• Sākums >
  • Kampaņa Zaļā Jūra 2022-2023

Kampaņa Zaļā Jūra 2022-2023

Reģ Nr. 1-08/83/2022

Projekta mērķis

Īstermiņa: Kampaņa "Zaļā Jūra" ietver 4 izglītojošas un sabiedrību informējošas aktivitātes, izmantojot ārvalstu projektu pieredzi un organizējot konkrētus pasākumus, kuri reāli uzlabotu piekrastes vidi. Izglītot un informēt, darot reālas aktivitātes uz vietām. Iesaistīt jaunatni un visus interesentus piekrastes vērtību sargāšanā un saglabāšanā. Ilgtermiņa: Vides apziņu veicinošas izglītojošas kampaņas organizēšana Latvijas piekrastes teritorijā, iesaistot vispārizglītojošo skolu skolēnu un jauniešu mērķauditoriju, kā arī vietējos aktīvistus, jaunu zināšanu, prasmju un iemaņu attīstīšanai un izkopšanai, veicinot holistiskas domāšanas un pieejas attīstīšanu izpratnē par dabas daudzveidību, saglabāšanu un aizsardzību.

Projekta uzdevumi

1. A1 – Tīrā spēle / “Clean Games” (Talkas ar konkursa un spēles elementiem jauniešiem); 2. A2 – Piekrastes vērotāji / “Coast Watch” (Skolu izbraukumu vizītes piekrastē, lai veiktu ekoloģiskās situācijas monitoringu savā piekrastes liedagā un kāpu joslā); 3. A3 – Piekrastes Jauniešu Forums (Skolēnu un jauniešu viedokļu apmaiņa par konkrēto piekrastes aizsardzību un ekoloģisko situāciju, profesionālu ekspertu vadībā); 4. A4 - Talkas Pelēkajā kāpā (Skolu pārstāvju un vietējo aktīvistu, sadarbībā ar Engures ezera Dabas parka fondu attīra unikālo Pelēko kāpu no priežaudzēm Bērzciemā, kas ir Natura2000 teritorijā); 5. Projekta rezultātu kopsavilkums iesniegts Fonda administrācijā.

Projekta rezultāti

1. Īstenotās 2 sakopšanas talkas(3), katrā talkā piedaloties vismaz 80(1) dalībniekiem, kopā sasniedzot vismaz 160 dalībniekiem kāpu teritorijās, kur tas ir īpaši nepieciešams (precīzi norises laiki un vietās tiks noteikti talku ar konkursa un spēles elementiem norises grafika saskaņošanas laikā(2). (1) Dalība talkas tiks reģistrēta, tādejādi konkrēts dalībnieku skaits tiks noteikts pēc katras talkas norises. (2) Fonda administrācija tiks savlaicīgi (vismaz 1 nedēļu pirms talkas) rakstiski informēta par katras talkas norises vietu, laiku, norises veidu. (3) Talkas vieta un aktivitātes saskaņotas ar attiecīgo pašvaldību vai DAP. Tiešā mērķauditorija: skolēni, jaunieši un skolotāji. Skaits: 140-160 Netiešā mērķauditorija: plašāka sabiedrība. Skaits: 2 000 2. Īstenotās 15 piekrastes izpētes ekspedīcijas, katrā ekspedīcijā piedaloties vismaz 20(1) dalībniekiem, kopā sasniedzot vismaz 300 dalībnieku no vismaz 15 skolām, kuri veiks monitoringu apmēram 100 km piekrastes garumā(2) un fiksēs savus novērojumus īpašā anketā (t.sk. par rezultātiem informē atbildīgos valsts dienestus). (1) Dalība ekspedīcijās tiks reģistrēta, tādejādi konkrēts dalībnieku skaits tiks noteikts pēc katras ekspedīcijas norises. (2) Fonda administrācija tiks savlaicīgi (vismaz 1 nedēļu pirms ekspedīcijas) rakstiski informēta par katru posmu no ekspedīcijas norises vietu, laiku, norises veidu. Tiešā mērķauditorija: skolēni, jaunieši un skolotāji. Skaits: 250-300 Netiešā mērķauditorija: plašāka sabiedrība. Skaits: 2 000 3. Organizēti 2 piekrastes jauniešu forumi skolu bērniem un jauniešiem, katrā forumā piedaloties vismaz 100(1) dalībniekiem no vismaz 10 piekrastes skolām, kopā sasniedzot vismaz 200 dalībniekus, kuros tiks izanalizēti darba rezultāti abu starptautisko jauniešu projektu “Coast Watch” un “Clean Games”, kā arī apkopots skolu jauniešu darbs no sakopšanas talkām. (1) Dalība forumos tiks reģistrēta, tādejādi konkrēts dalībnieku skaits tiks noteikts pēc katra foruma norises. (2) Fonda administrācija tiks savlaicīgi (vismaz 1 nedēļu pirms foruma) rakstiski informēta par katra foruma norises vietu, laiku, norises veidu. Tiešā mērķauditorija: skolēni, jaunieši un skolotāji. Skaits: 160-200 Netiešā mērķauditorija: plašāka sabiedrība. Skaits: 2 000 4. Īstenotas 3 talkas, katrā talkā piedaloties vismaz 50(1) dalībniekiem, kopā sasniedzot vismaz 150 dalībniekiem Pelēko kāpu3 3 - 5 ha platībā. (1) Dalība talkas tiks reģistrēta, tādejādi konkrēts dalībnieku skaits tiks noteikts pēc katras talkas norises. (2) Fonda administrācija tiks savlaicīgi (vismaz 1 nedēļu pirms talkas) rakstiski informēta par katras talkas norises vietu, laiku, norises veidu. (3) saņemts DAP saskaņojums talkas aktivitātēm Pelēkajā kāpā. Tiešā mērķauditorija: skolēni, jaunieši un skolotāji. Skaits: 50-150 Netiešā mērķauditorija: plašāka sabiedrība. Skaits: 2 000 5. Sagatavots projekta rezultātu kopsavilkums un iesniegts Fonda administrācijā publicēšanai interneta vietnē www.vraa.gov.lv/lv

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 15.12.2023
Īstenotājs Latvijas Zaļā kustība
Talsi, Talsu nov., Krišjāņa Valdemāra iela 17A, LV-3201
Projekta kopējās izmaksas 33 280.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 280.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 280.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.