Tulkošanas pakalpojumi

Reģ Nr. 1-08/125/2022

Projekta mērķis

Veikt Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāta (DG ENVI) saņemto dokumentu tulkošanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu pieejamu informāciju latviešu valodā saistībā ar ES Ekomarķējumu. Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 66/2010 (2009. gada 25. novembris) par ES ekomarķējumu ir tieši piemērojama. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 38. pantu Vides pārraudzības valsts birojs ir kompetentā iestāde attiecībā uz ES Ekomarķējuma regulā noteikto uzdevumu izpildi. Šobrīd daudziem dokumentiem, kas tiek saņemti no Eiropas Komisijas angļu valodā netiek nodrošināts tulkojums latviešu valodā un kuri nepieciešami ES Ekomarķējuma pretendentiem, līdz ar to pastāv bažas, ka darbiniekiem, veicot tulkošanu pašrocīgi, visa informācija var netikt iztulkota pietiekamā kvalitātē.

Projekta uzdevumi

1. Tirgus izpētes /cenu aptaujas veikšana tulkošanas pakalpojumu nodrošināšanai. 2. Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāta (DG ENVI) izstrādātās dokumentācijas tulkošana latviešu valodā.

Projekta rezultāti

1. Veiktas divas tirgus izpētes, izvēlēti potenciālie pretendenti, sagatavoti tirgus cenas izpētes protokoli, noslēgts viens pakalpojumu līgums un viens autoratlīdzības līgums darba uzdevuma izpildei – tulkošanas pakalpojumu nodrošināšanai. 2. Kopumā iztulkoti 15 (piecpadsmit) dokumenti no angļu valodas uz latviešu valodu saistībā ar ES Ekomarķējumu un izstrādātajiem ES Ekomarķējuma kritērijiem produktu grupā kosmētikas līdzekļiem un dzīvnieku kopšanas līdzekļiem (22.10.2021. EK lēmums Nr.2021/1870) un produktu grupā veļas mazgāšanas līdzekļiem (23.06.2017. EK lēmums Nr.2017/1218).

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2022
Īstenotājs Vides pārraudzības valsts birojs
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 5 500.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 500.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 500.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.