Pasaules ap mums

Reģ Nr. 1-08/91/2022

Projekta mērķis

Īstermiņa: Iesaistot jauniešus praktiskajās aktivitātēs, veicināt mērķauditorijas zināšanas par vidi, dabu kā kapitālu, ekosistēmu funkcionēšanu un savstarpējo mijiedarbību, par izaicinājumiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, attīstīt inovatīvas bioloģiskās daudzveidības novērošanas iemaņas, veicināt aktīvu līdzdalību aktivitātēs. Ilgtermiņa: Jaunietis, kurš apzinās un ciena dabas kapitālu, atbildīgi un motivēti darbojas videi draudzīgā ceļā un ir ieguvis pieredzi, kas sekmēs informētu karjeras izvēli.

Projekta uzdevumi

A1 Interaktīvā ekspozīcija “Ekosistēma uz galda”. Projekta mērķauditorijas sasniegšana un informēšana par projektu caur improvizētu ekosistēmu ūdens modeļu demonstrēšanu performances režīmā publisko pasākumu ietvaros . A1.1. – Rīgas ielas svētki, Rīgas iela, Daugavpils, 2022.g. septembris A1.2. – Daugavpils pilsētas svētki, Daugavpils, 2023.g. jūnijs. A2 Teorētisko un metodisko materiālu sagatavošana. Informācija par ekosistēmas struktūru, izmaiņām ekosistēmās īslaicīgu un ilglaicīgu parādību ietekmes rezultātā, aizsardzības nepieciešamību, aprakstot ekosistēmu izmaiņu cēloņus un sekas, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas iespējas, minot piemērus Latvijā un pasaulē, sugu daudzveidības nozīmi biocenozē u.c. saistītas tēmas, kas ir iekļautas Skola2030 dabaszinību programmā. Tiek uzsvērta bioloģiskās daudzveidības pastāvēšanas specifika dažādos gadalaikos LatvijāProjektu kontu veidošana sociālajos tīklos. A3 Sezonu nodarbību cikls. Notiek katrā pašvaldībā 1 reizi katrā gada sezonā: 2022. gada oktobrī, 2022. gada decembrī, 2023. gada martā un 2023. gada maijā. Katra nodarbība ietver 3-4 blokus: 1 teoretisko (2 2022. gada rudenī) un 1 praktisko nodarbību (2 2022. gada rudens). Rudens praktiskajā blokā ir iekļauts ievadapmācības pasākums, katra nākamā sezonas koriģējošā sesija, kā arī testa novērojumu veikšana, darbs ar platformu desktop versijām, speciāli izstrādātu uzdevumu veikšana, iesniegto atskaišu analīze, esošo nepilnību izcelšana (skatīt aktivitāti A5). Līderu īpašību attīstība un komandas saliedēšanas nodarbību vadīšana. A4 Sezonas novērojumu projekti, kas reģistrēti iNaturalist, PlutoF. No rudens nodarbību sākuma tiek nozīmēts datums pašvaldības teritorijas bioloģiskās daudzveidības novērošanas projektam BioBlitz “Latvia Rudens 2022-2023” (beigas 30.11.2022, otrā daļa 2023.g. septembris), “Latvija Ziema 2022.-2023. ” (01.01.2022.-28.02. 2023.), “Latvija Pavasaris 2023” (01.03.2023.-31.05.2023.), “Latvija Vasara 2023” (01.06.2023.-31.08.2023.). A5 Atskaišu sagatavošana. Komandu atskaišu sagatavošana par BioBlitz sezonas projektu rezultātiem pirms nākamās sezonas nodarbības. Speciālisti analizē iesniegto ziņojumu un, balstoties uz savu pieredzi, izvērtē tā pilnīgumu, izceļ konstatētās nepilnības un izstrādā ieteikumus to novēršanai. Analīzes rezultāti tiek sniegti nākamajā sezonas nodarbībā. A6 Noslēguma konference. Veiktā darba rezultātu apkopošana, turpmāko darbību noteikšana pēcprojekta periodā, izcilāko dalībnieku apbalvošana.

Projekta rezultāti

A1 Interaktīvā ekspozīcija “Ekosistēma uz galda” Piedalīšanās A1.1. – Rīgas ielas svētkos, Rīgas iela, , Daugavpils, 2022.g. septembris, 1 diena A1.2. – Daugavpils pilsētas svētkos, ,Daugavpils, 2023.g. jūnijs, 2 dienas A2 - Prezentācijas materiāli - 5 prezentācijas; mācību materiāli - 3 rokasgrāmatas; informatīvie bukleti (1000 gab.); projektu baneri (2 gab.); projekta lapas Instagram, Facebook. A3 - Vismaz20 nodarbības 3 pašvaldībās 2022. gada oktobris un decembris, 2023. gada marts un maijs. Vismaz 104 dalībnieki. A4 - Vismaz 100 dalībnieki ir reģistrēti iNaturalist, PlutoF GO, Legulus. Ikmēneša statistikas attēlojums sociālajos tīklos izveidotajās lapās. A5 - 4 atskaites no katras komandas, organizatoru veiktās analīzes rezultāti un ieteikumi nepilnību novēršanai, ja tādas ir. A6 - konference, konkursi, balsošanas rezultāti

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.11.2023
Īstenotājs Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Daugavpils, Vienības iela 13, LV-5401
Projekta kopējās izmaksas 25 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 25 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 22 500.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.