• Sākums >
  • Laivu ielaišanas vietas atjaunošana Ezermalas ielā, Liepājā

Laivu ielaišanas vietas atjaunošana Ezermalas ielā, Liepājā

Reģ Nr. 1-08/17/2021

Projekta mērķis

Dabas lieguma “Liepājas ezers” publiski pieejamas laivu nolaišanas vietas labiekārtošana dabas vērtību turpmākas aizsardzības nodrošināšanai un rekreācijas iespēju veicināšanai, nodrošinot vides pieejamību un apmeklētāju slodzes novērtējumu.

Projekta uzdevumi

1. Izstrādāt projekta būvniecības dokumentāciju – 1 Būvvaldē saskaņots projekts; 2. izbūvēt laivu ielaišanas vietas Ezermalas ielā, Liepājā labiekārtojums atbilstoši saskaņotajam būvprojektam – labiekārtot laivu ielaišanas vietu- 300m2; 3. nodrošināt sabiedrības informēšanu – vismaz 3 relīzes publicēt pašvaldības interneta vietnē www.liepaja.lv

Projekta rezultāti

1. Izstrādāta projekta būvniecības dokumentācija – 1 Būvvaldē saskaņots projekts; 2. izbūvēts laivu ielaišanas vietas Ezermalas ielā, Liepājā labiekārtojums atbilstoši saskaņotajam būvprojektam – labiekārtota laivu ielaišanas vieta- 300m2; 3. nodrošināta sabiedrības informēšana – vismaz 3 relīzes publicētas pašvaldības interneta vietnē www.liepaja.lv

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.07.2023
Īstenotājs Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401
Projekta kopējās izmaksas 24 338.84 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 21 904.96 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 21 904.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.