Fonda padomes sēdes Nr. 7 - 20.10.2022 rezultāti

1. Fonda finansiālais stāvoklis
2. Par 2022.gada projektu konkursa rezultātiem vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātē “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi”
Starptautiski salīdzināmu Eirāzijas lūšu populācijas stāvokļa parametru ieguve Latvijā
1-08/103/2022 Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
Piešķirt - 29 999.00 €
Invazīvo augu sugu ierobežošana un aizsargājamo zālāju biotopu apsaimniekošana Cēsu novadā
1-08/101/2022 Cēsu novada pašvaldība
Piešķirt - 8 688.00 €
Roņu aizbaidīšanas un ieguves efektivitātes novērtējums Latvijas piekrastē
1-08/108/2022 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
Piešķirt - 29 997.00 €
Pļavu biotopu atjaunošana Vakarbuļļos
1-08/106/2022 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 39 431.00 €
Papes ezera ūdensputnu ligzdošanas vietu atjaunošana
1-08/104/2022 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 41 843.00 €
Apsaimniekošanas pasākumi dabas pieminekļu – dižkoku saglabāšanai Valmieras novadā
1-08/107/2022 Valmieras pilsētas pašvaldība
Piešķirt - 7 539.00 €
Mākslīgo ligzdošanas vietu izvietošana ūpim (Bubo bubo) LVM un DAP zemēs
1-08/105/2022 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 45 000.00 €
Mākslīgo ligzdošanas vietu ūpim (Bubo bubo) kontrole I kārtā
1-08/109/2022 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 8 545.00 €
Ūdensputniem piemērotu ligzdošanas biotopu atjaunošana Engures ezerā
1-08/102/2022 Engures ezera dabas parka fonds
Atlikt
Imulas upes apsaimniekošanas pasākumi Matkules pagastā, Tukuma novadā
1-08/100/2022 Tukuma novada pašvaldība
Atlikt
3. Par 2022.gada projektu konkursa rezultātiem vadlīnijā „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Videi draudzīga dzīvesveida izglītojošu pasākumu īstenošana”
Dabas kapitāls mūsu ikdienā
1-08/84/2022 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 42 973.00 €
Ceļā uz atbildīgu vides rīcību, padziļinot izpratni par mūsu ezeriem
1-08/85/2022 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 24 984.00 €
Cik maksā daba?
1-08/87/2022 Eko forums
Piešķirt - 31 206.00 €
Jaunie reindžeri - Gaujas Nacionālā parka nākotnes garants
1-08/94/2022 Gaujas nacionālā parka fonds
Piešķirt - 24 983.00 €
Kampaņa Zaļā Jūra 2022-2023
1-08/83/2022 Latvijas Zaļā kustība
Piešķirt - 29 280.00 €
Atklāj putnu burvību 2023
1-08/97/2022 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 49 896.00 €
Ietekmes uz vidi mazināšana XXVII Vispārējos latviešu dziesmu un XVII Deju svētkos
1-08/90/2022 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 44 205.00 €
Jaunie izgudrotāji ilgtspējīgai attīstībai
1-08/88/2022 Rīgas Tehniskā universitāte
Piešķirt - 25 000.00 €
Pasaules ap mums
1-08/91/2022 Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Piešķirt - 22 500.00 €
Dod pieci! Esi apritē!
1-08/89/2022 Daibes ilgtspējas centrs
Piešķirt - 16 790.00 €
Tūrisms dabā izzinot, saudzējot un saglabājot
1-08/93/2022 Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība
Piešķirt - 16 000.00 €
“DABAS CIKLS” programma skolu bērniem un jauniešiem sadarbībā ar jaunajiem zemniekiem
1-08/95/2022 Apvienība par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi
Piešķirt - 26 960.00 €
Gribu dzīvot efektīvi!
1-08/82/2022 Taureņa efekts
Piešķirt - 44 400.00 €
Domā ilgtspējīgi! Laukiem būt.
1-08/78/2022 Apvienība par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi
Atlikt
Susuriem daru – par mežiem zinu!
1-08/99/2022 RigaZOO Fonds
Piešķirt - 37 400.00 €
Mana māja. Mana vide.
1-08/79/2022 Izglītības, kultūras un inovatīvo projektu asociācija
Konceptuāli atbalstīt
Bitīt manā dārzā
1-08/92/2022 Eko forums
Noraidīt
Padari veco par jaunu!
1-08/80/2022 Izglītības, kultūras un inovatīvo projektu asociācija
Noraidīt
Mēs un vides ap mums
1-08/96/2022 LENOKS . IKCAVA
Noraidīt
Energokopienas klimatneitrālas dzīvojamās vides attīstībai
1-08/86/2022 Zaļā brīvība
Noraidīt
Jauniešu iesaiste un to idejiska līderība vides izglītības popularizēšanā
1-08/98/2022 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Noraidīt
Bezatlikuma dzīvesveids: kā dzīvosim nākotnē?
1-08/81/2022 Taureņa efekts
Noraidīt
4. Par projektu iesniegumiem, kas iesniegt saskaņā ar nosacījumiem funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai
Būvprojekta izstrāde Cinevilla zema patēriņa filmēšanas paviljoniem
1-08/77/2022 Eizenšteins un dēli
Atlikt
Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona “Grantiņi” rekultivācija
1-08/116/2022 Vides serviss
Piešķirt - 148 158.00 €
5. Par apakšprogrammas 21.13.00 “NOZARES VIDES PROJEKTI” 2022.gada pasākumu īstenošanu
Metodikas izstrāde ūdenssaimniecībā izmantoto komercuzskaites mēraparātu precizitātes novērtēšanai un metodikas īstenošana un pārbaude Latvijas teritorijā
1-08/9/2022 VARAM
Noraidīt
LIFE atbalsta vienības darbības nodrošināšana
1-08/66/2021 VARAM
Samazināt finansējumu
Mācību siltumnīcu izveide mūžizglītības funkciju attīstībai
1-08/34/2022 Nacionālais botāniskais dārzs
Samazināt finansējumu
Par finansējuma pārdali Valsts vides dienesta īstenotajos pasākumos (projektos)
Par pasākumu pieteikumiem, lai pretendētu uz finansējumu no apakšprogrammas 21.13.00 “Nozares vides projekti” līdzekļiem pasākumu īstenošanai 2022.gadā
5.5 Par pasākumu pieteikumiem, lai pretendētu uz finansējumu no apakšprogrammas 21.13.00 “Nozares vides projekti” līdzekļiem pasākumu īstenošanai 2022.gadā.
Vides laboratorijas aprīkojuma modernizācija iegādājoties NH4/NO3/Nkop spektrometru
Piešķirt - 66 550.00 €
Hidrometeoroloģisko novērojumu datubāzes CLIDATA un to uzturošās infrastruktūras atjaunināšana
Piešķirt - 52 464.00 €
Dalītās vākšanas konteineru uzstādīšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas biroja ēkās
Piešķirt - 12 000.00 €
Vides bloka pārvaldības institucionālā stiprināšana
Piešķirt - 14 110.00 €
Tehnoloģiskais aprīkojums vides aizsardzības prasību nodrošināšanai
1-08/122/2022 Valsts vides dienests
Piešķirt - 29 488.00 €
Latvijas dalība 19. CITES dalībvalstu konferencē (CoP 19) Panamā 2022. gada novembrī
1-08/118/2022 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 6 541.00 €
Operatīvu pasākumu kopums dabas izglītības infrastruktūras un vides pieejamības kvalitātes tūlītējai uzlabošanai
1-08/124/2022 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 57 165.00 €
Starptautiskā sadarbība labākai vides pārvaldībai
1-08/120/2022 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 7 360.00 €
Tulkošanas pakalpojumi
1-08/125/2022 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 5 500.00 €
Ārējās teritorijas pielāgošana izglītības funkciju veikšanai nesezonā
1-08/126/2022 Nacionālais botāniskais dārzs
Atlikt
6. Dažādi
Laivu ielaišanas vietas atjaunošana Ezermalas ielā, Liepājā
1-08/17/2021 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Apstiprināt izmaiņas
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.