• Sākums >
  • Ūdensputniem piemērotu ligzdošanas biotopu atjaunošana Engures ezerā

Ūdensputniem piemērotu ligzdošanas biotopu atjaunošana Engures ezerā

Reģ Nr. 1-08/102/2022

Projekta mērķis

Īstermiņa: Turpināt atjaunot ūdensputniem un bridējputniem piemērotu ligzdošanas un barošanās biotopu kādreiz būtiskajā ligzdošanas vietā – Akmeņrovas salā, lai novērstu ūdensputnu un visu sugu bridējputnu skaita tālāku samazināšanos. Ilgtermiņa: Panākt ūdensputniem un bridējputniem piemērotu ligzdošanas apstākļu nodrošināšanu, kas sekmētu šo putnu sugu īpatņu sakaita pakāpenisku palielināšanos ilgtermiņā un nodrošinātu apdraudēto bridējputnu sugu populāciju pastāvēšanu šajā teritorijā arī nākotnē.

Projekta uzdevumi

A1 Krūmu apauguma likvidēšana. Kārklu apauguma likvidēšana 2,5 ha platībā. Likvidēts krūmu apaugums, nodedzināti visi novāktie krūmi. A2 salai piegulošo niedrāju pļaušana. Salai piegulošo niedrāju fragmentāra pļaušana, lai nodrošinātu salas pārredzamību no atklāta ūdens. Izveidoti jauni atklāta ūdens atvērumi salas piekrastē, kas nodrošina ūdensputniem piemērotākus ligzdošanas apstākļus. A3 Amerikas ūdeles skaita ierobežošana. Pastāvīga Amerikas ūdeļu ierobežošana visā projekta realizācijas laikā izmantojot sešus kastes tipa slazdus. Nodrošināta Amerikas ūdeles skaita ierobežošana līdz minimumam. A4 Ligzdošanas sekmju monitorings. Ligzdojošo ūdensputnu uzskaite Akmeņrovas salā pirms un pēc ligzdošanas sezonas. Iegūti objektīvi dati par salā ligzdojošajām putnu sugām un to ligzdošanas sekmēm.

Projekta rezultāti

A1 Krūmu apauguma likvidēšana - 2, 5 ha attīrīta salas platība. A2 salai piegulošo niedrāju pļaušana - Izveidoti atvērumi ar kopējo platību 0,3 ha. A3 Amerikas ūdeles skaita ierobežošana - Iespēju robežās noķertas visas uz salas parādījušās Amerikas ūdeles. A4 Ligzdošanas sekmju monitorings - Divas uzskaites – viena pirms ligzdošanas sezonas un viena pēc ligzdošanas sezonas.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.12.2023
Īstenotājs Engures ezera dabas parka fonds
Tukuma raj., Engures pag., Bērzciems, LV-3112
Projekta kopējās izmaksas 16 388.02 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 568.62 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.