Dod pieci! Esi apritē!

Reģ Nr. 1-08/89/2022

Projekta mērķis

Īstermiņa: Nodrošināt jauniešiem iespēju padziļināti izglītoties par vides tēmām, realizējot nodarbības un cilpošanas spēli, kas ietver neformālās izglītības metodes, sekmējot izpratnes veicināšanu par aprites ekonomikas principiem, iedziļinoties ikdienā patērēto resursu izmantošanas paradumos. Ilgtermiņa: Jauniešu izpratnes veicināšana par vides jautājumiem – aprites ekonomikas principiem un virzību ilgtspējīgākam dzīvesveidam. Nodrošināt ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi nr.12 – nodrošināt ilgtspējīgus patēriņa paradumus un ražošanas modeļus- 12.8.- līdz 2030.gadam nodrošināt, ka cilvēkiem visā pasaulē ir attiecīgā informācija un izpratne par ilgtspējīgu attīstību un dzīvesveidu saskaņā ar dabu.

Projekta uzdevumi

A1 Izstrādāt (saturs un programmēšana) attālinātu interaktīvu spēli dabas izpētei “Cilpo apritīgi“ Spēle, ar kuras palīdzību jauniešiem būs iespēja doties dabā, kustēties un ar asprātīgu un izglītojošu jautājumu (cilpu) palīdzību uzzināt aprites ekonomikas principus - ko izmainīt ikdienas paradumos, lai dzīvotu videi draudzīgāk, lai mazinātu un neveicinātu klimata pārmaiņas, kļūtu ilgtspējīgāki un ievērotu virzību uz aprites ekonomiku. Spēlē iekļauti jautājumi par pārtikas produktu dzīves cikla secību, resursiem, izvēles kā pircēja ietekmi. Cilpošanas spēles dalībniekiem būs iespēja piedalīties konkursā un laimēt balvas no beziepakojuma veikala Zero waste piknika organizēšanai. A2 Izstrādāt un izgatavot ābola dzīves cikla lielformāta spēli-stendu. Lai parādītu aprites ekonomikas procesus nepieciešams uzskatāms piemērs un mācību materiāls par produkta dzīves ciklu – pārvietojamā spēle-stends 100x150cm. Tā var izprast katrā produkta posmā notiekošos procesus, patērētos resursus un kā būtu iespējams kļūt ilgtspējīgākiem. Konkrētajā spēlē-stendā izvēlētais produkts ir ābols (Latvijas sezonālais auglis), kā arī lai salīdzinātu ābola dzīves cikla posmus, ja izvēlamies ārvalstīs ievākto ražo, kas nopērkama veikalos. Lielformāta spēle, kas veidota metāla pamatnē kā stends ar vizuālo informāciju par ābola dzīves cikla posmiem – dalībnieki komandā veido dzīves cikla posmu, pēc viņu ieskatiem, liekot magnētiskus attēlus katrā posmā. A3 Iegādāties aprīkojumu mācību nodrošināšanai. Nepieciešams iegādāties galdus, krēslus, nojumi nodarbību realizēšanai ārā. Biedrība izmantos jau esošu un speciāli aprīkotu autobusu, lai dotos uz klātienes nodarbībām. Ja tiks noteikti ierobežojumi C-19 dēļ, nodarbības varēs notikt, jo tās notiks ārā un mazās grupās. A4 Izstrādāt un izgatavot pilsētvides maketu par aprites ekonomikas principiem. Lai runātu par aprites ekonomikas procesiem un notiekošo katrā posmā, svarīgi ir izprast ikdienas apstākļus, kuros cilvēks iekļaujas ik dienas. Analizējot un apskatot alternatīvas iespējams izzināt, kā mūsu rīcības ietekmē vidi un ko mēs varētu darīt citādi, lai kļūtu ilgtspējīgāki. Analizējot maketu būs iespēja runāt gan par transporta piesārņojumu un alternatīvām, gan pilsētvides ietekmi uz klimatu – koki, zaļās zonas, bioloģiskā daudzveidība - bites un zāliena pļaušana utt. A5 Sagatavot un realizēt izbraukuma nodarbības. Projekta ietvaros notiks izbraukuma mācības (vismaz 15) uz tehnikumiem (PIKC Valmieras tehnikums, PIKC Smiltenes tehnikums, Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums, PIKC Rīgas Valsts tehnikums Balvu teritoriālā struktūrvienība) aptverot trīs Vidzemes reģiona novadus un vienu Latgales reģiona novadu. Izbraukuma nodarbību metodes, kas attīsta jauniešu domāšanu, kritisko domāšanu un pētnieciskās prasmes - mērķtiecīgas sarunas, lai apmainītos domām par kopīgu tēmu, meklētu atbildes, virzoties uz konstruktīvu problēmas risinājumu, spēt analizēt un saredzēt kopsakarības aprites ekonomikas procesos, apzināt alternatīvas iespējas, iespējams, piedāvāt inovatīvus risinājumus. A6 Projekta noslēguma pasākums dabas un tehnoloģiju parkā “URDA”. Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” tiks organizēts noslēguma pasākums projekta dalībniekiem. Pasākums sastāvēs no vairākām daļām – izpētes brauciena poligonā, lekcijas/diskusijas par aprites ekonomikas procesiem ābolu audzēšanā Gatis Gāga un Zane Gailīte par resursu patēriņu un izmantošanu. Pasākumā piedalīsies vismaz 50 jaunieši. Aktivitātes iespējams organizēt dažādos DTP URDA infrastruktūras objektos un nodrošināt, ka katra aktivitāte notiek mazā grupā un arī ārā, lai ievērotu ierobežojumus, ja tādi būs noteikti projekta realizēšanas laikā. A7 Nodrošināt publicitāti. Regulāra (www.facebook.com Par projektu kopumā un atsevišķi par katru aktivitāti tiks izsūtīti e-pasti izglītības iestādēm ar iespēju piedalīties (visas mērķauditorijai atbilstošās izglītības iestādes). Tiešā komunikācija ar projekta dalībniekiem - e-pasti, saziņa telefoniski. Tiks sagatavotas un izsūtītas preses ziņas par projektu un tā aktivitātēm: medijiem, pašvaldībām – vismaz 2 preses relīzes. /urda.lv, www.instagram.com/urda_dtp/) Regulāri ieraksti mājas lapā www.urda.lv Konkurss sociālajos tīklos par cilpošanas spēli.

Projekta rezultāti

A1 Attālināta interaktīva spēle dabas izpētei “Cilpo apritīgi“ - Projekta laikā spēli izspēlējuši vismaz 1000 jaunieši. A2 Ābola dzīves cikla lielformāta spēle-stends - 1 stends. A3 Aprīkojums nodarbību nodrošināšanai - Iegādāti 3 galdi, 6 soli. A4 Pilsētvides maketu par aprites ekonomikas principiem - Izgatavots 1 makets, 80x80cm. A5 Izbraukuma nodarbības - realizēti 5 izbraukumi uz 4 tehnikumiem, vismaz 2 nodarbības katrā vietā - kopā vismaz 15 nodarbības. Vismaz 150 jaunieši A6 Projekta noslēguma pasākums dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” - Realizēts 1 pasākums. Vismaz 50 jaunieši. A7 Publicitāte - Vismaz 2 preses relīzes par projektu; Vismaz 4 ieraksti sociālajos tīklos, izsūtīta informācijas izglītības iestādēm

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 01.10.2023
Īstenotājs Daibes ilgtspējas centrs
"Stūri", Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4151
Projekta kopējās izmaksas 23 037.23 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 660.16 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 16 790.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.