• Sākums >
  • Jaunie izgudrotāji ilgtspējīgai attīstībai

Jaunie izgudrotāji ilgtspējīgai attīstībai

Reģ Nr. 1-08/88/2022

Projekta mērķis

Projekta īstermiņa mērķi ir: 1. Izglītot jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadu vecumam par šobrīd aktuāliem ar Eiropas Zaļais kursa saistītiem izaicinājumiem un aprites ekonomikas pieeju Latvijā, veicinot spēju radoši, kritiski un sistēmiski domāt, lai radītu jaunas iniciatīvas, pakalpojumus, pārmaiņas. 2.Attīstīt jauniešu kritisko domāšanu, darbu komandās, analizēšanas un problēmrisināšanas prasmes, lai varētu iniciēt pārmaiņas savās kopienās, rosināt inovācijas un vadīt sistēmu pārmaiņas, īpaši uzsverot aprites ekonomikas un Zaļā kursā ietvertās tēmas, un prasmju pilnveidošanu pārmaiņu ieviešanai. 2. Veicināt jauniešu savstarpējo sadarbību un pieredzes apmaiņu, kā arī sadarbību ar dažādām mērķa grupām, to pārstāvjiem kā uzņēmēji, pašvaldības, valsts, NVO utt., lai apzinātu aktuālos izaicinājumus un palīdzētu meklēt sistēmu ietekmējošus risinājumus. 4. Nodrošināt projekta rezultātu ilgtspēju, popularizējot projekta aktivitātes, sasniegtos rezultātus un veicinot Zaļā kursa tēmu un aprites ekonomikas pieejas atpazīstamību, balstoties uz praktiskiem piemēriem un praktisku darbošanos. Ilgtermiņa: Projekta ilgtermiņa mērķis ir praktiski iesaistīt un izglītot Latvijas nākotnes līderus, bērnus un jauniešus no Latvijas Reģioniem par šobrīd aktuāliem ar Eiropas Zaļais kursa saistītiem izaicinājumiem Latvijā. Tādejādi tiks veidota izglītota un zinoša Latvijas sabiedrību, kas spēs tālāk veicināt ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību, integrējot vides aizsardzības prasības visās tautsaimniecības nozarēs, lai nodrošinātu iedzīvotāju tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē saskaņā ar valsts vides politikas pamatnostādnēm, kā arī pietiekamus pasākumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai.

Projekta uzdevumi

A1 Sagatavošanās vides izglītības pasākumu un hakatonu organizēšanai A1.1. Sagatavošanās posms. Pasākuma organizēšanai nepieciešamo materiālu un dokumentu sagatavošana, ieskaitot izglītojošo pasākumu programmas, mācību materiālus, pasākuma vizuālo materiālu sagarošana. A1.2 Izaicinājumu devēju piesaiste. Izaicinājumu definēšanai tiks atvērts konkurss, kurš tiks izplatīts Latvijas pašvaldībām, kā, iekaitot Latvija nominētās klimat-neitrālās pašvaldības, kā Rīga, Valmiera un Liepāja. Tāpat atvērtajā konkursā tiks uzaicinātas Latvijā esoši NVO un uzņēmumiem ar mērķi definēt savus izaicinājumus, kas saistīti ar Eiropas Zaļais kursu, virzību uz aprites ekonomiku. Aktivitāte A1.2 sastāv no uzdevumiem, kā nepieciešamo materiālu, informatīvo materiāla, pieteikuma formas izstrāde, kā arī maksimāla informācijas izplatīšana kvalitatīvai izaicinājumu devēju piesaistei. Papildu tiks strādāts pie izglītojošo pasākumu programmas, mācību materiāliem. A1.3. Mērķa auditorijas piesaiste, Ideācijas pasākuma/ hakatona par izaicinājumiem, kas saistīti ar Zaļo kursu ikdienā un aprites ekonomikas pieeju izsludināšana: lai atlasītu mērķa auditoriju izglītojošajiem pasākumiem, tiks izveidots atklātas pieteikšanās konkurss. A1.3 sastāv no uzdevumiem, kā nepieciešamo materiālu, atvērtās pieteikšanās informācija, pieteikuma formas izstrāde, dokumentu sagatavošana, dokumentācijas, progresa un atgriezeniskās saites veidlapu izstrādes, gala pasākuma programmas izstrāde, kā arī maksimāla informācijas izplatīšana kvalitatīvu un kvantitatīvu pasākumu dalībnieku atlasei. A2 Vides izglītības pasākumu īstenošana A2. 1. Izglītojošs vebinārs par ideācijas pasākuma/ hakatona izaicinājuma tēmām. (pasākuma ilgums 2.5h) Informatīvais vebinārs skolēniem un skolotājiem ar hakatonā izvirzītajiem Eiropas Zaļā kursa kāds no aktuāliem aspektiem - 100 dalībnieki tiešsaistē; Informatīvais vebinārs skolēniem un skolotājiem par hakatonā izvirzītajiem izaicinājumiem saistītiem ar Aprites ekonomiku - 100 dalībnieki tiešsaistē; A3 Hakatonu pasākumu īstenošana A3.1 Hakatons 1-2 dienu gara ideācijas pasākuma/ hakatona norise, kura laikā dalībnieki ekspertu un mentoru vadībā izzina izaicinājumu, strādā pie savas idejas izstrādes. A3.2 Noslēgumā katra komanda prezentē paveikto un piesaistītā žūrija nosaka uzvarētājus. A3.3 Izvērtēšana. Pēc pasākuma dalībniekiem izsūtīta izvērtējuma/ Atgriezeniskas saites anketa. Atbilžu apkopošana. A3.4. Trīs komandām tiek sniegts mentoru (atbalsta personu) atbalsts, lai turpinātu idejas attīstīšanu.

Projekta rezultāti

A1 Sagatavošanās vides izglītības pasākumu un Hakatonu organizēšanai - Informēti vismaz 4000 personu A2 Vides izglītības pasākumu īstenošana - Iesaistīti un informēti vismaz 200 dalībnieki. A3 Hakatonu pasākumu īstenošana - Tiks iesaistīti un informēti vismaz 100

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 15.12.2023
Īstenotājs Rīgas Tehniskā universitāte
Rīga, Ķīpsalas Iela 6a, LV-1048
Projekta kopējās izmaksas 25 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 25 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 25 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.