• Sākums >
  • Jauniešu iesaiste un to idejiska līderība vides izglītības popularizēšanā

Jauniešu iesaiste un to idejiska līderība vides izglītības popularizēšanā

Reģ Nr. 1-08/98/2022

Projekta mērķis

Īstermiņa: Iesaistīt 5–10 jauniešus esošo un aktuālo vides tēmu iztirzāšanā saistībā ar bioloģisko daudzveidību, tai skaitā ar putnu tēmām, attīstot spēju diskutēt, pamatot savu viedokli un strādāt komandā tā, lai sagatavotu tematisku vēstījumu un to nodot 100–200 skolēniem iesaistošu nodarbību veidā klātienē un attālināti, iedvesmojot vienaudžus aktīvai pozīcijai un iespējamai līdzdalībai vides jautājumos. Ilgtermiņa: Veicināt vides apziņu bērniem un jauniešiem, attīstot līderību vides jautājumos. Apzināt personas, t.sk. jauniešus, kuri būtu ieinteresēti mērķēti strādāt ar bērnu un jauniešu auditorijām Latvijas Ornitoloģijas biedrības projektos.

Projekta uzdevumi

A1 Jauniešu mentora-organizatora piesaiste. Šobrīd organizācijā nav konkrētas personas, kura šajā projektā varētu pilnvērtīgi strādāt ar jauniešiem, tāpēc to plānots piesaistīt atlases/konkursa ceļā. Pieredze rāda, ka ilgtermiņā tieši plašākas atlases ceļā iegūts speciālists ir motivētāks strādāt gan konkrētā projekta ietvaros, gan arī palikt organizācijā pēc projekta beigām. Šīs aktivitātes ietvaros paredzēta būtiska projekta koordinatora iesaiste atlases procesa nodrošināšanai. A2 Jauniešu komandas nokomplektēšana un darbs komandā. Jauniešu mentors-organizators organizē jauniešu atlasi, kuri būtu ieinteresēti darboties komandā un sagatavot vēstījumu skolēniem. Paredzēts, ka sākotnējā posmā piedalās vairāk jauniešu, no kuriem līdz darbam komandā paliek tikai motivētākie un ieinteresētākie. Motivācijas un kvalitatīva darba nodrošināšanai tiek paredzēts atalgojums jauniešiem, kuri ir izturējuši sākotnējos uzdevumus un pārbaudes laiku. Aktivitātes laikā notiek darbs jauniešu mentora-organizatora uzraudzībā un vajadzības gadījumā arī vadībā, jaunieši apgūst prasmes viedokļu izteikšanā, pamatošanā, noformulēšanā, prezentēšanā. Jaunieši komandā sagatavo nodarbību, ar kuru iepazīstināt skolēnus. Vajadzības gadījumā tiek piesaistīti speciālisti un atbalsta personāls/pakalpojumi, lai attīstītu vajadzīgās prasmes un sasniegtu labāku rezultātu. Nodarbības saturs un izpildes formāts nav iepriekš noteikts un radīsies darba laikā. A3 Nodarbības skolēniem. Jauniešu mentors-organizators kopā ar jauniešu komandu piedāvā skolām, interešu izglītības pulciņiem un nometnēm pieteikties uz nodarbībām, kuras tiek nodrošinātas bez maksas. A4 Izvērtējums. Jau uzreiz pēc katras nodarbības tiek veikts kopīgs apskats un izvērtējums, lai iegūto pieredzi tūlītēji varētu izmantot nākamo nodarbību uzlabošanai. Pēc visām nodarbībām projekta noslēguma posmā tiek veikts atskats un izvērtējums nākamo soļu un iespējamo projektu īstenošanai, kā arī kopējas organizācijas stratēģijai un darba plānam darbā ar bērniem un jauniešiem.

Projekta rezultāti

A1 - Atrasts 1 jauniešu mentors-organizators. A2 - Nokomplektēta jauniešu komanda. Izstrādāta nodarbība. 5–10 jaunieši. Vismaz 1 nodarbība. A3 - Īstenotas nodarbības skolās. Īstenota nodarbība tiešsaistē. Nodarbībās skolās piedalījušies 100–200 skolēni. Īstenota vismaz 1 publiska tiešsaistes nodarbība. A4 - Piezīmes pēc katras nodarbības. Radīts kopsavilkums par projektu kopumā un ieteikumi tālākajām darbībām. 1 kopīgs dokuments.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 15.12.2023
Īstenotājs Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Rīga, Skolas iela 3, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 25 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 25 000.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.