• Sākums >
  • Vides bloka pārvaldības institucionālā stiprināšana

Vides bloka pārvaldības institucionālā stiprināšana

Reģ Nr. 1-08/123/2022

Projekta mērķis

Pilnveidot dabas un vides aizsardzības politikas plānošanu un ieviešanu, ņemot vērā Eiropas Zaļā kursa izvirzītos mērķus un Latvijas intereses bioloģiskās daudzveidības jomā un vides aizsardzības jomā. Lai nodrošinātu dabas un vides aizsardzības jautājumu integrēšanu nozaru attīstības plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos, kā arī lai veicinātu izpratni par Dabas direktīvu (2009/147/EK, 92/43/EEK), Eiropas Zaļā kursa un plānotā Dabas atjaunošanas likuma sniegtajām iespējām nacionālā līmenī argumentēt un pamatot dabas aizsardzības un saglabāšanas nepieciešamību, ir nepieciešams savstarpēji koordinēts institūciju darbs, kā arī skaidri un vienoti nākotnes plāni. Vienota pieeja mazinās dabas daudzveidības apdraudējuma riskus, savlaicīgi un mērķtiecīgi tiks virzītas idejas nacionālo dabas mērķu sasniegšanai, kā arī Eiropas Savienības kohēzijas politikas mērķu un starptautisko organizāciju nosprausto mērķu īstenošanai. Tāpat vienota pieeja samazinās vides piesārņojuma riskus. Latvijas ainavu, dabas vērtību un vides saglabāšanas un labās prakses apzināšanai ir nepieciešams uz vietas reģionos iepazīt aktuālās tendences un vajadzības, lai politikas plānošanā virzītu dabai draudzīgas idejas. Tāpat nepieciešama izpratne finansējuma plānošanai, piemēram, ievērojot Taksonomijas regulējumu, kas vērsts klimata, dabas un vides mērķu sasniegšanai, dabas un vides resursu aprites ekonomikas principu iedzīvināšanai. Turklāt vienlaikus jāapzinās riski, kas rodas atbalstot vides, klimata prioritāro mērku sasniegšanas darbību, lai nenodarītu būtisku kaitējumu dabai.

Projekta uzdevumi

1. Noorganizēt klātienes semināru "Kā sasniegt mērķi" I daļa (2 darba dienas), kuru ietvaros teorētiski un praksē tiks modelētas dažādas politikas plānošanas, virzības, sarunu vešanas stratēģijas, lai uzlabotu sadarbības spējas ar nozaru pārstāvjiem. Izbraukuma sesijas laikā tiks gūts ieskats par reģionā paveikto un iecerēm aizsargājamo dabas teritoriju, sugu un biotopu saglabāšanai, labāka aizsardzības stāvokļa panākšanai, kā arī noorganizēt semināru sadarbībai ar dabas aizsardzības nozares pārstāvjiem. 2. Noorganizēt klātienes semināru "Kā sasniegt mērķi" II daļa (2 darba dienas), kuru ietvaros teorētiski un praksē tiks modelētas dažādas politikas plānošanas, virzības, sarunu vešanas stratēģijas, lai uzlabotu sadarbības spējas ar nozaru pārstāvjiem. Semināra laikā tiks gūts ieskats par paveikto un iecerēm labāka aizsardzības stāvokļa panākšanai un apspriesta izpratne par vides aizsardzības jautājumiem kopumā. Tika pieņemts lēmums noorganizēt semināru ar vides aizsardzības nozares pārstāvjiem un organizācijām labākai sadarbībai.

Projekta rezultāti

1. Organizēts klātienes seminārs "Kā sasniegt mērķi" I daļa VARAM Dabas aizsardzības departamenta darbiniekiem ar aptuveno dalībnieku skaitu - 20 personas. Organizēts klātienes seminārs sadarbībai ar dabas aizsardzības nozares pārstāvjiem VARAM Dabas aizsardzības departamenta darbiniekiem ar aptuveno dalībnieku skaitu - 20 personas. Semināru dienas kārtības, dalībnieku saraksti, semināru prezentācijas. 2. Organizēts klātienes seminārs "Kā sasniegt mērķi" II daļa VARAM Vides aizsardzības departamenta darbiniekiem kopā ar Valsts sekretāra vietnieku vides aizsardzības jautājumos ar aptuveno dalībnieku skaitu - 30 personas. Organizēts klātienes seminārs sadarbībai ar vides aizsardzības nozares pārstāvjiem VARAM vides aizsardzības departamenta darbiniekiem ar aptuveno dalībnieku skaitu - 30 personas. Semināru dienas kārtības, dalībnieku saraksti, semināru prezentācijas.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2022
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 14 110.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 110.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 110.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.