• Sākums >
  • Apsaimniekošanas pasākumi dabas pieminekļu – dižkoku saglabāšanai Valmieras novadā

Apsaimniekošanas pasākumi dabas pieminekļu – dižkoku saglabāšanai Valmieras novadā

Reģ Nr. 1-08/107/2022

Projekta mērķis

Īstermiņa: saglabāt dižkokus dabas daudzveidības nodrošināšanai, veicot atbilstošus dzīvotspējas uzlabošanas pasākumus. Ilgtermiņa: veicināt piemērotus apstākļus ilgtspējīgai biotopu un sugu dzīvotņu pastāvēšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

Projekta uzdevumi

A1 Tirgus izpētes veikšana arborista pakalpojumam. Izstrādāti tirgus izpētes nosacījumi un tehniskā specifikācija, veikta tirgus izpēte, izvēlēts potenciālais pretendents un noslēgts līgums ar tirgus izpētes uzvarētāju. No vismaz 3 tirgus izpētes pretendentiem izvēlēts 1 pakalpojuma sniedzējs ar piedāvāto zemāko cenu par darbu veikšanu. Tirgus izpēte tiks veikta atbilstoši Vadlīnijām iepirkumu veikšanai Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto projektu ietvaros. A2 Arborista pakalpojums. Arborists veicis aizsardzības un saglabāšanas pasākumus, lai uzlabotu dižkoku dzīvotspēju. Konkrētus veicamos darbus noteicis sertificēts eksperts – arborists, kurš sagatavojis atzinumu katram dižkokam. Koku kopšanas darbus veiks kvalificēts arborists ar pieredzi šādu darbu veikšanā. A3 Tirgus izpētes veikšana informācijas stendu izgatavošanai un uzstādīšanai. Izstrādāti tirgus izpētes nosacījumi un tehniskā specifikācija, veikta tirgus izpēte, izvēlēts potenciālais pretendents un noslēgts līgums ar tirgus izpētes uzvarētāju. No vismaz 3 tirgus izpētes pretendentiem izvēlēts 1 pakalpojuma sniedzējs ar piedāvāto zemāko cenu par darbu veikšanu. Tirgus izpēte tiks veikta atbilstoši Vadlīnijām iepirkumu veikšanai Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto projektu ietvaros. A4 Informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana. Pakalpojuma sniedzējs izgatavojis 3 informācijas stendus atbilstoši tirgus izpētes noteikumiem un tehniskajai specifikācijai. A5 Informatīvo plākšņu izgatavošana. Lai plānotu 3 informatīvo plākšņu izmaksas, tika veikta cenu aptauja ar SIA “Artifex Plus”, ar kuru pašvaldībai ir ilgstoša pozitīva sadarbība. Piedāvātā cena ir robežā no 0,01 – 149,99 EUR, tādēļ saskaņā ar Vadlīnijām LVAF finansēto projektu īstenotājiem netiks veikta tirgus izpēte. Līgums par pakalpojumu tiks slēgts ar iepriekšminēto firmu.

Projekta rezultāti

A1 Tirgus izpētes veikšana arborista pakalpojumam. Noslēgts 1 līgums ar arboristu par pakalpojuma izpildi. A2 Arborista pakalpojums. Veikti aizsardzības un saglabāšanas pasākumi 7 dižkokiem. A3 Tirgus izpētes veikšana informācijas stendu izgatavošanai un uzstādīšanai. Noslēgts 1 līgums ar pakalpojuma sniedzēju par pakalpojuma izpildi. A4 Informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana. Izgatavoti un uzstādīti 3 informācijas stendi pie: -Kaņepju dižozola, -Rietekļa paegļa, -Rūtiņu kļavas. A5 Informatīvo plākšņu izgatavošana. Izgatavotas 3 informatīvās plāksnes un uzstādītas uz atjaunotajiem informācijas stendiem pie: -Kaņepju dižozola, -Rietekļa paegļa, -Rūtiņu kļavas, uzlabojot informācijas pieejamību pie 3 dižkokiem.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 01.04.2024
Īstenotājs Valmieras pilsētas pašvaldība
Valmiera, Lāčplēša iela 2, LV-4201
Projekta kopējās izmaksas 8 376.50 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 539.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 539.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.