• Sākums >
  • Dabas kapitāls mūsu ikdienā

Dabas kapitāls mūsu ikdienā

Reģ Nr. 1-08/84/2022

Projekta mērķis

Īstermiņa: Mazpilsētu līmenī: 1. Īstenot dabas kapitāla kampaņu trijās pilota teritorijās Latvijas mazpilsētās (Alūksnē, Madonā un Kuldīgā), sasniedzot vismaz 36 930 cilvēku auditoriju. 2. Novērtēt kampaņas ietekmi un sabiedrības atbalstu tai, kā arī uzsākt diskusiju starp sabiedrību un lēmumu pieņēmējiem (deputāti, izpildvara) pašvaldībās par dabas kapitāla nozīmi cilvēka ikdienā. Nacionālā līmenī: 1. Iepazīstināt plašāku sabiedrību ar dabas kapitāla jēdzienu, skaidrojot dabas nozīmi gan ekonomiskā, gan kultūrvēsturiskā, gan cilvēka labbūtības kontekstā, sasniedzot vismaz 285 100 cilvēku auditoriju. 2. Sagatavot replikācijas stratēģiju dabas kapitāla tēmas tālākai popularizēšanai dabas organizāciju komunikācijas aktivitāšu ietvaros, t.sk. darbību plānu, gatavojoties 2025. gada pašvaldību vēlēšanām. Dalīties pieredzē ar citām nozares NVO, turpinot dialogu par dabas kapitāla pieeju dabas aizsardzības komunikācijā. Ilgtermiņa: 1. Ienest konceptu “dabas kapitāls” reģionu dienas kārtībā, izvērtēt sabiedrības interesi un atbalstu šim konceptam un sagatavot koncepciju dabas kapitāla komunikācijai pašvaldību vēlēšanās 2025. gadā. 2. Sagatavot praksē balstītu zināšanu bāzi par dabas kapitāla komunikāciju (replikācijas stratēģiju), ko izmantot tālākā dabas aizsardzības nozares komunikācijā par dabas kapitālu.

Projekta uzdevumi

A1. Vietējo aktīvistu kopienu iesaiste, aktivitāšu plānošana 3 pilota teritorijās. Lekcijas un diskusijas par dabas kapitāla tēmu katrā pašvaldībā. Sākotnējās tikšanās ar projekta sagatavošanas fāzē iesaistītajām interešu grupām, papildus interesentu apzināšana un iesaiste (3 x 3 tikšanās). Tikšanās ietvaros tiek nodrošinātas arī lekcijas (2x3) un diskusijas (3x3) par dabas kapitālu, un notiek dabas kapitāla vēstnešu izvēle balsošanai A2 aktivitātē, nodrošinot tādu objektu iekļaušanu, kas pēc iespējas reprezentatīvāk atspoguļotu dabas kapitāla, zaļās infrastruktūras vai ekosistēmu pakalpojumu funkcijas, ko šie objekti nodrošina. Īpaša uzmanība tiek pievērsta jauniešu iesaistei šajā procesā. A2. Dabas kapitālu simbolizējošu objektu izvēle katrā pilota teritorijā. Informācijas materiālu sagatavošana un balsošana par dabas kapitāla vēstnešiem katrā pilota teritorijā. Balsošanai pieejamie objekti ir izvēlēti diskusijās A1 aktivitātes ietvaros. Balsošanas formāts tiek izvēlēts aktivitātes A1 ietvaros, pielāgojot to vietējai specifikai. A3. “Kafija ar politiķiem”. Viens diskusiju pasākums katrā pilota teritorijā, starp pašvaldību deputātiem, izpildvaru un vietējiem aktīvistiem pasākuma “kafija ar politiķiem” formātā, prioritāri šajā diskusijā iesaistot jauniešus (kopā 3 pasākumi). Pasākuma filmēšana un video sagatavošana. A4. Dabas kapitāla popularizēšanas kampaņa katrā pilota teritorijā. Uz A2 aktivitātes ietvaros izvēlētajiem objektiem balstīta komunikācijas kampaņa pilota teritorijās, tai skaitā video (3x2) sociālo mediju formātam, intervijas ar vietējiem iedzīvotājiem (3x2), informācijas zīmju uzstādīšana pie dabas kapitālu simbolizējošiem objektiem (3x5) un viena pastaigu maršruta izveide katrā pilota teritorijā. A5. Novērtējums. Pilota teritoriju kampaņas novērtējums un secinājumu sagatavošana replikācijas stratēģijai (1 novērtējuma pasākums un ziņojums). A6. Nacionāla mēroga dabas kapitāla kampaņas sagatavošana. Kampaņas plāna sagatavošana, diskusijas ar ekspertiem (3 pasākumi, kampaņas plāns). Satura pielāgošana kampaņas vajadzībām (vizuālo materiālu izstrāde, tekstu adaptēšana, vismaz 40 vienības). A7. Nacionāla mēroga dabas kapitāla kampaņas īstenošana. Kampaņas īstenošana, izceļot pilota teritoriju piemērus, iekļaujot vismaz 6 analītiskus rakstus par dabas kapitāla tēmu, 4 intervijas ar viedokļu līderiem, 2 sabiedrības iesaistes aktivitātes (konkurss un aptauja). Kampaņa tiek īstenota sociālo mediju vidē, izmantojot LDF komunikācijas kanālus (Facebook, Instagram, TikTok) A8. Dalība festivālā “Lampa” Dalība festivālā “Lampa” 2023. gadā, nodrošinot lektorus vismaz 2 diskusijās par dabas kapitāla tēmu. A9. Kampaņu izvērtējums un dabas kapitāla komunikācijas apspriešana ar nozares NVO. Veikt sabiedrības intereses un iesaistes izvērtējumu (aptauju formātā), organizēt sanāksmi un vienoties par vienotu pieeju dabas kapitāla tēmas tālākai popularizēšanai komunikācijas aktivitāšu ietvaros (2 stratēģiskās plānošanas sanāksmes un gala ziņojums).

Projekta rezultāti

A1. Vietējo aktīvistu kopienu iesaiste, aktivitāšu plānošana 3 pilota teritorijās. 3 pilota teritorijās tiek veikti sekojoši iesaistes pasākumi (tiešā auditorija 300 cilvēki): • 9 tikšanās pilota teritorijās, katrā piedalās vismaz 10 cilvēki (90, t.sk. 20 jaunieši) • 6 lekcijas par dabas kapitālu, katrā piedalās vismaz 20 cilvēki (120, t.sk. 20 jaunieši) • 9 diskusijas par dabas kapitālu, katrā piedalās vismaz 10 cilvēki (90, t.sk. 20 jaunieši) • Notikusi dabas kapitāla vēstnešu izvēle balsošanai (30 vēstneši, vismaz 10 katrā pašvaldībā). A2. Dabas kapitālu simbolizējošu objektu izvēle katrā pilota teritorijā. • Informācijas materiāli: 30 faktu lapas (viena par katru vēstnesi) plānoti tiešsaistes formātam, bet nepieciešamības gadījumā iespējama arī to druka • 3 balsošanas pasākumi, katrs apmēram 20 dienu garumā, ko papildina sociālo mediju komunikācija A4 aktivitātes ietvaros. Sasniegtā tiešā auditorija (cilvēki, kas nobalso): 600 cilvēki. Sasniegtā netiešā auditorija: 6000 cilvēki. A3. “Kafija ar politiķiem”. 3 diskusiju pasākumi “kafija ar politiķiem”, katrā piedalās vismaz 10 cilvēki, t.sk. jaunieši. Pasākumi tiek filmēti, un tiek sagatavoti (3) video, izmantošanai aktivitātē A4. Sasniegtā tiešā auditorija: 30 cilvēki. A4. Dabas kapitāla popularizēšanas kampaņa katrā pilota teritorijā. Sociālo mediju kampaņa, kuras saturu veido 6 video, 3 video no aktivitātes A3, 6 intervijas, 15 informācijas stendi ar QR kodiem, kas sniedz plašāku informāciju par objektiem. Pastaigu maršruta izveide (tiešsaistes maršruts). Sasniegtā netiešā auditorija: 30 000 cilvēki. A5. Novērtējums. Novērtējuma sanāksme projekta īstenošanas komandai, ziņojuma sagatavošana (projekta komunikācijas vadītāja). A6. Nacionāla mēroga dabas kapitāla kampaņas sagatavošana. Notikuši 3 diskusiju pasākumi nacionālas kampaņas sagatavošanai, sagatavots kampaņas plāns. Sagatavoti 40 vizuālie materiāli kampaņas vajadzībām (ārpakalpojums). A7. Nacionāla mēroga dabas kapitāla kampaņas īstenošana. Notikusi nacionāla mēroga komunikācijas kampaņa un 2 sabiedrības iesaistes aktivitātes, sasniedzot 285 000 cilvēku netiešo auditoriju. A8. Dalība festivālā “Lampa”. Lektoru nodrošināšana par dabas kapitāla tēmu vismaz divās diskusijās festivālā “Lampa”, sasniedzot vismaz 100 cilvēku netiešo auditoriju. A9. Kampaņu izvērtējums un stratēģiskā plānošana. Reģionālo un nacionālo kampaņu izvērtējums (ko veic ārējais eksperts). Komunikācijas plānošanas sanāksmes (2) un gala ziņojuma sagatavošana.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 15.03.2024
Īstenotājs Latvijas Dabas fonds
Rīga, Vīlandes iela 3 - 7, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 47 748.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 42 973.20 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 42 973.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.