• Sākums >
  • Tehnoloģiskais aprīkojums vides aizsardzības prasību nodrošināšanai

Tehnoloģiskais aprīkojums vides aizsardzības prasību nodrošināšanai

Reģ Nr. 1-08/122/2022

Projekta mērķis

Nodrošināt VVD reaģēšanas spējas un gatavību avārijām un avāriju situācijām, kuru rezultātā notiek ķīmisko vielu emisijas ūdenī un gaisā, kā arī kontrolēt un veikt mērījumus novērtējot piesārņojošo darbību atbilstību izsniegtajām atļaujām. Projekta ietvatos tiks iegādāti 5 jauni multi parametru mērītāju komplekti- oksimetrs, pH metrs un elektrovadītspējas mērītājs.

Projekta uzdevumi

1. Līguma slēgšana par tehnoloģiskā aprīkojuma iegādi vides aizsardzības prasību nodrošināšanai. 2. Veikt vides aizsardzības prasībām nepieciešamā tehnoloģiskā aprīkojuma iegādi ūdens un gaisa piesārņojuma mērķlieluma noteikšanai.

Projekta rezultāti

1. Ar SIA “Labochema Latvija”, noslēgts līgums Nr. VVD/CS/2022/125, pamatojoties uz veito iepirkuma procedūru elektronisko iepirkumu sistēmā (EDS) atbilstoši PIL 9. panta kārtībai (Iepirkuma identifikācijas Nr.: VVD 2022/29 “Tehnoloģiskā aprīkojuma vides aizsardzības prasību nodrošināšanai iegāde”) darba uzdevumu izpildei. 2. Iegādāti un katrai VVD reģionālās vides pārvaldei (Lielrīgas, Vidzemes, Zemgales, Kurzemes un Latgales) nodoti lietošanai 5 pārvietojamie divu kanālu multi-parametru mērītāja komplekti. Iegādāts un Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes nodots lietošanai 1 pārvietojamā oflaktomera komplekts.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2022
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 29 488.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 488.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 488.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.