• Sākums >
  • Jaunie reindžeri - Gaujas Nacionālā parka nākotnes garants

Jaunie reindžeri - Gaujas Nacionālā parka nākotnes garants

Reģ Nr. 1-08/94/2022

Projekta mērķis

Īstermiņa: Organizēt dažāda veida dabas izziņas pasākumus primāri jauniešu mērķauditorijai, lai veicinātu to interesi, izpratni un iesaisti dabas aizsardzībā, t.sk., dabas kapitāla saglabāšanā, vienlaikus popularizējot un attīstot jauno reindžeru kustību, atzīmējot Gaujas Nacionālā parka 50 gadu jubileju un popularizējot Latvijas dabas kapitālu ziemeļvalstu jauno reindžeru vidū un plašākai auditorijai. Ilgtermiņa: Veidot un bagātināt jauniešu - potenciālo nākotnes dabas aizsardzības un citu jomu speciālistu, lēmumu pieņēmēju un viedokļu līderu prasmes, izpratni un spējas pieņemt atbildīgus lēmumus vides un dabas problēmu risināšanā, tādējādi sekmējot Latvijas dabas kapitāla saglabāšanu. Starptautiskais pasākums palīdzēs jauniešiem izprast Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības nozīmi dabas aizsardzības jomā.

Projekta uzdevumi

A1 – Europarc Ziemeļvalstu sekcijas jauno reindžeru seminārs Latvijā, Gaujas Nacionālajā parkā. Aktivitāte paredzēta Ziemeļvalstu un Baltijas valstu jauno reindžeru semināra organizēšanai, kā ietvaros 4 dienu klātienes seminārā tiksies, dalīsies pieredzē un tiks izglītoti jaunie reindžeri no vairākām valstīm (sekcijā ietilpst – Latvija, Igaunija, Lietuva, Somija, Norvēģija, Zviedrija, Dānija un Īslande). Dalība starptautiskā seminārā ir neatsverama pieredze jaunajiem reindžeriem, kas ir potenciāli sabiedrības un vides nozares nākotnes līderi. Aktivitātes plānotas Gaujas NP ekosistēmās, dodoties velobraucienā, laivu braucienā un purva pārgājienā. A2 – Izglītojošās nodarbības Latvijas jauno reindžeru nometnē Gaujas Nacionālajā parkā. Aktivitātes ietvaros tiks noorganizētas 3 izglītojošas nodarbības (pārgājiens pa nogāžu mežiem, laivu brauciens pa Gauju ar izzinošu nodarbību par zivīm, bioloģiski vērtīgas pļavas izzināšanas pasākums un talka zālāju biotopu saglabāšanai) Dabas aizsardzības pārvaldes rīkotās Latvijas jauno reindžeru 4 dienu nometnes ietvaros. Jaunie reindžeri, kas piedalīsies pasākumā, ir aktīvi jaunieši un vides nozares nākotnes līderi. A3 – Erudīcijas spēles “Gaujas Nacionālajam parkam 50” organizēšana. Aktivitātes ietvaros plānots organizēt bezmaksas erudīcijas spēli – viktorīnu jauniešu mērķauditorijai par Gaujas Nacionālo parku un dabas kapitālu. A4 – Tematisko pasākumu cikls par Gaujas Nacionālo parku un tā lomu dabas kapitāla saglabāšanā. Aktivitātes ietvaros plānots organizēt 4 tematiskās lekcijas - praktiskās nodarbības: 1.Gaujas NP vizītkarte -Smilšakmens atsegumi un alas – devona laika liecinieki. 2.Ūdeņi, upes un lašveidīgo zivju dzīves vide. 3.Sikspārņi un piemērotie biotopi. 4. Dabisko mežu biotopi.

Projekta rezultāti

A1 Europarc Ziemeļvalstu sekcijas jauno reindžeru seminārs Latvijā, Gaujas Nacionālā parkā - Seminārā dalību ņems vismaz 30 jaunie reindžeri no dažādām Ziemeļeiropas valstīm. A2 Izglītojošās nodarbības Latvijas jauno reindžeru nometnē Gaujas Nacionālajā parkā - Projekta organizētajās nodarbībās nometnes ietvaros piedalīsies vismaz 40 jaunie reindžeri no dažādām Latvijas vietām. A3 Erudīcijas spēles “Gaujas Nacionālajam parkam 50” organizēšana - Erudīcijas spēlē dalību ņems vismaz 40 dalībnieki. A4 Tematisko pasākumu cikls par Gaujas Nacionālo parku un tā lomu dabas kapitāla saglabāšanā - Katrā pasākumā dalību ņems vismaz 15 dalībnieki.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.10.2023
Īstenotājs Gaujas nacionālā parka fonds
Sigulda, Baznīcas iela 3, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 24 983.16 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 983.16 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 983.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.