• Sākums >
  • Invazīvo augu sugu ierobežošana un aizsargājamo zālāju biotopu apsaimniekošana Cēsu novadā

Invazīvo augu sugu ierobežošana un aizsargājamo zālāju biotopu apsaimniekošana Cēsu novadā

Reģ Nr. 1-08/101/2022

Projekta mērķis

Īstermiņa: Veicināt zālāju bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu Āraišu ezerpils apkaimē, veicot ES nozīmes zālāju biotopu, kā arī citu zālāju apsaimniekošanu un atjaunošanu, kā arī ierobežot invazīvās sugas – puķu spriganes izplatību Gaujas upes aizsargjoslā Cēsu pilsētā. Ilgtermiņa: Ilgtermiņa mērķis ir saglabāt un uzturēt zālāju biotopus Gaujas nacionālā parka teritorijā, uzsākot zālāju apsaimniekošanas pasākumu īstenošanu Āraišu ezerpilī, kurā ir konstatēti trīs dažādi Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu veidi (MK 2017) – 6410 Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs, 6510 Mēreni mitras pļavas, 6270* Sugām bagātas ganības vai ganītas pļavas. Veicot invazīvās augu sugas – puķu spriganes izplatības ierobežošanu, ilgtermiņa mērķis ir īstenot kompleksus un mērķtiecīgus pasākumus invazīvo sugu efektīvai ierobežošanai Cēsu novadā, Gaujas nacionālā parka teritorijā, vienlaikus demonstrējot sabiedrībai un privāto zemju īpašniekiem iespējamos risinājumus invazīvo sugu ierobežošanai.

Projekta uzdevumi

A1 Zālāju biotopu atjaunošana un apsaimniekošana Āraišu ezerpilī. Aktivitāte tiek īstenota saskaņā ar sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinumu Nr. MM102/30 (eksperts Maija Medne). 1) Zālāju biotopu atjaunošana, vienreizējs pasākumu kopums: - krūmu nociršana un aizvešana no teritorijas; - atsevišķās vietās pēc nepieciešamības krūmu celmu un zāles ciņu frēzēšana, izmantojot celmu frēzi. Frēzēšanas dziļums – līdz augsnes virskārtai, lai iegūtu gludu, apsaimniekojamu zālāja virsmu. Zālāja atjaunošanas darbi tiks veikti sausā laikā, lai nebojātu augsnes virskārtu. 2) Atjaunojoša pļaušana vai ganīšana, lai ierobežotu ekspansīvās sugas. Pļaušana – veicama divas reizes sezonā ar siena novākšanu, periodā no 15.05 – 15.09. Apsaimniekots zālāju biotops 4,11 ha platībā, no tiem 0,59 ha atjaunots zālājs. A2 Invazīvās sugas – puķu spriganes izplatības ierobežošana pašvaldības īpašumos pie Gaujas. Aktivitāte tiek īstenota saskaņā ar LVAF līdzfinansētā projekta “Invazīvo sugu ierobežošanas pasākumi Cēsu novadā” projekta nr. 1-08/299/2018 (īstenošanas laiks 2018./2019.gads) rezultātā identificētajiem pašvaldības īpašumiem, kuros uzmērīta puķu spriganes izplatība. Saskaņā ar šī projekta ietvaros izstrādāto materiālu, puķu spriganes izplatības ierobežošanai ir regulāra pļaušana vai izravēšana. Aktivitātes ietvaros plānots divos pašvaldības īpašumos, kas atrodas Gaujas upes aizsargjoslā – Dzirnavu ielā 25 un Cīrulīšu ielā 68a, veikt puķu spriganes izravēšanu attiecīgi 100 un 150 kvm platībā. Cauri īpašumam Cīrulīšu iela 68a iet Cīrulīšu dabas takas, attiecīgi šī aktivitāte ir nepieciešama dabas taku uzturēšanai. Ierobežota invazīvas sugas – puķu spriganes izplatība 250 kvm platībā divos pašvaldības īpašumos.

Projekta rezultāti

A1 Zālāju biotopu atjaunošana un apsaimniekošana Āraišu ezerpilī. Atjaunots zālāju biotops 0,59 ha platībā, veikta pļaušana divas reizes sezonā ar siena novākšanu – 4,11 ha platībā (saskaņā ar eksperta atzinumu). A2 Invazīvās sugas – puķu spriganes izplatības ierobežošana pašvaldības īpašumos pie Gaujas. Ierobežota invazīvas sugas – puķu spriganes izplatība 250 kvm platībā divos pašvaldības īpašumos.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 20.12.2023
Īstenotājs Cēsu novada pašvaldība
Cēsis, Bērzaines iela 5, LV-4101
Projekta kopējās izmaksas 9 654.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 654.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 688.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.