Kampaņa “Spoku tīkli”

Reģ Nr. 1-08/233/2015

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir kampaņas „Spoku tīkli” īstenošana , kuras laikā veikt preventīvu pasākumu kopumu ar mērķi samazināt pamestu, pazaudētu zvejas rīku apjomu Latvijas ezeros, veicinot sabiedrības vides apziņu un iedzīvotāju izpratni par šādu rīku negatīvo ietekmi uz zivju resursiem un ekosistēmu kopumā.

Projekta uzdevumi

1. Veicināt sabiedrības vides apziņu un izpratni par nelegālās zvejas un neizņemtu zvejas rīku ietekmi uz vidi. Komunikācijas pasākumos ar nacionālajiem un reģionāliem medijiem nodrošināt sabiedrības uzmanību par ūdenstilpju ekoloģiju un iespējām piedalīties kampaņas preventīvajos pasākumos. Projekta rezultāti regulāri tiks atspoguļoti projekta īstenotāja sagatavotajos ziņojumos presei, publiskoti mājas lapā un ievietoti sabiedrības apriešanai – sociālajos tīklos. 2. Rīkot preventīvus un informatīvus pasākumus ar mērķi samazināt pamestu, pazaudētu zvejas rīku apjomu Latvijas ezeros. Sadarbojoties ar vietējām pašvaldībām, Valsts vides dienestu, pašvaldības policiju nodrošināt vides aizsardzības demonstrācijas piemērus, iesaistot jomas profesionāļus un vietējās sabiedrības līdzdalību. Demonstrāciju laikā atbrīvot ūdenstilpnes no bezsaimnieku tīkliem, murdiem un citiem nozaudētiem vai atstātiem zvejas rīkiem.

Projekta rezultāti

1. Kampaņas komunikācijas plāna izpilde. Sagatavoti informatīvie materiāli par nelegālās zvejas un neizņemto zvejas rīku ietekmi uz vidi. Sagatavoti un nosūtīti vismaz 4 preses ziņojumi nacionālajiem un vietējiem medijiem par projekta uzsākšanu, projekta rezultātiem un iespējām sabiedrībai līdzdarboties projekta vides aizsardzības mērķa preventīvajos pasākumos. Nodrošināta komunikācija ar sabiedrību, veicot vismaz 20 ierakstus sociālajos tīklos – twitter.com, facebook.com, instagram un draugiem.lv. Nodrošināts vismaz 1 nacionālu un reģionālu mediju klātesošs kampaņas mērķu un rezultātu informatīvais pasākums. Sadarbība ar vides aizsardzības tēmas raidījumiem Latvijas Radio (provizoriskie – „Zināmais nezināmajā”, „Zaļais vilnis” un Latvijas Televīzijā („Vides fakti”). 2. Kampaņas informatīvo un tēmas preventīvo pasākumu organizēšana vismaz 5 Latvijas ezeros. Sagatavoti sadarbības līgumi ar vietējām pašvaldībām par pasākumu rīkošanu pašvaldībā esošajos ezeros. Sadarbībā ar vietējiem vides inspektoriem izstrādāti ezeru tīrīšanas demonstrējumu plāni. Pasākumos nodrošināta sabiedrības informētība un līdzdalība.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.09.2015
Īstenotājs Pasaules Dabas fonds
Rīga, Elizabetes iela 8-4, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 6 662.93 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 920.31 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 920.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.