• Sākums >
  • Starptautiski salīdzināmu Eirāzijas lūšu populācijas stāvokļa parametru ieguve Latvijā

Starptautiski salīdzināmu Eirāzijas lūšu populācijas stāvokļa parametru ieguve Latvijā

Reģ Nr. 1-08/103/2022

Projekta mērķis

Īstermiņa Noteikt lūšu populācijas blīvumu Latvijas centrālajā daļā, izmantojot neinvazīvas monitoringa metodes. Ilgtermiņa Lūšu kā nemedījamas sugas monitoringa sistēmas īstenošana Latvijā, nodrošinot starptautiski salīdzināmu informāciju tālākai zinātniski pamatotai sugas aizsardzībai un apsaimniekošanai Baltijas populācijas mērogā. Nodrošināt sabiedrības informētību par lūšu populācijas lielumu un izplatību Latvijā, reizē uzlabojot izpratni par sugas uzvedību un ekoloģiju.

Projekta uzdevumi

A1 Teritorijas apsekošana. Apkopojot oficiālās ziņas par pēdējos 5 gados nomedītajiem un Valsts meža dienesta medījamo dzīvnieku pēdu uzskaites maršrutos konstatētajiem lūšiem, kā arī medību tiesību lietotāju, meža nozares darbinieku un zemju īpašnieku gadījuma novērojumus un brīvprātīgu aptauju datus, tiks izvēlēti un dabā apsekoti maršruti lūšu regulāru uzturēšanās vietu noskaidrošanai un precīzai monitoringa aktivitāšu saskaņošanai. A2 Slēpņa kameru un matu lamatu uzstādīšana un pārbaude trīs mēnešu laikā divus turpmākos monitoringa gadus. Izraudzītajās vietās janvāra sākumā tiks uzstādītas slēpņa kameras un ierīkotas matu lamatas, kuras tiks pārbaudītas ik pēc divām nedēļām, nomainot kameru atmiņas kartes, barošanas elementus un papildinot matu lamatas ar lūšus ieinteresējošu smaržu. Marta beigās kameru un matu lamatu darbība tiks pārtraukta līdz nākamā gada janvārim, kad nepieciešamības gadījumā daļa monitoringam izvēlēto punktu var tikt nomainīta. Matu lamatu un slēpņa kameru pārbaužu laikā tiks fiksētas arī visas svaigās lūšu pēdas un ievākti iespējamie matu paraugi. A3 Slēpņa kameru datu šķirošana un apstrāde. Katrā slēpņa kameru pārbaudes reizē tiks nomainīta atmiņas SD karte un 2 nedēļu laikā uzņemtie video faili šķiroti pēc kameru atrašanās vietām, fiksētajām zīdītāju sugām, notikuma datuma un laika, kā arī lūšu uzvedības veida un individuālajām fenotipiskajām pazīmēm. SD kartes pēc tajās esošās informācijas izkopēšanas un nodzēšanas tiks izmantotas atkārtoti nākamajās slēpņa kameru apkopēs. A4 Rezultātu analīze un pārskats par monitoringa rezultātiem. Iegūtā informācija par slēpņa kamerās fiksētajiem lūšiem tiks analizēta atbilstoši vienādu, līdzīgu un atšķirīgu indivīdu novērošanas vietām, laikiem un informāciju par attiecīgu dzimumu individuālo teritoriju izmēriem, kas Baltijas reģionā, t.sk. Latvijā noskaidroti ar telemetrijas metodi, tādejādi izskaitļojot kopējo indivīdu daudzumu teritorijā un reproduktīvo mātīšu proporciju pret pārējo indivīdu skaitu attiecīgajā platībā.

Projekta rezultāti

A1 Teritorijas apsekošana. Noskaidrotas vietas, kas piemērotas slēpņa kameru un matu lamatu uzstādīšanai, saistot agrākās ziņas par lūšu sastopamību 400km2 platībā, dabā konstatēto pazīmju esamību, projektu uzsākot, saskaņošanas iespēju ar zemju īpašniekiem un likumīgajiem valdītājiem, kā arī teritorijas piekļūstamību ziemas apstākļos. Izraudzītas un ar zemes īpašniekiem/valdītājiem rakstiski saskaņotas 36 vietas slēpņa kameru un matu lamatu uzstādīšanai. A2 Slēpņa kameru un matu lamatu uzstādīšana un pārbaude trīs mēnešu laikā divus turpmākos monitoringa gadus. Salīdzināmi un atkārtoti iegūstami dati par lūšu klātbūtnes biežumu noteiktās vietās. Paraugi DNS izdalīšanai un genotipēšanai nodoti uzglabāšanai un turpmākai analīžu veikšanai LVMI Silava Ģenētisko resursu centra laboratorijā. Lūšu un citu lielo zīdītāju novērojumu skaits vismaz 5760 “lamatdienās” 400km2 lielā teritorijā. A3 Slēpņa kameru datu šķirošana un apstrāde. Pārskati par fenotipiski līdzīgu un atšķirīgu lūšu, kā arī citu sugu zīdītāju sugu fiksējumu skaitu izpētes teritorijā divu nedēļu ilgos periodos starp kameru un matu lamatu pārbaudēm 2023. un 2024. gada janvāra – marta mēnešos. 12 pārskati A4 Rezultātu analīze un pārskats par monitoringa rezultātiem. Aprēķināts lūšu populācijas blīvums valsts centrālajā daļā un sagatavots pārskats ar aprēķiniem izmantotā algoritma skaidrojumu. 1 pārskats.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 15.04.2024
Īstenotājs Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
Salaspils, Rīgas iela 111, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 29 999.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 999.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 999.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.