Ieskrien mežā!

Reģ Nr. 1-08/213/2015

Projekta mērķis

Mūsu rīkotā pasākuma mērķis ir parādīt, kā ir stilīgi, moderni, ģimeniski un sportiski pavadīt brīvo laiku kustībā un dabas tuvumā. Mums ir svarīgi iztīrīt cilvēka galvu no interneta, videospēlēm, bezgalīgas laika pavadīšanas sociālajos tīklos un dirnēšanas pie TV ekrāniem, neatņemamiem rokas pagarinātājiem mobilo telefonu izskatā, parādot to, cik daudzveidīga, unikāla un neiepazīta ir daba tepat, mums blakus. Mēs rīkojam aktivitātes tiem cilvēkiem, kas ir aktīvi, kā arī iedrošinām būt veselīgiem, draudzīgiem un aktīviem tos, kuri tādi varētu būt. Mēs zinām, ka iemācīties novērtēt un saglabāt dabu var tie cilvēki, kuriem pašiem ir svaiga gaisa piepildītas galvas.

Projekta uzdevumi

1) Ar atraktīvu nodarbību palīdzību kā arī praktiskiem piemēriem veidot vides apziņu bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem; 2) aktivitātēs tiks iesaistīti gan projekta dalībnieki, gan viņu tuvie cilvēki – ģimene un draugi – tādejādi arī pašiem dalībniekiem nodarbības šķitīs daudz aizraujošākas un interesantākas. Turklāt, kaut ko darot kopīgi, attiecības un saites starp cilvēkiem kļūst ciešākas. 3) vienlaikus tiks iedibinātas jaunas, dabai draudzīgas ģimenes tradīcijas, tiks parādītas dažādas vides aizsardzības aktivitātes kā labs laika pavadīšanas veids, kas sniedz emocionālu gandarījumu un prieku; 4) papildus visiem projekta dalībniekiem tiks piedāvātas fiziskas aktivitātes svaigā gaisā – taku skrējieni, kuru laikā tiks parādīta vide kā brīnišķīga vieta fiziskām aktivitātēm. Skaistas vietas un dabas daudzveidība sniedz papildus emocionālo stimulu sportisko aktivitāšu laikā. 5) Tiks nodrošināts projekta ilglaicīgums, projekta dalībniekiem sniedzot iespēju atgriezties taku skrējienu vietās ģimenes vai draugu lokā, tādejādi iepazīstinot ar šīm vietām un dabas daudzveidību arī citus cilvēkus. Tāpat arī viens no projekta mērķiem ir sniegt ieteikumus, kas palīdzēs ik nedēļu ko paveikt bioloģiskās daudzveidības labā, piemēram: ♦ praktiskas lietas, ko var darīt ik dienas, ♦ palielināt izpratni apkārtējos, ♦ veikt un pierakstīt novērojumus par ekosistēmām un dzīvo dabu, lai palīdzētu pētniekiem, ♦ dārza darbos izmantot ilgtspējīgas dārzkopības paņēmienus, ♦ būvēt un veikt dažādus darbus pašu rokām. Galvenais projekta mērķis ir apstādināt dabas piesārņojumu, bioloģiskās daudzveidības degradēšanos, atjaunot vai saglabāt līdzsvaru dažādos aizsargātos biotopos (mežos, upēs, dīķos, parkos, pilsētu zaļajās zonās u.c.), ievērojot arī cilvēku intereses. Projekta ietvaros dalībniekiem tiks sniegta informācija par potenciālajām darbībām, ko pēc projekta noslēgšanās iespējams veikt katram dalībniekam individuāli – sugu novērošana, dabas rezervātu izveide un pārvaldība, retu biotopu atjaunošana, konferences, pastaigas dabas izzināšanai, informācijas dienas, pasākumi ar noteiktu mērķi (piemēram, krupju glābšanas pasākumi) u.c.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā 1000 projekta dalībniekiem tiks uzlabota izpratne par šiem faktoriem: • droša un veselīga vide; • bioloģiskās daudzveidības un produktivitātes saglabāšana un uzlabošana; • piesārņojumu līmenis dabā un vides ietilpību; • atjaunojamo resursu efektīva izmantošana, to izmantošana tādā daudzumā, lai tas nepārsniedz atjaunotos resursus; • neatjaunojamo resursu efektīva izmantošana un otrreizēja izmantojamība; • vispārējas vides izglītības izmantošana. Projekta rezultāts būs vairāk kā 1000 cilvēku, kuri atgriezīsies ikdienas ritmā ar pozitīvām emocijām un iedrošinās pārējos biežāk brīvo laiku pavadīt aktīvi un videi draudzīgi. Izmērīt iesaistīto personu uzvedības paradumus mēs plānojam arī ar brīvprātīgu aptauju veikšanu projekta mājas lapā, kurā dalībnieki varēs atbildēt uz sekojošiem jautājumiem – • Vai piedalīšanās seriālā „Ieskrien mežā” ir mainījusi Tavu attieksmi pret dabu? • Vai esi uzzinājis ko jaunu par Latvijas dabu mūsu meistarklasēs un darbnīcās? • Vai ieteiksi mūsu pasākumu saviem draugiem, radiem un citiem apkārtējiem? • Vai esi mainījis savus atkritumu šķirošanas paradumus pēdējā laikā? • Ar kādiem vārdiem Tu raksturotu seriālu „Ieskrien mežā”? • Vai Tev ir ieteikumi, kā veicināt dabas aizsardzību? Sniedz tos! • Vai ir mainījušies Tavi brīvā laika pavadīšanas paradumi un Tu biežāk atpūties brīvā dabā? Projekta aptaujas anketu rezultāti būs publiski pieejami un pietiekami objektīvi parādīs, cik lielu atsaucību „Ieskrien mežā” ideja ir guvusi tās dalībnieku lokā. Projekta rezultātā būs vairāk gudru un tālredzīgu cilvēku, kas īsteno videi draudzīgas idejas, redz un sajūt vidi, apzinās sevi vidē un vidi sevī.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.10.2015
Īstenotājs Engures sportam
Engure, Jūras iela 85, LV-3133
Projekta kopējās izmaksas 25 351.90 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 981.90 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.