• Sākums >
  • Ārējās teritorijas pielāgošana izglītības funkciju veikšanai nesezonā

Ārējās teritorijas pielāgošana izglītības funkciju veikšanai nesezonā

Reģ Nr. 1-08/126/2022

Projekta mērķis

Labiekārtot un attīstīt VZI APP "Nacionālā botāniskā dārza" (turpmāk - NBD) āra teritoriju izglītības un profesionālās kompetences celšanai, īpaši ģimenēm ar bērniem un senjoriem, nesezonā. NBD sezona sākas kalendārā gada 1.aprīlī un ilgst līdz 30.septembrim. Šis ir laiks, kad NBD uzplaukst viena no lielākajām dzīvo augu kolekcijām Ziemeļaustrumeiropā, kas apvieno vienuviet vairāk nekā 13 000 augu dažādību un piedzīvo lielāko apmeklētāju skaitu (76% no visiem NBD kalendārā gada apmeklējumiem, 2020. un 2021.gada dati). Periodu no 1.oktobra līdz 31.martam, kad, līdz ar pakāpenisku dienas gaismas samazināšanos, samazinās arī apmeklētāju skaits NBD, uzskata par nesezonu. Šajā laikā arī NBD āra kolekcijas krāšņums ir noziedējis, koki nometuši lapas un augi pārziemo, bet dārzs turpina priecēt ar dažādām kokaugu, ziemciešu formām un krāsām. Arī šajā laikā dārzs kalpo kā zināšanu platforma botānikas iesācējiem, entuziastiem un profesionāļiem un ar šī pasākuma palīdzību vēlamies paplašināt sabiedrības izglītošanu un apgūt sabiedrības iesaistes potenciālu nesezonā. Sabiedrības interesi par NBD notikumiem nesezonā esam jau vairākkārtīgi pārbaudījuši 2018. un 2019.gadā 25.decembrī no plkst. 17:00 līdz 21:00 NBD teritorijā notika pasākums "Sveču mežs"(Organizators: SIA "Balts uz melna"), kas ar dažādiem gaismas avotiem (svecēm, LED lampām) izgaismoja dārzu un kopā pa diviem gadiem pulcēja vairāk kā 10 000 apmeklētāju, no kuriem lielākā daļa - ģimenes ar bērniem. Šis notikums liecina arī, ka apgaismojuma trūkums ir būtisks faktors, kas nesezonas laikā ierobežo apmeklētāju interesi par dārzu, jo izslēdz iespēju ne vien pārvietoties pa dārzu, bet arī organizēt izglītojošus pasākumus NBD apmeklētājiem. NBD teritorijas kopējā platība ir 126 ha, kurā ārējais apgaismojums uzstādīts tikai uz centrālās takas virzienā no NBD ieejas uz dārza pusi (aptuveni 800m). Tā sākums ir loģisks, taču tas pēkšņi beidzas, liekot apmeklētājiem nesezonas laikā, kad ārā satumst jau ap plkst.16:00, griezties atpakaļ uz izeju, neiepazīstot dārzu. Vien trīs šādi pasākumi nesezonā, spētu potenciāli celt apmeklētāju skaitu vismaz par 15%. Līdz ar to celt arī citu NBD aktivitāšu atpazīstamību un redzamību tai skaitā piesaistot uzmanību jaunajam Vides Informācijas un Izglītības centram "Botania", kura gaismas fasāde kļūs par daļu no pasākuma pieredzes un paredzams, ka ģenerēs papildus sociālo mediju publicitāti. Pasākuma uzdevumi sabiedrības izglītošanas ietvaros, taču pastarpināti arī organizācijas veiktspējas stiprināšanai vides aizsardzības kontroles un vides politikas īstenošanas jomu ietvaros, ir veicināt sabiedrības interesi par NBD un motivēt apmeklētājus atgriezties botānikas pasaulē arī aukstajos (nesezonas) mēnešos, īpaši pielāgojot interaktīvas, atmiņā paliekošas izglītības iespējas ģimenēm ar bērniem un senjoriem laikā no 2022.gada septembra līdz decembrim, kā arī optimizējot apmeklētāju iekļūšanu dārzā. Pasākuma ietvaros nozīmīga loma ir apmeklētāju pieejas uzlabošanai saskaņā ar mūsdienu lietojamības dizaina vadlīnijām, 2022.gada vasarā veikto analīzi un digitalizācijas nepieciešamību, kas paredz uzlabot apmeklētāju iekļuvi dārzā. Jo situācijās, kad dārzā ir jāiekļūst lielam cilvēku daudzumam (virs 500) pie dārza ieejām veidojas garas auto rindas un NBD darbiniekiem ir ierobežotas iespējas kvalitatīvi izkliedēt plūsmu, kā arī tas prasa papildus neefektīvi izmantotus cilvēkresursus un atstāj arī CO2 pēdu pilsētā. NBD Salaspilī ir viena no lielākajām dzīvo augu kolekcijām Ziemeļaustrumeiropā, kuru gadā apmeklē vidēji 90 tūkstoši apmeklētāju un pandēmija būtiski nav ietekmējusi apmeklētāju skaitu. Aptuveni 35% no visiem apmeklētājiem ir ģimenes ar bērniem un 40% senjori (2020. un 2021.gada dati), kas botānisko dārzu mēdz apmeklēt regulāri vai vismaz vairākas reizes gadā individuāli vai arī organizētās grupās. Tā ir nozīmīga daļa apmeklētāju, kas tuvākajā nākotnē saglabāsies nemainīga vai pat relatīvi pieaugs. Šobrīd klātienē apmeklētājiem ir pieejami dažādi izziņas veidi un formas vizuālas informācijas veidā. Viens no pamanāmākajiem ir stendi un augu etiķetes. Tieši augu etiķetes, kas iepazīstina apmeklētājus ar tā nosaukumu latviešu un latīņu valodās, laika gaitā ir nolietotas un šobrīd būtu nepieciešams atjaunot. Kopš 2021.gada apmeklētājiem pieejams audiogids ar 5 maršrutiem 5 dažādās valodās. Audio gids īpaši piemērots ģimenēm ar bērniem un senioriem, kas NBD apmeklē nelielās grupās vai vienatnē, turklāt pandēmijas ietvaros - nodrošina distancēšanās iespēju (NVP projekts 2020.gadā). Lielākām apmeklētāju grupām, t.sk. skolām un ekskursantiem, pieejamas ekskursijas (1,5-2h) grupās, kurās apmeklētāji gūst unikālus ieskatus botāniskā dārza kolekcijās klātienē t.sk. izpratni par retiem un aizsargājamiem augiem un biotopiem. 2021.gadā NBD pielāgojoties pandēmijas izraisītām pārmaiņām un pārejai uz attālināto komunikāciju digitālā laikmetā, izveidoja virkni audiovizuālu materiālu kā 15 dažāda garuma meistarklases, kuru centrā izvirzīja tieši botāniskā dārza ekspertus, daloties ar zināšanām un praktiskiem padomiem par apmeklētāju visbiežāk uzdotajiem jautājumiem. (NVP projekts 2021.gadā). Šī projekta rezultātu gūtās atsauksmes salīdzinoši īsajā laikā pierāda, ka apmeklētājiem ir pastiprināta interese par NBD ekspertu zināšanām un daļa apmeklētāju labprāt padziļināti klātienē apgūtu prasmes, iegūtu zināšanas un apskatītu NBD kolekcijas. Veicot āra teritorijas labiekārtošanu, pieejamības uzlabošanu un pielāgošanu nesezonai, NBD būs iespēja būtiski palielināt apmeklētāju skaitu un celt arī citu NBD aktivitāšu atpazīstamību un redzamību, tai skaitā piesaistot uzmanību jaunajam Vides Informācijas un Izglītības centram "Botania", kurš durvis vērs jau 2023.gadā.

Projekta uzdevumi

1. Tirgus izpētes, cenu aptaujas veikšana, iepirkuma izsludināšana un līgumu slēgšana ar darba izpildītājiem par pasākuma darba uzdevumu izpildi. 2. Nacionāla botāniska dārzā teritorijas labiekārtošana ziemas sezonai (mobilais apgaismojums) un jauno augu norāžu izvietošana. 3. Nacionāla botāniska dārzā Rīgas ielas iebraukuves – ieejas mezgla modernizācijas 1. posms. 4. Izstrādātas un organizētas 3 (trīs) interaktīvi izglītojošie pasākumi, kuru laikā ar dekoratīvā apgaismojuma palīdzību tiks izgaismotas ar pasākuma tēmu saistītās dārza daļas.

Projekta rezultāti

1. Veiktas tirgus izpētes / cenu aptaujas, sagatavots un izsludināts iepirkums. Izvēlēti potenciālie pretendenti un sagatavoti tirgus cenas izpētes un iepirkuma protokoli, noslēgti līgumi pasākuma darba uzdevumu izpildei. 2. Veikta Nacionāla botāniska dārzā teritorijas labiekārtošana (augu norāžu izvietošana) un izgaismošana (LED gaismas lampas), ļaujot apmeklētājiem brīvi pārvietoties plašākā teritorijā. 3. Veikta Nacionāla botāniska dārzā Rīgas ielas iebraukuves – ieejas mezgla automatizācija un aprīkošana (biļešu pārdošanas automāta turniketa ieviešana) apmeklētāju plūsmas caurlaides palielināšana. 4. Organizēti 3 (trīs) interaktīvi izglītojošie pasākumi, katrā pasākumā piesaistot vismaz 2500-3000 apmeklētājus, kopā sasniedzot vismaz 7500-9000 apmeklētājus: (1) 30.septembris, Zinātnieku nakts “Augsne: redzamais un neredzamais" - gaismas teltis (stacijas) visā NBD teritorijā; (2) 29.oktobris, “Briesmīgo augu dzīve - slepkava Jūsu puķupodā” - gaismas nakts Oranžērijā (t.sk. kukaiņēdāju augi, parazītaugi, u.c.) ir augi, kuru latīniskajā un latviskajā nosaukumā jau ietverts vārds “briesmīgs", taču ir augi, kas uzmanību piesaistījuši tieši savu bioloģisko īpašību dēļ; (3) 10.novembris - Mārtiņdiena jeb izdzīvo Latviju NBD. Latvija ir valsts, kas izceļas ar bioloģisko daudzveidību un pasaulē ir valstis, kas mūs varētu apskaust mūsu dabas resursu dēļ.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2022
Īstenotājs Nacionālais botāniskais dārzs
Salaspils, Miera iela 1, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 65 977.36 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 65 977.36 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 65 977.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.