• Sākums >
  • Tūrisms dabā izzinot, saudzējot un saglabājot

Tūrisms dabā izzinot, saudzējot un saglabājot

Reģ Nr. 1-08/93/2022

Projekta mērķis

Īstermiņa: Projekta īstermiņa mērķis ir Latvijā dzīvojošajiem bērniem un jauniešiem sniegt ieskatu par to, kā jau ir mainījusies daba un apkārtējā vide un gaisa piesārņojums gadu gaitā un kā tā mainīsies un kādas būs sekas, ja šiem jautājumiem netiks pievērsta uzmanība. Izglītojošu materiālu izveide izglītības iestāžu un ikviena Latvijas iedzīvotāja lietošanai. Ilgtermiņa: Projekta ilgtermiņa mērķis ir izglītoti un zinoši bērni un jaunieši, kas rūpējas un par vides saglabāšanu un dabas saudzēšanu, kā rezultātā Latvijā tiks pamazām pāriets uz aprites ekonomiku.

Projekta uzdevumi

A1 Pārgājiens – smilšakmens atsegumi. Pārgājiens paredzēts vietā, kur laika gaitā un tūrisma noslodzes rezultātā ir bojāti smilšakmens atsegumi. Pārgājienu vadīs vides gids un dabas eksperts. Pārgājienā plānots uzaicināt kā dalībniekus – Gaujas Nacionālā parka Jaunos reindžerus, kas gatavi iesaistīties dabas aizsardzības aktivitātēs (8-10 personas). A2 Video izveide pārgājienam “Smilšakmens atsegumi”. Pārgājiens tiks filmēts un pēc tam montēts un izveidots 20 min. izglītojošs materiāls, kas tiks publicēts Enter Gauja Youtube kanālā un mājas lapā www.entrgauja.com kā arī piedāvāts skolām un citām izglītības iestādēm bērnu un jauniešu izglītošanai. Tiks arī izveidots promo video, ko mārketinga nolūkos ievietot sociālajos tīklos. Video subtitri paredzēti trīs valodās. A3 Izveidotā video materiāla par smilšakmens atsegumiem tulkošanas pakalpojumi. Pēc video materiāla samontēšanas, tekstuālā daļa būs latviešu valodā un tiks tulkota angļu un ukraiņu valodās. A4 Pārgājiens – dabas takas un antropogēnā slodze dabas takās. Pārgājiens paredzēts vietā, kur tūrisma noslodzes rezultātā ir bojātas dabas takas un ir atsegtas koku saknes. Pārgājienu vadīs vides gids un dabas eksperts. Pārgājienā plānots piedalīties jauniešu centra dalībniekiem, kas ir ieinteresēti vides saudzēšanā un kopšanā (10 personas). A5 Video izveide pārgājienam Antropogēnā slodze dabas takās. Pārgājiens tiks filmēts un pēc tam montēts un izveidots garāks izglītojošs materiāls, kas tiks publicēts Enter Gauja Youtube kanālā un mājas lapā www.entrgauja.com kā arī piedāvāts skolām un citām izglītības iestādēm bērnu un jauniešu izglītošanai. Tiks arī izveidots promo video, ko mārketinga nolūkos ievietot sociālajos tīklos. Video subtitri paredzēti trīs valodās. A6 Izveidotā video materiāla par dabas taku antropogēno slodzi tulkošanas pakalpojumi. Pēc video materiāla samontēšanas, tekstuālā daļa tiks tulkota angļu un ukraiņu valodās. A7 Pārgājiens – ūdens resursu aizsardzība. Pārgājiens paredzēts vietā, kur ūdens tūrisma un makšķerēšanas rezultātā ir traucēta ūdens dzīvotņu ierastā vide. Pārgājienu vadīs vides gids un vides eksperts. Pārgājienā plānots piedalīties Gaujas Nacionālā parka Jauniem reindžeriem, – bērniem un jauniešiem, kas ir ieinteresēti vides saudzēšanā un kopšanā (8-10 personas). A8 Video izveide pārgājienam Ūdens resursu aizsardzība. Pārgājiens tiks filmēts un pēc tam montēts un izveidots garāks izglītojošs materiāls, kas tiks publicēts Enter Gauja Youtube kanālā un mājas lapā www.entrgauja.com kā arī piedāvāts skolām un citām izglītības iestādēm bērnu un jauniešu izglītošanai. Tiks arī izveidots promo video, ko mārketinga nolūkos ievietot sociālajos tīklos. Video subtitri paredzēti trīs valodās. A9 Izveidotā video materiāla par ūdens resursiem tulkošanas pakalpojumi. Pēc video materiāla samontēšanas, tekstuālā daļa tiks tulkota angļu un ukraiņu valodās. A10 Vides viedokļu līderu (jauniešu) viesošanās pie trīs tūrisma uzņēmējiem Gaujas Nacionālajā Parkā un sociālo mediju satura veidošana. Aktivitātes ietvaros aktīvi Latvijas vides līderi – sociālo tīklu influenceri (jaunieši) – ar lielu sekotāju skaitu viesosies pie trīs tūrisma uzņēmējiem, kas ikdienā cenšas darboties neradot atkritumus. Galvenais mērķis šai aktivitātei ir veicināt aprites ekonomikas nozīmību vides aizsardzībā bērnu un jauniešu vidū. A11 Viktorīnas izveide par dabas saudzēšanu un aprites ekonomiku. Aktivitātē tiks apkopoti iepriekšējās aktivitātēs izrunātie jautājumi un problēmas. Viktorīnā varēs piedalīties ikviens bērns/jaunietis no 13-25 gadiem. Saite uz viktorīnu tiks ievietota sociālajos tīklos, mājas lapā un izsūtīta izglītības iestādēm (piem.: e-klase.lv). A12 Trīs informatīvu baneru izveide. Aktivitātes ietvaros tiks izveidoti trīs informatīvi baneri izvietošanai pārgājienu vietās, pasākumos, kur GNP tūrisma biedrība piedalīsies, lai reklamētu projektu un tā iznākumus.

Projekta rezultāti

A1 - Tiešā auditorija -10 bērni/jaunieši. Viens promo video un viens video. A2 - Netiešā auditorija - vismaz 300 bērni/ jaunieši. Viens promo video un viens video. A3 - Netiešā auditorija - vismaz 300 bērni/ jaunieši. Viens promo video un viens video. A4 - Tiešā auditorija -10 bērni/jaunieši. Viens promo video un viens video. A5 - Netiešā auditorija - vismaz 300 bērni/ jaunieši. Viens promo video un viens video. A6 - Netiešā auditorija - vismaz 300 bērni/ jaunieši. Viens promo video un viens video. A7 - Tiešā auditorija -10 bērni/jaunieši. Viens promo video un viens video. A8 - Netiešā auditorija - vismaz 300 bērni/ jaunieši. Viens promo video un viens video. A9 - Netiešā auditorija - vismaz 300 bērni/ jaunieši. Viens promo video un viens video. A10 - Tiešā auditorija – vismaz 300 ietekmeļu sekotāji bērni/jaunieši, kas reaģējuši uz storijiem un postiem. Netiešā auditorija - vismaz 1500 bērni/ jaunieši (satura skatījumi). Saturs sociālajos tīklos – 15 posti un 45 storiji. A11 - Tiešā auditorija – piedalījušies viktorīnā – 150. Viena viktorīna. A12 - Tiešā auditorija - 30. 3 gb banneri.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.11.2023
Īstenotājs Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība
Sigulda, Ausekļa iela 6, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 17 790.05 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 17 790.05 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 16 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.