• Sākums >
  • Mākslīgo ligzdošanas vietu izvietošana ūpim (Bubo bubo) LVM un DAP zemēs

Mākslīgo ligzdošanas vietu izvietošana ūpim (Bubo bubo) LVM un DAP zemēs

Reģ Nr. 1-08/105/2022

Projekta mērķis

Īstermiņa: Turpināt īstenot aizsardzības plāna Sugu grupai “Pūces” pasākumus, izvietojot mākslīgās ligzdošanas vietas ūpim, kurās būtu iespēja nodrošināt vidēji vairāk par diviem izvestiem mazuļiem sekmīgā ligzdā. Ilgtermiņa: Nodrošināt labvēlīgu aizsardzības stāvokli ūpim un tā dzīvotnēm. Nodrošināt atbalstošu un ieinteresētu meža zemju īpašnieku attieksmi pret pūču aizsardzības pasākumiem un izveidot brīvprātīgo entuziastu tīklu, kas turpinās īstenot šādus pasākumus.

Projekta uzdevumi

A1. Projekta sagatavošanās posms. Mākslīgo ligzdošanas vietu izvietošanas saskaņošana. Līgumu/vienošanās slēgšana ar zemes pārvaldītājiem. Vajadzīgā aprīkojuma sagāde, audio ierakstītāju izvietošana aktīvo teritoriju noskaidrošanai, kurās līdz nākamajai sezonai prioritāri izvietojamas ligzdošanas vietas, šo datu apstrāde un izvērtēšana u.tml. A2. Mākslīgo ligzdošanas vietu izgatavošana un izvietošana. Mākslīgo ligzdošanas vietu izgatavošana (materiālu sagāde, loģistikas un ražošanas koordinēšana) un izvietošana saskaņā ar aizsardzības plānā sugu grupai “Pūces” norādīto. A3. Komunikācija ar mežu īpašniekiem. Meža īpašnieku auditorijas sasniegšanas kanālu apzināšana un komunikācijas uzsākšana tajos, piemēram, dalība TV un radio raidījumos, mežu konsultāciju centra semināros, publikācijas plašsaziņas līdzekļos un sociālajos medijos, individuāla komunikācija u.tml. Komunikācijas iestrādņu sagatavošana meža īpašnieku informēšanas un izglītošanas kampaņai par ilgtspējīgu mežsaimniecību un sugu saglabāšanu, t.sk. izvietojot mākslīgās ligzdošanas vietas ūpim tam piemērotās vietās.

Projekta rezultāti

A1. Projekta sagatavošanās posms. Noslēgti līgumi ar zemju pārvaldītājiem par darbu veikšanu, paredzot arī zemju pārvaldītāju iesaisti informācijas sniegšanā pēcuzraudzības periodā, sagādāts inventārs atbilstīgi specifikācijai. Izvietoti audio ierakstītāji augstākas prioritātes vietu noskaidrošanai izvietojot mākslīgās ligzdošanas vietas. 1–2 līgumi (ar katru īpašumu pārvaldītāju); 1 inventāra komplekts; Izvietoti 10 audio ierakstītāji. A2. Mākslīgo ligzdošanas vietu izgatavošana un izvietošana. Izvietotas 120 mākslīgās ligzdvietas. A3. Komunikācija ar mežu īpašniekiem. Dalība semināros, raidījumos (kopā piecos).

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.04.2024
Īstenotājs Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Rīga, Skolas iela 3, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 49 760.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 49 760.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 53 545.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.