• Sākums >
  • Imulas upes apsaimniekošanas pasākumi Matkules pagastā, Tukuma novadā

Imulas upes apsaimniekošanas pasākumi Matkules pagastā, Tukuma novadā

Reģ Nr. 1-08/100/2022

Projekta mērķis

Īstermiņa: Projekta īstermiņa mērķis ir dabas parkā “Abavas senleja” esošās dabas bagātības, Imulas upes ielejas piegulošās teritorijas atbrīvot no invazīvās un agresīvās sugas – Sosnovska latvāņa, samazinot tā izplatību. Ilgtermiņa: Ilgtermiņa mērķis ir veikt invazīvās augu sugas – latvāņi, izplatības ierobežošanu, lai veicinātu krastu stabilitātes atjaunošanos un novērstu invazīvo augu turpmāku izplatīšanos un sauszemes biotopu degradāciju. Tādā veidā veicinot dabas parka ainavisko un kultūrvēsturisko vērtību, kā arī bioloģisko daudzveidību, teritorijas attīstību un iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanos.

Projekta uzdevumi

A1 - Sadarbība ar DAP - Īstenojot projektu, regulāra informācijas apmaiņa par projekta aktivitātēm. A2 - Iepirkums veicamajiem darbiem - Tiks sagatavota tehniskā specifikācija un veikts iepirkums par darbu veikšanu. A – 3 Latvāņu iznīcināšana (izplatības samazināšana) - Tukuma novada pašvaldība noslēgts līgumu ar pakalpojums sniedzēju, kas veiks latvāņu iznīcināšanu, to izplatības samazināšanu. A - 4 Projekta informatīvā kampaņa “labās prakses” piemērs - Īstenojot projektu tiks veikta veikto darbību un sasniegto rezultātu apkopošana, lai izstrādātu “labās prakses” piemēru. A – 5 Projekta publicitātes nodrošināšana - Īstenojot projektu tiks publicēta informācija par projektu, tā progresu un rezultātiem.

Projekta rezultāti

A1 - Sadarbība ar DAP - Veiksmīga un uz rezultātu vērsta sadarbība. A2 - Iepirkums veicamajiem darbiem - Veikts iepirkums. A – 3 Latvāņu iznīcināšana (izplatības samazināšana) - Veikta latvāņu iznīcināšana, izplatības samazināšana 8 ha teritorijā Imulas upes ielejā (pieteikumam pievienota karte). A - 4 Projekta informatīvā kampaņa “labās prakses” piemērs - Izstrādāts “labās prakses” piemērs. A – 5 Projekta publicitātes nodrošināšana - Nodrošināta projekta publicitāte.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 15.04.2024
Īstenotājs Tukuma novada pašvaldība
Tukums, Talsu iela 4, LV-3101
Projekta kopējās izmaksas 39 200.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 35 280.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.