārtējo vidi.

Projekta uzdevumi

1) izveidot un īstenot komunikācijas stratēģiju kampaņai, lai piesaistītu sabiedrības uzmanību patēriņa dzīvesveida radītajām sekām un likumsakarībām; 2) izveidot tematisku video klipu sēriju par videi draudzīga dzīvesveidu un resursu pārradi, lai projekta problemātikai piesaistītu pēc iespējams plašāku sabiedrības daļu; 3) uzsākt saturiski piepildītu eko-pārgājienu maratonu gar/pa Latvijas robežu, lai iepazītu robežas kultūrvēsturi, vidi un, ja nepieciešams, sakoptu to, tādā veidā aizsākt fonda “Viegli” īpašu projektu “1836”, kura mērķis ir izveidot videi draudzīgu Latvijas kontūras apceļošanas aprakstu; 4) organizēt vides darbnīcas par resursu pārrades iespējām, lai rosinātu radošumu, iedvesmotu apgūt jaunas prasmes un iemaņas; 5) organizēt nekomerciālus kultūras notikumus vietās Latvijā, kur nekad iepriekš nav notikuši koncerti ar Latvijā zināmu mūziķu piedalīšanos, lai parādītu vērtīgas un iedvesmojošas brīvā laika pavadīšanas iespējas; 6) izveidot dokumentālo filmu par resursu pārrades iespējām un videi draudzīgu dzīvesveidu, par pamatu ņemot projekta ietvaros veiktās aktivitātes, lai iedvesmotu jebkuru filmas skatītāju aktīvai rīcībai un pārmaiņām savos ikdienas resursu patēriņa paradumos.

Projekta rezultāti

Projekta rezultatīvie rādītāji ir: 1) 400 pārgājienu dalībnieki (katrā pārgājiena vietā vismaz 100), kuri kopā iet, piedalās vides darbnīcās un koncertā; 2) Izstrādāta 1 komunikācijas stratēģija projekta kampaņas realizēšanai; 3) Izveidoti 4 video klipi par videi draudzīgu dzīvesveidu un resursu pārradi; 4) Katru video klipu ir noskatījušies vismaz 10000 cilvēku; 5) Noieti 4 x 18,36 kilometrus gar Latvijas robežu, apzinot un fiksējot vides un kultūras situāciju; 6) Notikušas 4 vides darbnīcas dažādās Latvijas vietās; 7) Ir noorganizēti 4 akustiskie vides koncerti pārgājienu dalībniekiem un vietējiem iedzīvotājiem; 8) Izveidota dokumentāla un iedvesmojoša filma kas atspoguļo projekta notikumos piedzīvoto un kalpo par iedvesmu citām ar vides draudzīga dzīvesveida popularizēšanas aktivitātēm.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.10.2015
Īstenotājs Imanta Ziedoņa fonds "Viegli"
Kr. Valdemāra 35-1, Rīga, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 24 065.01 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 17 865.01 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.