• Sākums >
  • Iepazīsti savu teiksmaino Krimuldu

Iepazīsti savu teiksmaino Krimuldu

Reģ Nr. 1-08/192/2015

Projekta mērķis

Projekta mērķis tuvināt bērnus un jauniešus dabai, mācīt saskatīt un izprast likumsakarības, kas valda daudzveidīgajā dabas pasaulē, un veidot apziņu, ka katrs no mums ir tās daļa; integrēt bērnus un jauniešus ar invaliditāti (t.sk. īpašām vajadzībām) sabiedrībā - nometnē atbalstot, sadarbojoties un palīdzot ieraudzīt, dzirdēt, domāt, izprast un priecāties, lai kopā darbojoties garīgi bagātinātos. Tādā veidā tuvoties un īstenot projekta vispārējo mērķi veicināt bērnu un jauniešu vides izglītību un audzināšanu, tādā veidā sekmēt bērnu vispusīgo attīstību, gūstot jaunas zināšanas par vidi un vides aizsardzību.

Projekta uzdevumi

Projekta ietvaros nometnes vadītāja sadarbībā ar nometnes pedagogiem izstrādāja katras dienas programmu, kurā tika iekļauti dabas aizsardzības jautājumi, izglītojošie jautājumi, kā arī interaktīvās spēles. Strādājot ikdienā ne tikai ar speciālajiem bērniem, bet ar jebkādas fiziskās un garīgās attīstības bērniem, nākas saskarties ar to, ka audzēkņiem ir ļoti nestabilas un nepārliecinošas zināšanas un izpratne par vides un dabas aizsardzības jautājumiem, šoreiz vides nometnes dalībniekiem būs iespēja, praktiskā veidā nostiprināt jau esošās vides problēmu un dabas aizsardzības jautājumu zināšanas tīri praktisā veidā, rezultātā sekmēt un panākt augstāku jaunākās sabiedrības daļas vides apziņas līmeni. Nometnes procesa gaitā tiks attīstīta atbildīga attieksme un motivācija aizsargāt vidi. Pats pamatu pamats ir sabiedrības izglītošana un iepazīstināšana. Projektā izvrizītā problēma ir aktuāla ne tikai nometnes dalībniekiem, bet kopumā visai sabiedrībasi, par vides izglītības audzināšanas un dabas aizsardzības jautājumiem runāts un darīts nekad nav par daudz. Īstenojot vides nometnes programmu, tiks likts kaut neliels ieguldījums bērnu un jauniešu vides izglītībā un azpiņas veicināšanā. Nometnes dalībniekiem šī būs iespēja savas terētiskās zināšanas, kas iegūtas skolas solā, nostiprināt praktiskā darbā. Projektā tiks iesaisti novada bērni un jaunieši ar invaliditāti (t.sk. īpašām vajadzībām), kā arī novada vispārizglītojošo skolu pedagogi, kuriem uzdevums pilnībā precizēt un nepieciešamības gadījumā ieviest korekcijas nometnes programmā. Krimuldas vidusskolas speciālās programmas bērniem ar īpašām vajadzībām būs iespēja iesaistīties diennakts vides nometnē. Kopumā ir paredzēts iesaistīt 10 bērnus un jauniešus ar invaliditāti (t.sk. īpašām vajadzībām), tie būs 4.-9 klašu skolēni.

Projekta rezultāti

Katras dienas nometnes programmās ietvertās aktivitātes tika veidotas tā, lai tās būtu saprotamas un pa spēkam katram nometnes dalībniekam. Padomāts ir gan par izglītojošām stundām, gan interaktīvām spēlēm, gan pētniecisks darbs grupās, gan katra individuālo zināšanu izmantošana, iespēja izpausties un atpūtas brīžiem. Viens no izmērāmiem rezultātiem būs 10 nometnes dalībnieki – novada bērni un jaunieši ar invaliditāti (t.sk. īpašām vajadzībām). Objektīvi pārbaudīt varēs visu nepieciešamo dokumentāciju, kas nepieciešama, lai bērni bez vecākiem varētu piedalīties slēgta tipa diennakts nometnē, kā arī to, ka vides nometne notiks jebkuros laika apstākļos, jo nometnes organizēšanas procesā piedalās profesionāla nometnes vadītāja un novada kompetentākie pedagogi vides un dabas aizsardzības nozarē un nometņu organizēšanā. Trešajā nometnes dienā nometnes dalībnieki dalīsies iespaidos, kas patika, kas ne tik ļoti, ko jaunu apguva vai redzēja, dalībniekiem tiks piedāvāts aizpildīt anketu un tiks izsniegts diploms par dalību nometnē. Nometnes laikā pētījumos iegūtā informācija tiks izmantota novada skolās kā papildus materiāli dabas zinību un bioloģijas stundās. Nometne sniegs lielu ieguldījumu vides izglītībā un sabiedrības vides apziņas veicināšana, kas tika panākta darbojoties reāli dabā un izzinot dabā notiekošos procesus, kā arī pilnveidojot un nostiprinot zināšanas par dabas aizsardzības jautājumiem – apziņa, ka jāsāk katram pašam ar sevi, mājām – ģimeni un tad sabiedrību kopumā.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs Krimuldas vidusskola
Krimuldas pagasts, ragana, skolas iela 11, LV-2144
Projekta kopējās izmaksas 997.59 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 801.59 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 801.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.