• Sākums >
  • BEIDZ LIEKI TĒRĒT RESURSUS - IR EFEKTĪVĀKS VEIDS KĀ IEGŪT

BEIDZ LIEKI TĒRĒT RESURSUS - IR EFEKTĪVĀKS VEIDS KĀ IEGŪT

Reģ Nr. 1-08/238/2015

Projekta mērķis

Projekta mērķis rosināt 7. – 9.klašu jauniešos “zaļā dzīvesveida” domāšanas veidu, definējot skaidru mērķi, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas, kā arī attīstīt pašiniciatīvu zaļā dzīvesveida praktizēšanā un popularizēšanā.

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevums ir pusaudžiem vienkārši uztveramā, interaktīvā veidā likt aizdomāties par resursu izmantošanas efektivitāti ikdienā un savu rīcību vides sakārtošanā, kā arī iepazīstināt pusaudžus ar mūsdienu jaunākajām tehnoloģijām un ikvienam pieejamiem instrumentiem, kas rosina saskatīt, plānot, mainīt pašu un ikviena sabiedrības locekļa domāšanu. Ilgtspējīga domāšana - viens no galvenajiem projekta uzdevumiem ir rosināt uz nākotni vērstu domāšanu, kas ir kļuvusi ne vien par ētisku, bet arī ekonomisku faktoru diktētu nepieciešamību, kas ir garants turpmākai attīstībai. Ilgtspējīga plānošana – rosināt paskatīties uz apkārtējo vidi plašākā kontekstā, ieraudzīt lietu un procesu savstarpējo mijiedarbību un kopīgiem spēkiem uzlabot dzīves kvalitāti ne tikai sev, bet arī turpmākajām paaudzēm. Zaļā gaisma inovācijām – rosināt sekot līdzi inovācijām, kas veicina vai rada būtiskus un nepārprotamus uzlabojumus, tiecoties uz ilgtspējīgas attīstības mērķi, samazinot ietekmi un spiedienu uz vidi vai panākot dabas resursu efektīvāku un atbildīgāku izmantošanu. Resursu efektivitāte – rosināt plānot, jo resursi ir vajadzīgi, lai ekonomika varētu darboties un vide — pastāvēt. Resursu efektivitāte paredz ekonomikas izaugsmes nošķiršanu no resursu izlietojuma. Tā mudina ekonomikā radīt vairāk, izlietojot mazāk, saražot lielāku vērtību, veicot mazākus ieguldījumus, izmantot resursus ilgtspējīgi un samazināt to ietekmi uz vidi.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.10.2015
Īstenotājs Latvijas Būvju informācijas modelēšanas biedrība
Rīga, Ūnijas iela 11A, LV-1039
Projekta kopējās izmaksas 12 988.59 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 740.42 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.