• Sākums >
  • Pļavu biotopu atjaunošana Vakarbuļļos

Pļavu biotopu atjaunošana Vakarbuļļos

Reģ Nr. 1-08/106/2022

Projekta mērķis

Īstermiņa: Veikt intensīvu niedru pļaušanu Vakarbuļļu pļavās, lai uzlabotu ES nozīmes zālāju biotopa 1630* Piejūras zālāji stāvokli. Papildus veikt hidroloģiskā režīma uzlabošanu novēršot ūdens uzkrāšanos pļavās. Ilgtermiņa: Nodrošināt ES nozīmes zālāju biotopam 1630* Piejūras zālāji tādu apsaimniekošanu, kas veicina tā labvēlīgu stāvokli, novēršot atkārtotu niedru ekspansiju.

Projekta uzdevumi

A1 Pļavu apsaimniekošanas plāna izstrāde. Tiks izstrādāts pļavu apsaimniekošanas plāns abām projekta teritorijām Vakarbuļļos (skat. kartoshēmu pielikumā). Papildus tiks novērtēta plāna ieviešana projekta gaitā un sagatavots gala novērtējums. A2 Hidroloģiskā izpēte un eksperta atzinums. Tiks veikta abu teritoriju hidroloģiskā izpēte, lai rastu optimālākos risinājumus hidroloģiskā režīma uzlabošanai. A3 Niedru pļaušana. 2 ha platībā 2 reizes veikta niedru pļaušana ziemas periodā (vienu reizi katrā ziemā) un 4 ha platībā 1 reizi vasaras sākumā (pēc Jāņiem). Pielikumā pievienotajā kartoshēmā norādītas platības ar niedru ekspansiju, kuru ietvaros tiks izvēlētas aktuālākās teritorijas, kurās nepieciešama pļaušana. A4 Grāvju pārtīrīšana. Balstoties uz hidrologa atzinumu tiks veikta grāvju pārtīrīšana. Pirms tam tiks veikti visi nepieciešamie saskaņojumi ar atbildīgajām iestādēm. Pielikumā esošajā kartoshēmā norādīts lielākais grāvis, kurš redzams ortofoto kartē. A5 Projekta vadība un publicitāte. Darbu plānošana un saskaņošana, iepirkumu organizēšana un līgumu slēgšana ar pakalpojumu sniedzējiem, publicitātes nodrošināšana, projekta rezultātu novērtēšana.

Projekta rezultāti

A1 Pļavu apsaimniekošanas plāna izstrāde. Izstrādāts plāns nosakot apsaimniekošanas metodes dažādās zālāja zonās. Izstrādāts viens apsaimniekošanas plāns abām projekta teritorijām, kas kalpos par pamatu turpmāko aktivitāšu īstenošanai A2 Hidroloģiskā izpēte un eksperta atzinums. Izstrādāti ieteikumi hidroloģiskā režīma uzlabošanai, kas ļaus efektīvi un pamatoti īstenot gan grāvju pārtīrīšanu, gan sniegs redzējumu par iespējamajiem risinājumiem nākotnē. Sagatavots eksperta hidrologa atzinums. A3 Niedru pļaušana. Ievērojami samazināts niedru blīvums, nodrošināta iespēja lopiem noganīt jaunos niedru dzinumus un panākta biotopam raksturīgo augu sugu atgriešanās. Atjaunoti un uzlabota kvalitāte 4 ha biotopa 1630* Piejūras zālāji. A4 Grāvju pārtīrīšana. Optimizēta hidroloģiskā situācija, neļaujot ūdenim ilgstoši uzkrāties pļavās, tādējādi pasliktinot niedru augšanas apstākļus. Aktivitātes rezultātā paredzama biotopam raksturīgo augu sugu atgriešanās. Pārtīrīti līdz 200 m grāvju. A5 Projekta vadība un publicitāte. Sekmīgi īstenots projekts, novērtēta veikto darbu efektivitāte, nodrošināta publicitāte. Izveidota projekta sadaļa LDF mājas lapā, aktuālā informācija publicēta sociālajos tīklos (vismaz 4 ziņas). Sagatavots paveikto darbu novērtējums.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 15.04.2024
Īstenotājs Latvijas Dabas fonds
Rīga, Vīlandes iela 3 - 7, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 39 431.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 39 431.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 39 431.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.