• Sākums >
  • Vides laboratorijas aprīkojuma modernizācija iegādājoties NH4/NO3/Nkop spektrometru

Vides laboratorijas aprīkojuma modernizācija iegādājoties NH4/NO3/Nkop spektrometru

Reģ Nr. 1-08/117/2022

Projekta mērķis

Nodrošināt pilnvērtīgu informāciju 2022.gada ūdensobjektu ķīmiskās kvalitātes vērtējumam. Paraugu analīze virszemes ūdensobjektu ķīmiskā stāvokļa novērtēšanai atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumu Nr. 118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (turpmāk MK Nr. 118) prasībām.

Projekta uzdevumi

1. Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk – LVĢMC), sasakaņā ar 2022.gada 30.marta līgumu par atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums Nr.V/7/2022 un Vienošanos Nr.2 par grozījumiem 2022.gada 30.marta Atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumā Nr.V/7/2022, LVĢMC vajadzībām veic iepirkumu vides laboratorijas aprīkojuma - NH4/NO3/Nkop spektrometra iegādei. 2. LVĢMC sasakaņā ar 2022.gada 30.marta līgumu par atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums Nr.V/7/2022 un Vienošanos Nr.2 par grozījumiem 2022.gada 30.marta Atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumā Nr.V/7/2022, LVĢMC vajadzībām veikto iepirkumu, veic vides laboratorijas aprīkojuma modernizāciju iegādājoties NH4/NO3/Nkop spektrometru analīžu veikšanai vides paraugos.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāts iepirkums / tirgus izpētes dokumentācija un tehniskā specifikācija, veikta iepirkuma / tirgus izpētes procedūra, izvēlēts potenciālais pretendents un sagatavots tirgus cenas izpētes vai iepirkuma protokols, noslēgts līgums darba uzdevumu izpildei. 2. Iegādāts un LVĢMC vides laboratorijai nodots lietošanai 1 NH4/NO3/Nkop spektrometrs analīžu veikšanai vides paraugos.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2022
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 66 550.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 66 550.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 66 550.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.