• Sākums >
  • Hidrometeoroloģisko novērojumu datubāzes CLIDATA un to uzturošās infrastruktūras atjaunināšana

Hidrometeoroloģisko novērojumu datubāzes CLIDATA un to uzturošās infrastruktūras atjaunināšana

Reģ Nr. 1-08/119/2022

Projekta mērķis

Nodrošināt meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu programmas ietvarā iegūto operatīvo novērojumu datu sistemātisku un automatizētu apkopošanu, apstrādi un arhivēšanu nepārtrauktā režīmā.

Projekta uzdevumi

1. Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk – LVĢMC), sasakaņā ar 2022.gada 30.marta līgumu par atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums Nr.V/7/2022 un Vienošanos Nr.2 par grozījumiem 2022.gada 30.marta Atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumā Nr.V/7/2022, LVĢMC vajadzībām veic iepirkumu par meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu programmas ietvarā iegūto operatīvo novērojumu datu sistemātisku un automatizētu apkopošanu, apstrādi un arhivēšanu nepārtrauktā režīmā. 2. LVĢMC sasakaņā ar 2022.gada 30.marta līgumu par atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums Nr.V/7/2022 un Vienošanos Nr.2 par grozījumiem 2022.gada 30.marta Atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumā Nr.V/7/2022, LVĢMC vajadzībām veikto iepirkumu, veic operatīvās datu bāzes CLIDATA licences atjaunošanu, aktuālās versijas uzstādīšanu, LVĢMC personāla apmācību, kā arī datu bāzes CLIDATA uzturošās papildu nepieciešamās infrastruktūras iegādi.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāts iepirkums / tirgus izpētes dokumentācija un tehniskā specifikācija, veikta iepirkuma / tirgus izpētes procedūra, izvēlēts potenciālais pretendents un sagatavots tirgus cenas izpētes vai iepirkuma protokols, noslēgts līgums darba uzdevumu izpildei. 2. Iegādāta un LVĢMC nodota lietošanai datu bāzes CLIDATA licence un uzstādīta aktuālā versija. Veikta LVĢMC personāla apmācība vismaz ~ 30 darbiniekiem. Atjaunota CLIDATA datu bāzes darbībai nepieciešamā infrastruktūras.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2022
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 52 464.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 52 464.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 52 464.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.