• Sākums >
  • Ietekmes uz vidi mazināšana XXVII Vispārējos latviešu dziesmu un XVII Deju svētkos

Ietekmes uz vidi mazināšana XXVII Vispārējos latviešu dziesmu un XVII Deju svētkos

Reģ Nr. 1-08/90/2022

Projekta mērķis

Īstermiņa: Atbalstīt videi draudzīgu XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku organizēšanu, iespējami mazinot negatīvo ietekmi uz vidi, kā arī izglītot dalībniekus, organizētājus un svētku viesus/apmeklētājus, aicinot atbalstīt ilgtspējīgās iniciatīvas svētkos un saudzēt vidi ikdienā. Ilgtermiņa: Izglītota un atbildīga sabiedrība par patēriņu un atbildīgu svētku svinēšanu, ievērojot videi draudzīgus pamatprincipus pasākumos un ikdienā.

Projekta uzdevumi

A1 – Praktisku vidi saudzējošu aktivitāšu iekļaušana Svētku laikā un pieredzes apkopošana. Organizatoriem tikšanās un darba grupām tiks sniegts atbalsts un informācija par labākajiem risinājumiem, veicinot, piemēram, ūdens un enerģijas taupīšanu, atkritumu šķirošanu dalībnieku nakšņošanas vietās, klimatam draudzīgu mobilitāti, vietēju, veģetāru un sezonālu produktu un ēdienu piedāvājums koncertu norises vietās, vienreizējo trauku ierobežošanu un atkritumu šķirošanu koncertu norises vietās, daudzkārt lietojamas ūdens pudeles svētku dalībniekiem u.c. A2 – Vides kampaņas plānošana un īstenošana. Īstenojot kampaņu, tiks radīts vienots radošais koncepts un organizētas par vidi izglītojošas aktivitātes Svētku dalībniekiem un apmeklētājiem: - A2.1. videi draudzīgu paradumu ieteikumi dalībniekiem un apmeklētājiem, kas tiks publicēti dalībnieku rokasgrāmatās, Svētku un PDF mājaslapās, sociālajos tīklos (FB, IG, Twitter) izplatīti Svētku norišu vietās un naktsmītnēs (ap 30 000 dalībnieku tiks izmitināti skolās); ieteikumos tiks uzvērtas Svētkos īstenotās labās prakses, aicinot tās izmantot; - A2.2. īsi video stāsti, kā apmeklētājiem gatavoties svētkiem videi draudzīgi (piemēram, kā saudzīgi vīt svētku rotu- vainagu, kā mazgāt svētku drēbes- tautastērpu, kā pārtiku izvēlēties pasākumiem dabā, svētku dekorācijas un vizuālais noformējums u.c.); - A2.3. vienots aicinājums saudzēt vidi Svētkos un ikdienā plašākai sabiedrībai tiks nodots vides stendos, ziņu portālos, internetā un TV un radio; - A2.4. tiks organizēts vides tēmai veltīts koncerts, pieaicinot Svētku māksliniekus; tas tiks pārraidīts Internetā; - A2.5. tiks organizētas lieko izdalīto suvenīru (lietu, kas dalībniekam nav vajadzīgas) savākšanas vietas, kur dalībnieki varēs atstāt lietas no savām “dalībnieku somiņām”, kas pašiem nav nepieciešamas; - A2.5. Svētku norišu vietās (piesaistot brīvprātīgos) un interneta vidē tiks īpaši popularizēti videi draudzīgu paradumu veicinošie risinājumi Svētkos (piemēram, dzeramā ūdens uzpildes vietas, riteņu novietnes u.c.). A3 – Rekomendāciju par ilgtspējīgu Svētku organizēšanu sagatavošana, analizējot aprēķināto kopējo Svētku klimata pēdu (t CO2). Projekta rezultātu kopsavilkums iesniegts Fonda administrācijā

Projekta rezultāti

A1 - Piedaloties vismaz 15 sanāksmēs, darba grupās, tikšanās, tieši sasniegti vismaz 200 Svētku organizēšanā iesaistītie – Latvijas Nacionāla kultūras centra (LNKC) darbinieki, Svētku reģionālie koordinatori, mākslinieciskie vadītāji. Tiešā mērķauditorija: Skaits: 200 Svētku organizēšanā iesaistītie Netiešā mērķauditorija: Skaits: - Pakalpojumu sniedzēji A2 - Lai Svētku laikā nodrošinātu vienotu un koordinētu rīcību tiks izveidots komunikācijas plāns, kas tiks saskaņots ar LNKC un iesniegts Fonda administrācijai: - sagatavoti digitāli vizuālie materiāli un drukas maketi izvietošanai Svētku izdevumā, skolās un sociālajos tīklos, informējot par 8-10 ieteikumiem videi draudzīgu svētku svinēšanai; - sagatavoti un publicēti Svētku un PDF mājaslapā, sociālajos tīklos vismaz 6 video par gatavošanos Svētkiem; - organizēts viens koncerts un tā pārraide internetā, gaidot Svētkus; - sagatavota un izvietota informācija uz vismaz 150 vides stendiem; - organizētas vismaz 110 reklāmas radio un mediju portālos. Svētku dalībnieki un Svētku apmeklētāji tiks uzrunāti, izmantojot kampaņas galvenos komunikācijas kanālus Svētku un PDF mājaslapas, sociālos tīklus (FB, IG, Twitter), Radio un TV, un ziņu portālus. Mājaslapās tiks veidota pamata informācija un krāti visi izveidotie informatīvie materiāli. Ar sociālo tīklu palīdzību mērķa grupas tiks ieinteresētas, piedāvājot atraktīvu materiālu. Tiešā mērķauditorija vides kampaņas ietvaros: Skaits: 40 000 Svētku dalībnieku - kori un deju kolektīvi, citi; Skaits: 250 000 Svētku apmeklētāju- sabiedrības daļa, kas apmeklēs norises vietas un sekos līdzi Svētkiem medijos. Skaits: Svētku organizatori - LNKC darbinieki, Svētku reģionālie koordinatori, mākslinieciskie vadītāji. Netiešā mērķauditorija: Skaits: 500 000 - visa Latvijas sabiedrība A3 - Vairota svētku organizatoru izpratne par dažādu sektoru ietekmes uz vidi aprēķinu: - izmantojot “Klimata kalkulators pasākumu organizatoriem”, tiks aprēķināta Svētku klimata pēda; - izanalizējot datus, tiks sagatavotas rekomendācijas turpmāko Svētku organizēšanai. Tiešā mērķauditorija: Skaits: 100 Svētku organizēšanā iesaistītie. Netiešā mērķauditorija: Skaits: 43 pašvaldības Sagatavots un iesniegts Fonda administrācijā projekta rezultātu kopsavilkums un rekomendācijas

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.09.2023
Īstenotājs Pasaules Dabas fonds
Rīga, Elizabetes iela 8-4, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 49 117.40 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 49 117.40 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 44 205.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.