• Sākums >
  • Starptautiskā sadarbība labākai vides pārvaldībai

Starptautiskā sadarbība labākai vides pārvaldībai

Reģ Nr. 1-08/120/2022

Projekta mērķis

Veicināt informācijas un pieredzes apmaiņu ietekmes uz vidi novērtējuma jomā starp Vides pārraudzības valsts biroju (VPVB) un citas Eiropas Savienības dalībvalsts ekspertiem. Saskaņā ar VPVB stratēģijā 2020.-2022. gadam 4.1.punktā (Ietekmes uz vidi novērtēšana un novēršana) noteikto, pēdējo gadu laikā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrās vērojama tendence palielināties attīstības projektu skaitam, kas saistīti ar klimata un enerģētikas sektoru – tiek plānoti gan sauszemes, gan tā saucamie atkrastes jeb jūras vēja parki, tiek plānotas arī lielāku parametru vēja elektrostacijas. Vēja elektrostaciju parki tiek plānoti ne tikai Latvijas teritorijā, bet arī citu valstu teritorijās ar iespējamu ietekmi uz Latvijas teritoriju, tādēļ nozīmīgi ir nodrošināt Latvijas interešu pārstāvību pārrobežu ietekmes uz vidi konsultāciju procesā.

Projekta uzdevumi

1. Nodrošināt pieredzes apmaiņas braucienus pieciem VPVB darbiniekiem uz Zviedriju, Igauniju un Lietuvu zināšanu pilnveidošanai un iepazīšanās ar citu ES dalībvalstu pieredzi ietekmes uz vidi novērtējuma jomā.

Projekta rezultāti

1. Pieredzes apmaiņas braucieni uz Zviedriju, Igauniju un Lietuvu, iekļaujot trīs kompetento iestāžu ietekmes uz vidi novērtējuma jomā (Zviedrijas vides aizsardzības aģentūra, Igaunijas vides ministrija un Lietuvas vides ministrija) apmeklējumu.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2022
Īstenotājs Vides pārraudzības valsts birojs
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 7 360.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 360.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 360.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.