Cik maksā daba?

Reģ Nr. 1-08/87/2022

Projekta mērķis

Īstermiņa: Skaidri apzināties dabas vērtību salīdzināmā monetārā izteiksmē, tādejādi veicinot pārdomātu ilgtermiņa dabas resursu izmantošanu, izvērtējot alternatīvas un apzinoties to, ka ne vienmēr īstermiņa ekonomiskie un finanšu ieguvumi atsver ilgtermiņa ekonomiskos zaudējumus. Ilgtermiņa: Mainīt sabiedrības rīcības virzienu no resursu (pār)tērēšanas uz ilgtspējīgu resursu plānošanu un pārdomātu izmantošanu.

Projekta uzdevumi

A1 Informatīvi izglītojošo materiālu izstrāde Lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju ar projekta mērķauditoriju tiks izstrādāti informatīvie materiāli, kas vieglā un uzskatāmā veidā ļaus skaidrot EP konceptu (Buklets - “dabas kalkulators”; Plakāts; izdales materiāli; Prezentācijas; Lielformāta āra spēļu/ gada spēļu izgatavošana; tematisko suvenīru izgatavošana). B aktivitātes. Mēŗķgrupa - pašvaldību pārstāvji B1 Informatīvie semināri un darba sesijas Reģionu centros tiks organizēts informatīvs seminārs pašvaldību pārstāvjiem, informējot par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, zaudējumiem (tiešajiem ekonomiskajiem (nodokļu slogs, sodi, utt.) un netiešajiem (sabiedrības labklājības mazināšana)) un ekosistēmu pakalpojumu pieeju kā vienu no risinājumiem, ilgtspējīgas teritorijas attīstībā. Darba sesijas laikā – pašvaldību teritoriju attīstības plānotāji, ainavu arhitekti, lēmumu pieņēmējiem tiks organizētas praktiskās apmācības ekosistēmu pakalpojumu pieejas integrēšanai plānošanā un attīstībā. C aktivitātes – Mērķgrupa jaunie zinātnieki /pētnieki C1 Nodarbību cikls (lekcija un seminārs) LU un LLU studentiem Nodarbību cikls par ekosistēmu pakalpojumiem un pieeju lēmumu pieņemšanā: 1. Lekcija vides zinātnes studentiem, ainavu arhitektūras (bakalaura līmenis) un teritoriju attīstības plānotājiem (maģistra līmenis);– Ekosistēmu pakalpojumu pieeja, novērtēšana un nozīme sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai. 2. Praktiskais seminārs Ekosistēmu pakalpojumu novērtējums – “Mans kā eksperta viedoklis” 3 sadarbības pašvaldību attīstības plānu un konceptu analīze – meklējot optimālākos risinājumus “Kompromiss/ riski/ iespējas” C2 Zinātniskās un pētnieciskās kapacitātes celšana dabas kapitāla jomā Dalība LU konferencē – vides zinātņu jomā 2023.gadā, prezentējot EP koncepta izmantošanu un sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā 3 pašvaldību teritoriju attīstības plānošanā. D aktivitātes – Mērķgrupa – sabiedrība D1 Ekspedīcijas 3 pašvaldību teritorijās Ekspedīcijas 3 pašvaldību teritorijās, katrā pašvaldībā organizējot 6 ekspedīcijas 1. Bērnu un jauniešu vecumgrupa “Sarēķini dabu” 2. Iedzīvotājiem/ģimenēm – “Dabas - X novada bagātība” D2 Dalība pasākumos Dalība visu 3 pašvaldību pilsētsvētkos (vai novadā organizēto svētku pasākumos – Sabiedrības informēšana par ekosistēmu pakalpojumu konceptu, izmantojot piesaistošas un interaktīvus materiālus - lielformāta spēles; interaktīvi izziņas materiāli, suvenīri, utt. E aktivitātes – Mērķgrupa – visas augstāk minētās E1 Mērķgrupu dialogs/sadarbības platformas izveide Dialogs starp iesaistīto pašvaldību pārstāvjiem; jaunie zinātnieki/studenti; iedzīvotāji. Mērķtiecīgi organizēta diskusija – apspriežot sabiedrības intereses, vajadzības, iespējas, riskus, teritorijas attīstības plānus, plānojot kopīgu novada attīstības vīziju un veidojot sadarbības platformu E2 Monitorings Monitoringa ietvaros veikts pētījums par pašvaldību, studentu un sabiedrības viedokli par ekosistēmu pakalpojumu izpratni un tās integrēšanu teritoriju attīstības plānošanā, kā arī apkopota atgriezeniskā saite par zināšanu un izpratnes veicināšanu projekta ietvaros. E3 Projekta rezultātu kopsavilkums/ materiāli skolotājiem Projekta ietvaros izstrādāto materiālu kopsavilkums un pārskata sagatavošana, tajā skaitā iekļaujot gan izstrādāto vizuāli informatīvo materiālu, interaktīvo spēļu, ekskursiju maršrutu sagatavošanu, kas būtu ērti lietojams kā stimulmateriāls vides zinību skolotājiem

Projekta rezultāti

A1 Informatīvi izglītojošo materiālu izstrāde Buklets - “dabas kalkulators” (1gb. digitāls formāts un 500gb. izdrukāts formāts) Plakāts - 1gb. digitāls/1gb izdrukāts formāts) Izdales materiāli (1gb. digitāls formāts un 500gb. izdrukāts formāts) Prezentācijas - 12gb. Lielformāta āra spēļu/ gada spēļu izgatavošana - 2-3gb. Tematisko suvenīru izgatavošana 500gb. B1 Informatīvie semināri un darba sesijas - Dalībnieku skaits 60 C1 Lekciju/ semināru cikls LU un LLU studentiem - Dalībnieku skaits 150 C2 Zinātniskās un pētnieciskās kapacitātes celšana dabas kapitāla jomā - Konferences dalībnieku skaits 30 D1 Ekspedīcijas 3 pašvaldību teritorijās - Dalībnieku skaits 180 D2 Dalība pasākumos - Dalībnieku skaits aptuveni 300 E1 Mērķgrupu dialogs/sadarbības platformas izveide - Dalībnieku skaits 60 E2 Monitorings - Dalībnieku skaits 300 E3 Projekta rezultātu kopsavilkums/ materiāli skolotājiem - 1

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.12.2023
Īstenotājs Eko forums
Rīga, Lāčplēša iela 104-16, LV-1003
Projekta kopējās izmaksas 34 674.41 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 31 206.97 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 31 206.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.