• Sākums >
  • LIFE atbalsta vienības darbības nodrošināšana

LIFE atbalsta vienības darbības nodrošināšana

Reģ Nr. 1-08/66/2021

Projekta mērķis

LIFE atbalsta vienības darbības nodrošināšana, tādējādi veicinot papildu investīciju piesaisti Latvijas vides, dabas un klimata politikas mērķu ieviešanai no Eiropas Komisijas LIFE programmas.

Projekta uzdevumi

Lai nodrošinātu kvalitatīvu atbalstu LIFE projektu iesniedzējiem un īstenotājiem, kā arī lai veicinātu LIFE programmas atpazīstamību Latvijā, plānotas šādas aktivitātes: 1) Konsultatīva atbalsta sniegšana potenciālajiem LIFE projektu iesniedzējiem 2022.gadā (klātiene, telefons, e-pasts, tiešsaiste); 2) Organizēt apmācības potenciālajiem LIFE projektu iesniedzējiem un īstenotājiem; 3) LIFE programmu popularizējošo informatīvo pasākumu organizēšana; 4) Izstrādāt un uzturēt LIFE 30 aktivitāšu kalendāru un sadaļu www.lifeprogramma.lv mājaslapā; 5) Tirgus izpēte / cenu aptaujas veikšana pasākuma (projekta) darba uzdevumu izpildei (nepieciešamības gadījumā); 6) Veikt LIFE Nacionālā finansējuma administrēšanu; 7) Veikt saistīto plānošanas un stratēģisko dokumentu aktualizāciju un izstrādāšanu; 8) Aktualizēt un pilnveidot mājas lapu www.lifeprogramma.lv un sociālos kontus.

Projekta rezultāti

1) Sniegts konsultatīvais atbalsts potenciālajiem LIFE projektu iesniedzējiem 2022.gadā. 2) Organizētas apmācības potenciālajiem LIFE projektu iesniedzējiem un īstenotājiem. 3) Organizēti LIFE programmu popularizējoši informatīvie pasākumi. 4) Izstrādāta un uzturēta LIFE 30 aktivitāšu kalendārs un sadaļa www.lifeprogramma.lv mājaslapā. 5) Veiktas tirgus izpētes / cenu aptaujas pasākuma (projekta) darba uzdevumu izpildei (nepieciešamības gadījumā); 6) Veikta LIFE Nacionālā finansējuma administrēšana. 7) Veikta saistīto plānošanas un stratēģisko dokumentu aktualizācija un izstrādāšana. 8) Regulāri aktualizēta un pilnveidota mājas lapa www.lifeprogramma.lv un sociālie konti.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2022
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 63 560.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 63 560.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 59 331.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.